Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
2006. December 09.
A Magyar Köztársaság Elnöke, Dr. Sólyom László Úr részére.


Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!A nevem Ördög László és a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének (továbbiakban: FTSZ) választott tisztségviselője vagyok. Azért fordulok Önhöz, mert Ön a legfőbb közjogi méltóság és nem utolsó sorban elismert Alkotmányjogász. Az ügy, amely erre a lépésre kényszerített, fontos: a Köztársaság polgárainak védelme, a törvények és az Alkotmány rendelkezéseinek betartása. A Törvényalkotás rendjében Ön egy megkerülhetetlen tényező, hiszen Önnek kell aláírni a Parlament által elfogadott Törvényjavaslatokat, illetve ha úgy véli, visszaküldheti az Országgyűlésnek megfontolásra, vagy az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Mondanivalóm alapja két dokumentum.

Az említett dokumentumok:
1) OBH 3182/2003. számú ügy
 A jelentés teljes szövegét az 1-es számú melléklet tartalmazza.

2) OBH 5389/2005. számú ügy
 A jelentés teljes szövegét az 2-es számú melléklet tartalmazza.Az említett dokumentumok szerint a mindenkori Kormány megsértette a 88/2003 számú uniós direktívát. Ebből következően megsértette az Alkotmány ide vonatkozó, jogharmonizációs előírásait, továbbá az Alkotmány hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó paragrafusát, melyet az OBH 3182/2003. számú ügyben is jelentettek. Természetesen a jelentések elolvasása során kiderül, hogy egyéb jogszabályok, törvények is sérültek, de ezekre és a várható következményekre az alábbiakban térek ki:

Véleményünk szerint a folyamatos mulasztások sorába tartozik az 1996. évi XXXI. TŰZVÉDELMI Törvény  41. § (1) [32], 46. §(5) a) rendelkezéseinek részben figyelmen kívül hagyása, továbbá vitás a T/985/1. számon beadott Törvénymódosítás szándéka is. Az említett Törvény a központi költségvetés számára feladatként határozza meg a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok fenntartását, üzemeltetését, s ezt kívánják módosítani. Meglátásunk szerint a javaslat az állami kötelezettségvállalást kívánja csökkenteni, az önkormányzatok terheit növelni.

A javaslat új, a gyakorlat nem. 1998-ban Budapesten, a Zsirai Miklós utcában történt tragikus tűzeset nyomán is született egy ombudsmani jelentés, amelyben javasolták egy új laktanya építését a terület védelmére.

Az új egység 2006-ban kezdte meg a működését, de a felépítését az Állam helyett a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta, cca 420 millió forinttal. Természetesen a szükséges szerek, felszerelések beszerzéséhez a szükséges önrészt is fizetni kellett. Azonban a létesítés költségeihez az Államszervezet csak szavakkal járult hozzá, bár a nyilvánosságot az átadás során felhasználta. A működtetéshez szükséges létszámot csak hosszas vita után engedélyezték.

Ezekből a tényekből két kérdés azonnal adódik:

1) A jogkövető magatartás az Ország egészére nézve követelmény?
2) Miért tartják fenn az Állampolgári jogok biztosának intézményét, ha jelentéseit nem veszik figyelembe?

2006. szeptember 07-én kelt nyílt levelemben a Miniszterelnök Úrnak jeleztem, hogy a választások óta eltelt időben szünetelt az érdekegyeztetés, annak ellenére, hogy a szakszervezetek több alkalommal jelezték ezt a jogos, Alkotmányos igényüket. Igaz, hogy a levél megjelenése után az ÖTM. Minisztere a sajtónak azt nyilatkozta, hogy e kérdésben „kezdeményezők” lesznek és megbízta Újhelyi Államtitkár Urat, hogy ez ügyben járjon el.

Az FTSZ természetesen elfogadja, hogy a Kormányszerkezet átalakítása időbe telt. Az is igaz, hogy Újhelyi Államtitkár Úr agilitása és munkabírása nyomán megkezdték működésüket a szükséges szervek, elkezdődött az érdekegyeztetés.

Azonban a Kormányzati szándékok (pl.nyugdíjreform) „megszellőztetése” miatt ugyanaz történik, mint kettő évvel ezelőtt: olyan tűzoltók távoznak idő előtt nyugdíjba, akik még több évig szolgálhatták volna a Köztársaságot, taníthatták volna a pályakezdőket.

Még abban az esetben is, ha az említett módosításokat nem hajtják végre, a baj már megtörtént. Az évtizedek alatt felhalmozott tapasztalat egy része elveszett. Ez nemcsak elvi síkon, hanem anyagilag is pazarlás, hiszen helyükre új tűzoltókat kell kiképezni s ez nem olcsó dolog.

Első pillantásra úgy tűnhet: ez nem is rossz, sok fiatal tűzoltó kezdi meg a pályát. Az idők folyamán, s a képzés során elsajátítják a tapasztalatot. Azonban ez tévedés: a tapasztalat vérrel és fájdalommal megszerzett dolog, a személyes példamutatás az egyik legfontosabb tényezője.

De vajon lesz-e elegendő fiatal tűzoltó? A fokozott igénybevétel fokozott elhasználódást jelent, ezt eddig csupán a nyugdíjjal összefüggő korkedvezmény kompenzálta. Most már ez sem lesz. A Tűzoltóság immáron nem nyugdíjas állás.

A tűzoltókkal szemben támasztott elvárások magasak: fizikai, szellemi követelmények, egyes Alkotmányos jogok korlátozása, iskolai végzettség és nem utolsó sorban életének kockáztatása.

Azonban az a pályakezdő, aki ezt teljesíti, vállalja, találkozik a valós élettel. Ez az élet pedig arról szól, hogy Alkotmányos jogait csorbítják, egészségtelen környezetben él, élete veszélyben van, érdekeit semmibe veszik, jogbizonytalanság a része és ha már elhasználta a szolgálat, mehet az utcára.

Az a személy, aki ezeket a követelményeket teljesíti, szolgálatba áll, egy dologban bizonyosan elbukott: a szellemi képességek dolgában.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Arra kérjük, hogy tekintélyét, tudását, jogait felhasználva vizsgálja meg az általunk említett Törvények alkalmazását, a Kormány munkáját.
Az 1996. évi XXXI. TŰZVÉDELMI törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartását.
Az 1987. évi XI. törvény, a törvényalkotás rendjét szabályozó jogszabály betartását.
A Költségvetési Törvény tűzoltóságokra, a tűzoltók jogaira, bérezésére vonatkozó törvényjavaslatokat.
Az 1996. évi XLIII. Törvény módosításának törvényi feltételeit.
Az uniós jogharmonizáció állapotát, törvényességét, időtartamát.
A szerzett jogok társadalmi párbeszéd nélküli csorbítását.
Az Alkotmány 36 § betartását.
A 88/2003 számú uniós direktíva végrehajtását.
Az Ország tűzbiztonsági helyzetét.

Ha pedig Törvénybe, Alkotmányba, esetleg uniós jogba ütköző cselekményt, történést, szándékot észlel, kérjük, tegye meg a szükséges, Ön által megtehető jogi lépéseket.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A tűzoltók helyzete, a tűzoltóságok állapota, a tűzoltóautók, felszerelések használhatósága az Ország, a társadalom egészének érdeke. Komoly közbiztonsági tényező, melyre minden nap szükség van. Ha jogainkat csorbítják, de a kötelességeket fenntartják, jogbizonytalanság a részünk, felmerül a kérdés: ki vállalja ezt a hivatást? S ha vállalja, mivel?

Arra kérjük, hogy évtizedek óta lenézett, mellőzött hivatásunkat, bennünket védjen meg a csupán pénzügyekkel törődő szándékokkal szemben. Ha ehhez kevés lenne az Alkotmány, a hatályos törvények ereje, kérem, gondolja át: gyermekeinket a tűztől ki védi meg? A takarékosság, a jogszabályok mellőzése semmiképpen.

Megtisztelő figyelmét őszintén köszönöm, s várom válaszát.
További felelősségteljes munkájához erőt, egészséget kívánok!

Egyben kérem, engedje meg, hogy megtisztelő válaszát nyilvánosságra hozzam.

Tisztelettel:


Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete.
Ördög László,
vezetőségi tag                      
                                   


Ezt a levelet eljuttattuk a Magyar Országgyűlés Házelnökének, a Parlamenti pártok frakció vezetői részére, továbbá az MTI-nek.
 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:51
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75