Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Válaszra várva&
Válaszra várva&
2006. October 17.
 
Nemrégiben nyílt levelet írtam, a Miniszterelnöknek címezve. A levél célja az volt, hogy a Magyar Köztársaság vezetésének figyelmét felhívjuk arra a tényre, hogy a közrend, a közbiztonság védelmében dolgozók érdekeit alapvetően sérti a Kormány, a Kormányfő jelenlegi takarékossági programjának több eleme.
Az Alkotmányos rend, az állampolgárok biztonsága, életük, vagyonuk védelme alapvető feladata az Államszervezetnek, végső soron a Rendvédelmi Szerveknek. Éppen ezért a Rendvédelmi Szervekkel szemben a Törvényalkotás által megfogalmazott Törvény (HSZT) az átlagos állampolgároktól eltérően magasabb követelményeket fogalmazott meg.

Ugyanakkor, tudomásul véve a magasabb követelmények hatásait, az említett Törvény kedvezményekkel, jogokkal ruházta fel a hivatásos állományt. A kedvezményeket, jogokat nem ajándékba kaptuk, hanem ellentételezésként. Alkotmányos jogaink korlátozása és az áldozatvállalásunk áraként.

Nincs ebben semmi titok: a HSZT nyilvános törvény. Csupán az a különös, ha a HSZT- t és a Munka Törvénykönyvét egybevetjük, az átlagos munkavállaló jogai ma már lényegesen magasabbak. Az évek folyamán a kedvezményeink semmivé váltak és nem utolsó sorban az is figyelemre méltó, hogy a járandóságainkat, mint például a délutános, éjszakai pótlékot csak egy hosszú, peres eljárás után kaptuk meg. Volt idő, mikor a tűzoltó betegsége idején a teljes illetményét megkapta. Ma már ez sem igaz a vonulós tűzoltók esetében. A betegség idejére nem jár a délutános, éjszakai pótlék, holott a járulékot levonják. Ez olyan jövedelem kieséssel jár, hogy az ember hajlamos a kisebb betegségeket eltitkolni.

Kétségkívül igaz: a levél megjelenése után megkezdődött az érdekegyeztetés és az ÖTM minisztere bejelentette, hogy a tűzoltóságok fejlesztési alapját 10-15 %- al növelik. Azonban ez természetes: betartják, legalábbis részben a Tűzvédelmi Törvényt, a HSZT- t és az Alkotmányt.

Hogyan jön ide az Alkotmány?

36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.

Az érdekegyeztetés hiánya: mulasztásos Alkotmánysértés.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az együttműködés helyett tárgyalások, végső soron tájékoztatók voltak. Nem szemantikai kérdés: mit jelent az együttműködés? Talán hogy a Kormány döntéseit közlik a szakszervezetekkel? Hogyan kell nevezni azt, hogy a Kormány megvitatja, összeállítja a költségvetést és utána tárgyal a szakszervezetekkel a bérekről? Ez nem együttműködés: diktátum. Ugyanez a kategória, ha a szerzett jogokat megvonják, de a kötelezettségeket meghagyják.

A tervezett megszorítások a Rendvédelmi Dolgozókat sújtják, így a rendőröket és a tűzoltókat is. Az elmúlt időszak zavargásai (MTV, utcai rendbontás, stb.) okozója a politika volt, mégis a Rendvédelmi Szervek álltak helyt, viszont ettől a hónaptól kezdve kevesebbet viszünk haza a TB emelése miatt. Ez nem bérbefagyasztás, hanem bérlefaragás. Kicsit olyan ez, mikor az antik Rómában győzött a gladiátor, utána megkorbácsolták a miheztartás végett.

Ezért megkérem a Miniszterelnököt: ha szolgálatomból egyszer nem térek haza élve, ne küldjön részvéttáviratot! Az Országot, az embereket szolgálom, nem propagandacélokat!

Most már nem várok választ. Nem érkezhet, mert nem vagyunk fontosak, csak ha vérezni, áldozatot hozni, meghalni kell.
 

Ördög László
FTSZ vezetőségi tag
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:12
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75