Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Vezető Testületi Határozat 2005.
Vezető Testületi Határozat 2005.
2005. August 20.
1/2005. Vezető Testületi Határozat

A 2005. február 10-én megtartott Vezetőségi ülésén a vezető testület az alábbi határozatot hozta

2005. február 10-én megkötött Bérleti szerződés megkötése végett Bíráló Bizottság megalakítása. Melynek elnökeként Bisztrán Zoltán Urat, két tagjaként pedig Gál László és Ugi-Rácz Sándor Urakat bízta meg. a Vezető Testület.

A Küldöttgyűlés idejének meghatározása. Az idei év Küldöttgyűlése 2005. március 31-ig kell összehívni. A Küldöttgyűlésre szóló meghívókat 8 nappal előtte ki kell küldeni

Az elnök javaslatot tesz egy VT tag leváltásáról. Érvényesítése érdekében a FTSZ Alapszabályának 53. § 12. bekezdése alapján, mely szerint meghatározza és irányítja a VT tagjainak tevékenységét, végzett munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket; kezdeményezi az alkalmatlan VT tag felfüggesztését.
Az Elnök úr javaslatot tett ********* VT tag felfüggesztésére. Az Alapszabály 45. §-ban foglaltak alapján a VT határozatképes, így 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták ********* felfüggesztését.


2/2005. Vezető Testületi Határozat

A 2005. április 15-én megtartott Vezetőségi ülésén a vezető testület az alábbi határozatot hozta

Az elnök javaslatot tett egy új VT tag megválasztására. Érvényesítése érdekében a FTSZ Alapszabályának 47. § 10. francia bekezdése alapján, mely szerint az Elnök kezdeményezésére a VT tagjainak felfüggesztése; azok pótlása; ideiglenes megbízás adása a választásra jogosult Kgy idejéig;

Az Elnök úr javaslatot tett Murai László Úr (FTP Kommunikációs és jogi Főosztály videó csoport) személyére.
A jelenlévő vezetőségi tagok közül egy fő tartózkodása mellett a javaslatot elfogadta.

Az elnökség munkaidő csökkentési tárgyalások során a Belügyminisztérium javaslatát – 2005 évben 117 szolgálati nap 114-re való csökkentése a szükséges bérfedezet kifizetése 2006. évben történne – nem fogadja el , felhatalmazást ad az elnöknek a jogi úton való rendezésre, azaz ügyvéd megbízásával bírósági eljárás megindítására.
A jelenlevő vezetőségi tagok egyhangúlag elfogadta a bírósági eljárás megindítását.

3/2005. Vezető Testületi Határozat

A 2005. április 24-én megtartott Vezetőségi ülésén a vezető testület az alábbi határozatot hozta

A két jogász elkészült az Alapszabály illetve a Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálatával.

Az Alapszabályba rögzítettük a módosítási javaslatokat, amit mindenki megtekinthet és azután a vezetőségnek szavaznia kell, hogy elfogadja e a tervezetet. 

Az Alapszabály módosítását a vezetőség egyhangúlag elfogadta.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 12:44
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75