Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow BÉT 12-21/9/2002.
BÉT 12-21/9/2002.
2002. September 03.
BELÜGYI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
Szám: 12-21/9/2002.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2002. szeptember 03-án
megtartott üléséről

Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Köszöntöm a Tanácsnak a tagjait, a munkaadók teljes létszámban jelen vannak, szakszervezetek közül néhány hiányzik, ketten jelezték, hogy nem tudnak részt venni, a Fővárosi Tűzoltók és nem tudom még valaki, a Polgári Védelmi Dolgozók Szakszervezete, de gondolom, hogy tárgyalhatunk.

Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Igen. Én tegnap, miután a Pál úrral beszéltem péntek este, tegnap végighívtam az összes szakszervezetet. A Közigazgatási Hivatal szakszervezete közölte, hogy mindennel egyetért, amivel a BRDSZ, hiszen neki nincs közalkalmazottja, tehát ez az egyik felhatalmazás, ma hívott a Fővárosi Tűzoltók Szakszervezete, aki megadta a felhatalmazást, egyetért a BRDSZ-szel. A Talabér úr, mi a pontos neve, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, bocsánat, mert van ott egy másik szakszervezet, az megadta a felhatalmazást azzal, hogy ő szeretné a kiegészítő megállapodást, még akár a mai napon aláírni, tegnap beszéltem Zentai úrral, a Polgárvédelmi Dolgozók Szakszervezetének a főtitkárával, aki közigazgatási szakvizsga előkészítő tanfolyamon „ücsörög” valahol és ezért nem tud eljönni, de egyetért a majdani javaslatunkkal és én beszéltem a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltók új vezetőjével, nem a Gálos Imrével, tegnap és ő is egyetértett avval a javaslattal, amivel itt az oldal is egyetért.

Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Köszönöm szépen! Tehát akkor röviden összegezve, ugye az eddig történteket. A közalkalmazotti béremelésben létrejött egy megállapodás a múltkor, amelyet valamennyien aláírtunk. Ebben szerepelt egy pont, hogy a kormányhoz fordul a Belügyminisztérium kiegészítő támogatásért. Ez megtörtént, ennek a tartalmáról ugye akkor Pál úr adott egy rövid tájékoztatót, ennek az a lényege, hogy az általunk kért összeg 50%-át a kormány kiegészítő támogatásként annak a bizonyos tartalékalapnak a terhére megadta. Ezt követően tehát, akkor arról kellene beszélnünk, hogy a múltkori megállapodásnak a részletes végrehajtása hogyan történik, mert közben ugye a szakszervezet a maga oldalán és a helyi érdekegyeztetések is megtörténtek. Tehát, viszonylat én úgy ítélem meg, hogy egyszerű kérdéssel állunk szemben, ezzel rövid idő alatt tudunk végezni. Akkor először a szakszervezeteket hallgatjuk és erre vonatkozóan fogunk erre reagálni. Ez így megfelelő eljárási mód?

Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Igen!

Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Igen. Köszönöm!
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Engedje meg mindenki, hogy mielőtt belemegyünk az érdemi tárgyalásba egy perces néma
felállással búcsúzzunk el a kollégánktól, akinek holnap lesz a temetése.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Miniszter asszony posztumusz alezredessé léptette elő Fábián Ágotát.


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Azt hiszem a szakszervezeti oldal nevében legyen szíves tolmácsolja köszönetünket a belügyminiszter asszonynak.
Ugye, itt a legutolsó BÉT ülésen, ami kétfordulós BÉT ülés volt, egyértelműen kiderült, hogy akkor a Belügyminisztérium rendelkezésére mindösszesen 37,5 utóbb számítással, mintegy 39% béremelésre utaltak át pénzt. És a szakszervezeti oldalnak az volt a kérése és ebben megállapodott mind a két fél, hogy a kormányzati korrekciós alapból megpróbál a Belügyminisztérium vezetése a kiegészítést az 50%-ra megszerezni. Én magam meg kell, hogy mondjam láttam az előterjesztést szakszervezeti vonalon, ezt a Kiss Péter miniszter úr megküldte a konföderációnak és a konföderációtól megkaptuk, ebben valóban a teljes pénzt kérte a Belügyminisztérium, mintegy 534 Millió Ft-ot, ugyanakkor azt is láttam, hogy milyen javaslattal futott be, mind a két, a kormányhoz, hogy mit adjanak belőle meg és mit ne. Ugye két javaslat volt, ez el kell, hogy mondjam, mert nem mindenki ismeri a munkavállalói oldalon, egyik egy A javaslat, melyben az 50%-át javasolták a kormánynak megadni ennek a pénznek, a másik egy B javaslat, amiben mindösszesen csak a kért pénz 30%-át akarták megadni. Az egyértelmű volt, hogy a konföderáción keresztül tiltakozásunkat fejeztük ki az ellen, hogy a 30% kerüljön megadásra, és majd ugye pénteken Kormányülés és akkor én még nem láttam azt, hogy a „kivéve a gyevi bírót”, hogy a Kórház nem szerepel benne, ezt is megmondom egész őszintén. Mert, ha láttam volna benne, akkor a tiltakozásunkat ez irányban is kifejeztük volna, hiszen maga az előterjesztés nem alkalmazta, hogy kivéve a Kórház. Ez már csak egy kormányzati döntés, egy határozat volt. Hát, mi nem láttuk ezt. Mindegy. Mert a HM Kórházat kivették külön belőle, hogy a HM Kórház nem, azt láttuk, de a BM Kórház, Központi Kórház és Intézményeit nem láttuk az előterjesztésben. Mi leosztottuk teljes létszámra, így amiről beszéltünk, az 3.850 Ft, a most kiosztott anyagban nem szerepel, a mintegy 1.200 kórházi dolgozó, gondolom így lett négyezeregyszáz akárhány forint. 4.167/fő/hó a pénz. A kollégákkal úgy állapodtunk meg, hogy ezért nem érdemes ismételten a helyi érdekegyeztető fórumokat összehívni, ezért a munkavállalói oldalnak az a javaslata, hogy egy automatikus béremelés legyen, ami azt jelenti, hogy minden közalkalmazottnak automatikusan a fizetésére ráemelik ezt a pénzt. Ugye, még egyszer hangsúlyozom a mi számításaink szerint, mert a kórházi dolgozói beleszámítottak, ez 3.850 Ft volt, így lett 4.167 Ft. Én azért még szeretném azt megkérdezni, hogy vajon a Kórház dolgozói várhatnak-e még ebben az évben ebből a kormányzati tartalékból az OEP-en keresztül, legalábbis az ágy mellett dolgozókról beszélek, mert ugye azok vannak előtérbe, valamilyen még plusz juttatást.


Jenei Zoltán úr, közgazdasági helyettes államtitkár:

Először talán előbb a Kórházban dolgozó állományhoz kapcsolódóan, tekintettel arra, hogy a kormány határozattervezetét ismerem én is, és azért van a Belügyminisztériumra vonatkozó pontból kiemelve a BM Kórház, hiszen őrájuk az 1. pontban megfogalmazottak az irányadóak. Tehát az OEP-en keresztül kell, hogy megtörténjen a BM Kórházban dolgozó állománynak is a többletfinanszírozása, hogy ez milyen mértékű, hány %, milyen növekményt takar, én erre most nem tudok válaszolni, de amint a hivatalos információ rendelkezésünkre áll, abban az esetben rövid időn belül a szakszervezeti oldalt én erről tájékoztatni fogom. Visszatérve az előterjesztés tartalmi részeihez, hogy amennyiben béremelésre és kimondottan béremelésre, tehát máshova át nem csoportosítható többletforrásra van lehetőségünk, akkor az elosztás kétféle lehet, leülünk és hosszas alkudozást folytatunk a differenciálás elveiről, a másik lehetőség az, hogy egyszerű normatívaként az érintettek számára ez szétosztásra kerül. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben igen komoly, esetenként szakmai vitákkal is teletűzdelt egyeztetések folytak a belügyi szinten, országos hatáskörű szerveknél és helyi szinten is. Én úgy tudom, hogy mindenhol a végeredmény az, hogy egyezség van részben a közalkalmazotti táblára való beállásról, részben arról, hogy ez fölött még mekkora összeget kapnak kötelező érvénnyel a dolgozók, illetve, hogy mekkora a differenciálási lehetőség. Tekintettel arra, hogy ezek a jegyzőkönyvek megvannak, és tekintettel arra, hogy ez az összeg megítélésem szerint nem olyan nagy mértékű, hogy érdemes lenne ugyanezt az egyeztetési folyamatot végig folytatni és figyelembe véve azt is, hogy amennyiben ez a 4.100 Ft egységesen mindenki számára szétosztásra kerül, az egyébként is preferált legrosszabbul fizetett állomány számára %-osan egy nagyobb növekményt eredményez, én is azt javasolom, hogy tekintettel arra is, hogy nagyon kevés idő áll arra is, hogy az augusztus bérszámfejtésbe az új adatok bekerüljenek, de figyelembe véve a tartalmi részét is, magam részéről egyetértek azzal, hogy ez az összeg egységesen differenciálási jog nélkül kerüljön a közalkalmazotti állomány számára szétosztásra.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

A szakszervezet nyilatkozik ennek az elfogadásáról?!


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Hát, felhatalmazásom van az itt ülőktől is, hogy mindenki elfogadja természetesen azzal, hogy ugye október 5-én ez legkésőbb a bérbe megjelenik, azzal, hogy örülünk, hogy elismerésre került, és ezt kénytelen vagyok a jegyzőkönyv számára elmondani, hogy a számításaink azért 99,9%-ba helyesek voltak és igazából még azt is azért a jegyzőkönyv számára el kell mondani, hogy az átlag 50% azért nincsen meg, ezt maga az előterjesztő is elismeri. Amikor majd leülünk a következő évi költségvetésről a következő BÉT-en tárgyalni, akkor valamilyen módon vissza kell egy kicsit térni mind erre, mind pedig a köztisztviselői és a szolgálati viszonyban állók jövő évi béremeléséről beszélek.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Mi a magunk részéről ezt a mostani folyamatot, ezt lezártnak tekintjük, de természetesen jövő évi költségvetésről lehet majd tárgyalásokat folytatni. Kérdezném a munkáltatói oldalon van valakinek felvetése? Nincs. Akkor ebben egyetértés van, akkor csak egyetlen dolog van hátra, hogy a jogi formátumot illetően akkor ezt a mostani előterjesztést ezt hozzácsatoljuk az eredeti megállapodáshoz és ezzel végetért, van-e még valami jogi felvetés?


Meichl Géza úr, főigazgató, BM Központi Gazdasági Főigazgatóság:

Egy technikai jellegű észrevételem lenne, ugye ebben az esetben is ragaszkodhatunk ahhoz a szabályhoz, hogy az illetményeket 50 vagy 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. Ebből következően a 4.167 Ft forint, fillérre nem lesz kimutatható fejenként, nyilvánvalóan ráemeljük az illetményre, utána viszont egy föl-le kerekítési szabályt fogunk alkalmazni, mint ahogy ezt eddig tettük praktikus okoknál fogva minden fizetésemelésnél.


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Elnézést. Azt hiszem, akkor meg lehet állapodni a 4. 150 Ft-ba, itt 17 Ft ugye az ami eltér, na most a sok 17 Ft egy szervnél azért pénzt jelent, ha ezres nagyságrendbe beszélek, mondjuk a rendőrséget illetően, vagy adott esetben a KGF-et illetően is. Azért


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Elnézést. Itt abszolút nem erről van szó, ez egy számított adat, ezen nem kell semmit kerekíteni, kerekíteni a dolgozónál kell. Akkor a jogi formát illetően?


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

… államtitkár úr, de itt akik nincsenek itt, ők szeretnék ezt a megállapodás-kiegészítést aláírni, ami annyit jelent, hogy mi el tudjuk képzelni, hogy megállapodás-kiegészítés legyen a neve, alapéba maradhat az egész szöveg és mindenki aláírja. Ennyi a történet. Egységesen kerül szétosztásra, csak azért, mert a telefonok, amiket kaptam ezt kérték.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Részünkről rendben van. Ez meddig lebonyolítható? Szerintem törekedjünk rá, hogy ennek az ügynek ma véget szakajtsuk, ha egy mód van rá ezt ma alá kellene írni. Jó, csak a szervezést mondom, gondolom Önök szervezik a saját oldalukra.


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Nem! Megszervezi a BÉT Titkárság.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

BÉT Titkárság. Még kiegészítés. Kinek van még kiegészítése a Jenei úron kívül? Nincs. Akkor az utolsó előtti következik.


Jenei Zoltán úr, közgazdasági helyettes államtitkár:

Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik kapcsolódik a napirendi pontunkhoz és a munkáltatói oldalhoz szól, ne keresse senki a jövő évi költségvetési tervezési köriratban a közalkalmazotti állomány jövő évi béremeléséhez kapcsolódó fedezetet. Ennek a forrása külön a tényadatok függvényében kerül majd felmérésre és azzal módosítani fogjuk az egyébként valóban csodás jövő évi költségvetési irányszámokat. Tehát, ami nálatok van anyag, abban ehhez kapcsolódó forrás még nem szerepel. Másik pedig a munkavállalói oldalhoz kötődik, korábbi ígéretünknek megfelelően, vagy a jövő héten, vagy pedig az után legkésőbb kezdeményezni fogjuk a BÉT összehívását, részben a ruházati reform, részben a szolgálati lakások értékesítése ügyében. Köszönöm szépen.


Dr. Tóth Zoltán úr, közigazgatási államtitkár:

Örülök, hogy megegyeztünk, további jó munkát kívánok mindenkinek. Viszontlátásra.
Budapest, 2002. szeptember 03.
Dr. Korbuly András
Titkár
Legépelte: Kollárné Ettvel Mónika

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 18:56
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75