Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza
2006. December 10.
Ikt.sz: 1-2/2350/2006.


Ördög László tűzoltó főtörzsőrmester úr részére
Vezetőségi tag

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

Budapest

Dologház u. 1.
1081


Tisztelt Ördög László tű. főtörzsőrmester Úr!


A Magyar Köztársaság Kormánya ismeri és elismeri a tűzoltók munkáját, ezért mind célkitűzéseiben, mind gyakorlatában kiemelt figyelmet fordít a tűzvédelemre és annak fejlesztésére, valamint a tűzoltók anyagi, erkölcsi megbecsülésére. A kormány Új Magyarország programjában szándéknyilatkozatot tett: „a katasztrófa- és tűzvédelem továbbfejlesztésével biztosítjuk  a 15-20 perces beavatkozási időt az ország bármely területén. Fokozatosan csökkentjük a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltók heti munkaidejét, emeljük a veszélyes munkakört betöltők veszélyességi pótlékát.”

A Kormány intézkedéséhez igényli a társadalom véleményét, így nyitott a társadalmi párbeszédre, ennek során a szakszervezetekkel és más érdekképviseleti szervekkel egyeztetést folytat, és álláspontjukat a konkrét döntés előtt figyelembe veszi. A társadalmi párbeszéd része az ágazati szinten folytatott érdekegyeztetés is. A korábban működő Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkája – a kormányzati struktúraváltásnak megfelelően – folytatódik a jogutód szervezeteknél, így az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban is működik a munkáltatók és a munkavállalók képviselői közötti egyeztetés.
Utalnom kell azonban arra is, hogy a tűzoltók munkáltatója a helyi önkormányzat, emiatt a Kormány csak közvetett szerepet vállalhat a munkavállalók és munkáltatók közötti tárgyaláson.
Az illetmények mértékét a köztisztviselői törvény, a köztisztviselői illetményalap, a Hszt-ban előírt besorolás és pótlékok határozzák meg. A jelenlegi pótlékok módosítása, vagy egyes pótlékok eltörlése, vagy a kedvezményezetti kör szűkítése egyenlőre csupán vitaalap lehet, mert ilyen tartalmú véglegesen kidolgozott törvénytervezet még nem készült el.

Nincs még konkrét döntés a nyelvpótlék és a gépjárművezető pótlék eltörlésére, de a Kormány szándékában eltökélt és következetes a tekintetben, hogy rendet kívánunk teremteni a pótlékrendszer labirintusában. Alkalmazkodnunk kell a társadalom fejlődéséhez is: a nyelvpótlék bevezetésének időszakában még ritkaságnak számított egy-egy (európai) nylevet ismerő szakember. Ma már a fiatalok több nyelvvizsgával, készség szintű nyelvismerettel kerülnek ki az iskolapadból.

A tűzoltóságok és a tűzoltók finanszírozásával a Kormány sem teljesen elégedett, de az ország lehetőségeihez, a gazdaság teherbíró képességéhez viszonyítva nem támaszthatom aláa az Ön által leírtakat.

A tűzoltók szolgálati törvényben előírt illetményéhez és egyéb juttatásaihoz az állam teljes mértékben biztosítja a fedezetet. Nem fordult elő, hogy az önkormányzatok ne kaptak volna meg az igényelt és jogos járandóságot. Mint eddig, a jövőben is gondot fordítunk arra, hogy a tűzoltók illetménye, járandósága megőrizze az elért szintet, illetve a lehetőségekhez mérten emelkedjen.

Csupán viszonyításként utalni szeretnénk egy illetményre vonatkozó tényadatra.
Egy „átlagos vonuló” főtörzsőrmesteri rangú tűzoltó bruttó havi jövedelme 200-ben 124.126 Ft, míg 2006-ban 172.880 Ft körüli összegben számítható ki.
Mindez közel 40 %-os illetményemelkedést mutat.

Már szinte hallom, amikor e számokat olvasva azt mondja: kevés.
Igaza van, valóban nem sok ez az összeg, de kérdezem Öntől, van vajon hazánkban olyan közszférában alkalmazott munkavállaló, aki azt mondaná: sok a fizetése, nem kér annyit, kevesebbet érdemelne? Szerintem nincs.

Csak arra hivatkozhatom, hogy a közszféra valamennyi szakágához, valamennyi hivatásához képest szabad csak bármely foglalkozás jövedelmi viszonyait értékelni. Bármely csoport hangsúlyosabb anyagi elismerése kihat a többiekre is, akár indokolt, akár indokolatlan belső bérfeszültséget szülhet.

A Kormány a tűzvédelem fejlesztése terén kiemelt figyelmet fordít a „fehér” foltok felszámolására, a vonulási idők csökkentésére. 2001 óta 22 köztestületi tűzoltóság kezdhette meg működését, kormányzati támogatással és önkormányzati áldozatvállalással folyamatban van 7 újabb önkéntes tűzoltóság megszervezése. Jövő évtől összesen 63 köztestületi tűzoltóság látja el 564 településen 1,2 millió lakos, közel 2 millió hektár terület mentő tűzvédelmet.

Békásmegyer nem tekinthettük ellátatlan fehér foltnak. Nem tudok arról sem, hogy állami feladat lenne Békásmegyeren tűzőrség létesítése. Kizárólag a Főváros saját tervében szerepelt a tűzőrség megalakítása. Erre való tekintettel természetes, hogy a laktanyaépítés költségei a Fővárost terhelték.

A tervezés vélhetően nem volt körültekinthető, mivel a működtetési személyi feltételeit már nem tudta kigazdálkodni a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság. Az állam 45 tűzoltó finanszírozásával járul hozzá a Tűzőrség működtetéséhez.

A létesítés és fejlesztés költségeit a tűzvédelemi törvény alapján, pályázatok útján biztosítja a költségvetés a tűzoltóság részére. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok megalakulását követően áttekintésre került a tűzoltó laktanyák állapota, kiválasztásra kerültek azok a tűzoltóságok, ahol az elhelyezési feltételek alkalmatlanok voltak a feladatok ellátásához. A felmérés eredményeképpen épült meg 1996-tól napjainkig Nagyatád, Szigetszentmiklós, Kunszentmárton, Érd, Szentendre, Nagykáta, Encs, Nyírbátor tűzoltó laktanyája, ebből Nagyatád és Szigetszentmiklós kivételével valamennyit 2002-től a jelenlegi koalíció kormányzása alatt adtak át a városok önkormányzatai részére.

A fővárosi tűzőrségek, laktanyák műszaki állapota a felmérés időszakában az ország átlaghoz képet kedvezőbb volt. Az országos helyzet és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével új tűzoltóság-tűzőrség elhelyezésének kialakítását Budapesten nem terveztük, a jövőben is az országosan legmostohább elhelyezési körülmények felszámolásának kívánunk elsőbbséget adni.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésére jelenleg a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása biztosítja a fedezetet, melyet a pályázók 10-20 %os önrészei egészítenek ki. Ez évente több mint 3 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít tűzoltójárművek, felszerelések és védőeszközök beszerzésére. A 2002-2006. években megvalósított technikai fejlesztés értéke mintegy 14 milliárd Ft volt, amely folyamatos emelkedést mutat, hiszen az ilyen fejlesztésekre korábban 2000 és 2002 között csupán 4,8 milliárd forint állt rendelkezésre.

A jelenlegi pályázati igény további 12-14 milliárd forint, melynek kielégítésére várhatóan 2009-2010 években nyílik lehetőség a 2006-2009. évekre vonatkozó tűzoltósági műszaki fejlesztési terv megvalósításával.

A tűzoltóságok működtetésénél a fenntartó helyi önkormányzatoknak is vannak támogatási kötelességei, melyet a Fővárosi Önkormányzat teljesített, de ez évben csökkentett mértékben. A Budapesti Műszaki Egyetemen bekövetkezett tűzeset követően döntött úgy a Fővárosi Önkormányzat illetékes szerve, hogy kiegészítő támogatásra javasolja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot.

Egy gondolat erejéig vissza kell térjek a három tűzoltó tragikus halálára. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakmai vezetőiből szervezett vizsgálóbizottság nem tett olyan megállapítást, hogy a halált (akár közvett módon) védőfelszerelések hiánya, vagy a tűzoltók „elhasználódása” okozta volna.

Tisztelt Főtörzsőrmester Úr!

Ismételten hangsúlyozom, hazánkban mindenki fenntartás nélkül elismeri az Önök hivatását, önfeláldozó munkáját.
Minden jóérzésű ember szíve összeszorul, amikor szirénázó járművet lát. Aggódnak Önökért és csak nagy elismeréssel beszélnek Önökről, munkájukról és bátorságukról.

Tudom, hogy erkölcsi megbecsülés mellett megfelelő anyagi elismerés is jár, ez nem vitatható. Azonban hazánk jelenlegi gazdasági helyzetéből adódóan a költségvetés lehetőségei korlátozottak.

Minden felelős személynek – legyen az kormányzati vagy önkormányzati, akár szakmai vezető – azon kell munkálkodnia, hogy mindazok számára, akik akár életüket is kockáztatják a köz érdekében, azok a lehető legnagyobb biztonságban és elismertség mellett dolgozhassanak.

Végezetül arra kérem Önt, hogy kollégái felé tolmácsolja elismerésemet és nagyrabecsülésemet példamutató helytállásukért.

Budapest, 2006. november 7.Üdvözlettel:

Dr. Szilvásy György

Válasz erre a levélre 2006-12-10

 

Előzmények:

Nyílt Levél 2006-09-06

Válaszra várva… 2006-10-17
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:53
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75