Kezdölap
Takács Albert válaszlevele
2007. August 04.
Tisztelt Ördög László Úr!

Köszönöm, hogy a tűzoltók távolléti díjának megállapításával kapcsolatos levelével megtisztelt. A levelében megfogalmazottakkal kapcsolatban – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium álláspontját kikérve – az alábbiakról tájékoztatom.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv (a továbbiakban: Hszt.) 97. §. (6) bekezdése alapján a szabadság – ideértve természetesen az egészségügyi szabadságot is – idejére távolléti díj jár. A távolléti díjat, szabályokat a Hszt. 112. § és 254. §-ai, valamint a 20/1997. (III.19.) BM rendelet 19. §-a tartalmazza.

A távolléti díjba beszámítható pótlékok körét a hivatkozott jogszabályi hely a hivatásos állományra nézve egységesen, megítélésünk szerint kedvezően, az általuk végzett munkát figyelembe véve határozza meg. Ez olyan pótlékok beszámítását is elrendeli, amely alapvetően a veszélyes körülmények között végzett munka kompenzálására szolgál. A pótlékrendszer kidolgozásánál a jogalkotó szándéka feltehetően az áldozatos és veszélyes munka elismerése volt. Ennek megfelelően a pótlékokra vonatkozó jogalkotói szándékot is figyelembe véve, nem támogatható az a felvetés, hogy az egészségügyi szabadságon lévő esetében ugyanezen pótlékok a távolléti díjba beszámításra kerüljenek.

Tovább vizsgálva a felvetett kérdést, megállapítottuk, hogy a veszélyes körülmények között végzett tevékenység kompenzálására szolgáló kedvezményes idő számítását is alkalmazzák az egészségügyi szabadságon lévő tűzoltóknál csakúgy, mintha ténylegesen aktívan szolgálatot teljesítene. Ez megítélésem szerint szintén kiemelt juttatás a polgári életben dolgozók helyzetéhez viszonyítva. A Hszt. hatálya alá tartozó valamennyi rendvédelmi szerv - és nem csak kizárólagosan a tűzoltóságok – hivatásos állománya vonatkozásában érvényesül az a szabály, hogy a nem rendszeres pótlékok csak a teljesítés függvényében kerülnek kifizetésre.

A fentiek figyelembe vételével álláspontunk szerint az egészségügyi szabadságon tartózkodó tűzoltó az aktívan szolgálatot teljesítő munkatársához képest – a hasonló juttatások miatt – sokkal inkább előnyt élvez, mintsem hátrányban lenne, melynek következtében az Ön felvetését nem áll módunkban támogatni.

Érdekképviseleti tevékenységéhez jó erőt, egészséget kívánok.


Budapest, 2007. július 24.

Üdvözlettel:
Dr. Takács Albert
 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:57
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75