Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
2006. October 03.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál folyó
ágazati érdekegyeztetésről

2006.

 amely létrejött egyrésztől az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM), mint munkáltatói képviselet;
    másrészről a miniszter által vezetett vagy irányított szerveknél foglalkoztatottak közösségét képviselő ágazati reprezentatív és képviseleti jogosultsággal rendelkező szakszervezetek, mint munkavállalói érdekképviseletek

továbbiakban Felek között,

annak érdekében, hogy létrehozzák és működtessék az ágazati érdekegyeztetés rendszerét.

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a miniszter hatáskörébe tartozó, a foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeivel összefüggő kérdések egyeztetésére létrehozzák az Ágazati Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: ÁÉT).

2. Az ÁÉT célja a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó foglalkoztatottak és a munkáltatók érdekeinek, törekvéseinek, álláspontjának egyeztetése, valamint az információcsere.

3. Az együttműködés főbb területei és módozatai a hatályos jogi szabályozás és a Felek megállapodásának megfelelően:
a) a munkaügyi kapcsolatokat és a foglalkoztatási jogviszonyokat, valamint a foglalkoztatottak anyagi, szociális és kulturális, továbbá élet- és munkakörülményeit érintő, ágazati jelentőségű kérdésekben a miniszter az ÁÉT fórumával egyeztet;
b) a miniszter feladatkörében előkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, irányelvek, tájékoztatók, az ÖTM munkaterve és jogszabály-alkotási programja tervezetének véleményezésébe az ÖTM az Együttműködési Megállapodásban részes szakszervezeteket és érdekképviseleti szerveket bevonja.

4. A Felek vállalják, hogy a konstruktív együttműködéshez, egyeztetéshez szükséges és elégséges információkat egymás részére biztosítják.

5. Felek vállalják, hogy az ÁÉT ülésein megállapodásra, megegyezésre törekszenek, ennek érdekében kötelezik magukat, hogy az ülésekre döntési jogkörrel felruházott képviselőket és állásfoglalásra feljogosított szakértőket delegálnak.

6. A Felek vállalják, hogy az érdekegyeztető fórumokon kialakított konszenzusokat magukra nézve kötelezőnek tartják és megteszik a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.

    7. Azon tárgykörökben, amelyekben az érdekképviseletek egyetértése, illetőleg a velük való megállapodás nem kötelező, annak hiánya a munkáltató döntési jogkörét nem érinti, ugyanakkor az érdekképviseletek különvéleményét az előterjesztéshez írásban mellékelni kell. Az érdekképviseletek ebben az esetben a jogszabályokban számukra biztosított jogosultságok szerint járhatnak el.

8. Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben ezen Együttműködési Megállapodásban foglaltak megszegéséről szereznek tudomást, úgy arról soron kívül tájékoztatják egymást.

9. Az ÖTM vállalja, hogy az ÁÉT működési feltételeit és titkársági feladatainak ellátását biztosítja.

10. Az ÁÉT szervezeti felépítését, működésének szabályait és az egyeztetési tárgyköröket – ezen Együttműködési Megállapodásban foglaltak keretein belül – a Felek által elfogadott ügyrend határozza meg.

11. Ez a Megállapodás aláírása napján lép életbe. Rendelkezései felváltják a Budapesten, 1992. november 16-án a belügyminiszter és az érdekképviseletek között aláírt Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit.

12. Az Együttműködési Megállapodás a tárca hivatalos lapjában közzétételre kerül.

13. A munkavállalói érdekképviseletek vállalják, hogy érdekképviseleti jogosultságukat, illetve reprezentativitásukat jelen Megállapodás életbelépését követő 30 napon belül igazolják. Amennyiben ezen vállalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, illetve érdekképviseleti jogosultságuk vagy reprezentativitásuk nem felel meg a foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak, úgy tudomásul veszik, hogy az ÁÉT-ben való közreműködésre – jelen Megállapodás aláírásától függetlenül – jogosultságot nem szereznek.


Budapest, 2006. szeptember 30.


Munkáltató:

Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter
 
Érdekképviseletek:

    DR. BÁRDOS JUDIT Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
   
    KAJSZA ZOLTÁN Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete elnök-ügyvivője
   
    TALABÉR ZOLTÁN Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete elnöke
   
    ZENTAI FERENC Polgári Védelmi Dolgozók szakszervezete főtitkára
   
    NAGY GÁBOR Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete elnöke
   
    DR. LATKÓCZY ANTAL Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége elnöke
   
    DR. GAZSIK LAJOS Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó  Költségvetési Szervek Szakszervezete elnöke

    DR. KOVÁCS MIHÁLY MKKSZ Közigazgatási Hivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa elnöke
   
    PONGÓ GÉZA Független Rendőr Szakszervezet főtitkára 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:37
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75