Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Kinek ünnep?!
Kinek ünnep?!
2007. May 22.
Május negyedike a Tűzoltóság ünnepnapja, az egyetlen olyan ünnep, nekünk, tűzoltóknak, mikor állítólag egyáltalán észrevesz bennünket a politika. Az ilyen neves ünnepeken az adott szervezetek dolgozóit szokás elismerni. Mostanában az elismerések körül némi zűrzavar van, talán nem egyértelmű a dátum. 

Nézzük, ki, mikor ünnepel?
A polgári védelem 86. § (6) bekezdése szerinti március 1-je, a polgári védelem napja.

A tűzoltóság 86. § (6) bekezdése szerinti ünnepnapja május 4-e, Szent Flórián napja.


[Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja október 11.]

Azt elöljáróban leszögezem, hogy ismeretem szerint, tűzoltó eddig még nem kapott elismerést március elsején, vagy akár október tizenegyedikén. Ez talán azért lehet, mert ezek a dátumok nem a Tűzoltóság, nem a Tűzoltók ünnepnapjai. Ez egyébként jogosnak mondható, hiszen azt köszöntjük fel, akiről az ünnep szól. 

No persze a magam részéről Jolán napján nem köszöntök fel Ágneseket, végül is az éves pszichológiai vizsgálat nem mutatott ki nálam ilyen irányú károsodást. Meg is maradt az orcámon a bőr! 

Legalábbis eddig, mert mostanában kezdem lekaparni, talán túl vastag… 

Az nyilvánvaló, hogy a Magyar Katasztrófavédelem nem egységes állományból áll, hiszen van ott PV-s (március 1), Katasztrófavédelmis (október 11), no meg tűzoltó rendfokozatú állomány is. No már most ez úgy lehet, hogy az új rendészeti szerv megalakúlásakor, az illetők vitték magukkal a rendfokozatukat. Persze aki a rendőrséghez, vagy más rendvédelmi szervezethez ment, az sem vesztette el a rendfokozatát. Csak ez a fránya állomány megnevezés… az megváltozott. Talán nem mellesleg, valami a kormányzatnak is feltűnhetett, hiszen az úgynevezett „civilesítés” már-már kezd formát ölteni. Ez, esetünkben azt jelenti, hogy az tűzoltó, aki tüzet olt. Valóban, nagyon érdekes, hogy pl. az OKF-en több, olyan magas rendfokozatú „tűzoltó” van, aki tüzet csak híradóban látott, mégis ők a „nagy” tűzoltók. Ezt ellenőrizhetjük az OKF honlapján! 

Okos politikusaink úgy döntöttek, hogy ha már Tűzoltóság ünnepnapja, akkor jutalom gyanánt soron kívül előléptetnek tűzoltókat, sőt, jutalmakat adnak át. Szentendrén, május 03-án ez parádésan sikerült, volt elismerés, előléptetés az OKF szervezte központi  ünnepségen.

Valóságos csillag-zápor, címek, érdemjelek, jutalmak sziporkáztak. Hiszen érdem az van bőven. Különben a Főigazgató úr szerint a katasztrófavédelemben cca. 9000 fő dolgozik, ebből 8000 fő tűzoltó. Ez az arány jól látszik a kiérdemelt jutalmaknál. Tehát Tűzoltóság ünnepnapja alkalmából, a teljesség igénye nélkül: 

Tábornoki előléptetések: a megszűnt (ki lehet a jogutód?) BM TOP nyugdíjas vezetője (ugyebár tűzoltó?) és egy PV (!) rendfokozatú ezredes lépett elő. Ez utóbbi azért is érdekes, mert nemrégiben vették vissza aktív állományba és még formailag sem volt tűzoltó soha! 

A Magyar Köztársaság Elnöke a szolgálat példamutató teljesítéséért a Tűzoltó Nap alkalmából kinevezte polgári védelmi dandártábornokká KIVÁGÓ TAMÁS pv. ezredes urat. 

Kivágó Tamás pv. dandártábornok szakmai pályája:

1985-1990

Nagykanizsai Határőr Igazgatóság, közigazgatási számfejtő
1990-1992
Határőrség Országos Parancsnokság Ellenőrzési Főosztály, 
kiemelt főelőadó

1993.01.01.-1996.06.15.
Határőrség Budapesti Határőrigazgatóság,közgazdasági osztályvezető

1996.06.15.
Határőrség Budapesti Határőrigazgatóság, igazgató gazdasági helyettese

1997.12.01.- 1999.12.31
Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, közgazdasági főosztályvezető, gazdasági főigazgató vezénylésének ideje alatt megbízott gazdasági főigazgató (1999)
2000.01.01-2004.02.01
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, közgazdasági főosztályvezető

2004.02.01
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, gazdasági főigazgató-helyettes

 Kinevezése  előtt nyugállományba vonult, majd mint nyugállományú ezredes, köztisztviselőként kapta kinevezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, gazdasági főigazgató-helyettesi beosztásba. (Gondolom nyugdíj, plusz fizetés) 

Ilyen rövid idő alatt nyilván hatalmas teljesítményt nyújtott tűzoltó területen, hiszen aktív állományba vételét követően azonnal kiérdemelte a tábornoki rendfokozatot, mindjárt az első Flórián napra. Ez csupán annyit jelent, hogy a lelkiismeretes munka nem hiábavaló, a jogos elismerés nem késik. Az sem mellékes, hogy a „civilesítés” előtt kellett visszavenni, mert később már nem lehetett volna. Így érdemes aktív állományba visszajönni… Olyan ez, mint Bányásznapon kitüntetni hűtőgépszerelőket, mivel a bányásznak is kell a hideg sör. De nem, mégsem olyan, mert a hűtőgépszerelő szerel. És tudja, mint jelent a szégyenérzet! De ami nem fér a diónyi agyamba: hogyan lehet a szolgálatot példamutatóan ellátni nyugdíjasként?!

 miniszteri és főigazgatói  elismerések:

Az év tűzoltója ki lehet? Igen, ki lehet találni: a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, vagyis: ismét OKF állomány!! Ez egyébként már a második év, mikor is végre elismerik ezzel a címmel az OKF áldozatos, bátor munkáját. Magam is tapasztaltam káreseteknél, hogy a tűzoltók nem férnek a munkához, mert az OKF állomány hatékonyan, bátran küzd a lángokkal.

Szent Flórián érdemjel:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

4 fő        2 fő 

Bátorság érdemjel:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

5 fő         0 fő

(Nyilván adminisztratív tévedés van a dologban. Itt jobban kellene figyelni!) 

Dicséret, jutalom:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

21 fő        40 fő 

Soron kívüli előléptetések:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

20 fő        22 fő 

Főtanácsosi cím:


Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

2 fő        0 fő 

Tanácsosi cím:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

6 fő        4 fő 

Aranygyűrű emléktárgy:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

1 fő        1 fő 

Zsolnai készlet:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

1 fő        1 fő 

Óra emléktárgy a Világjátékon elért eredményekért:

Önkormányzati állomány (HÖT)   Katasztrófavédelmi állomány (OKF)

1 + 5 fő        0 fő (Nem voltak ott)

[ Itt különben meg kell jegyezni: Ennek a kis országnak összesen öt versenyzője Ausztráliából 4 arany, 6 ezüst és öt bronzérmet hozott! Na ezt hívják világsikernek! Persze, jobban is meg lehetett volna becsülni őket, de az órával legalább tudják, hogy hányadán állnak. ]

Nesze neked, Tűzoltó! Ugye hogy a katasztrófavédelmisek, pv-sek tűzoltóbbak, mint mi? 

Az ÖTM minisztere az ünnepségen munkaeszközöket adományozott a tűzoltóknak. Ez derék! Munkaeszköz, mint adomány! Szerintem a kőtörő munkás is örül a kalapácsnak, csak könnyebb azzal dolgozni, mint puszta kézzel… De adományozóként fellépni a más pénzéből? A minisztérium (meg az OKF) pusztán elosztja a biztosítók pénzét. Minden buta villanyszerelő tudja, hogy az áramot nem a konnektor szolgáltatja, hanem az erőmű, világítani pedig az égőtest fog. 

Ezzel nem ért véget az ünnepség-sorozat: 

2007 május 4-5-én tartotta a Magyar és Szlovák Tűzoltó Szövetség közös Flórián-napját.

Történelmi lépésnek számít, amit sikerült a Magyar és Szlovák Tűzoltó Szövetségeknek megszerveznie, a 2007. évi Szent Flórián nap alkalmából, Szlovák és Magyar tűzoltó együtt ünnepelt.

Május 4-én a Magyar Parlamentben kezdődött az ünnepség sorozat, ami másnap Komárnó-Komáromban folytatódott.
Az ünnepi megemlékezést színesítették az átadott elismerések, megjelent magas rangú vendégek és a szakmai bemutatók.
 

Mint látjuk, megadták a módját az ünnepnek, bensőséges volt a hangulat. Már csak azért is, mert sem az ŐTM, sem az OKF részéről senki nem emelte az események fényét. Nyilván nem akartak zavarni. Lehet, hogy a meghívást nyűgnek tekintették, vagy egyéb elfoglaltságuk volt?       Meg persze az is ronda dolog volt, hogy itt csak tűzoltók kaptak elismerést. Akkor meg minek jöjjenek el? Nincs benne haszon… Illetve, amennyi volt, azt már megkapták a tűzoltónapon. Feltételezhető, titkos volt az esemény, annyira, hogy sem az ÖTM, sem az OKF honlapján egyetlen szóval sem említik.

Véleményem szerint a Szlovák és Magyar közös ünnep jelentős diplomáciai siker, kár, hogy magasabb szinteken nem használták ki ezt a lehetőséget. Mint ahogy a Világjátékokon elért eredmények sem kaptak nagy publicitást, bár ezt a sport-diplomácia felhasználhatta volna. De miért is tennék? Végül is csupán tűzoltókról van szó, tegyék a dolgukat, ha többlet teljesítményről van szó, az is természetes. Ezért vannak. Örüljenek a Flórián-napnak, meg hogy lyuk van ott, ahol kell. 

Erről a stockholmi váltóőr esete jut eszembe: Tolatás közben a váltóőr a sínek közé esett. Sajnos, az egyik karját levágta a vonat. De hogy a többit mentse, kapaszkodott erősen. Másik karja is elveszett. Megpróbálta a lábaival kiküzdeni magát, mindkettő odalett. A vonat elment, ő pedig utána kiabált: Hát a f@… nem kéne?! 

Nos, így ért véget és ennyit ért 2007-ben a Flórián nap. Ennyi jutott nekünk. 

Kinek ünnep? 
 

Ördög László

FTSZ
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 12:58
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75