Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Dr. Lamperth Mónika
Dr. Lamperth Mónika
2006. July 11.

Név: Dr. Lamperth Mónika

Beosztás, munkakör: 2007. június 30-ig ÖTM miniszter, Országgyűlési képviselő


Magyar Szocialista Párt (MSZP)

Levélcím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Telefon: (06-1) 441-1717
Honlap: www.bm.hu
 
ÉLETRAJZ
Születési hely, idő: Bácsbokod, 1957. szeptember 5.
 
Képzettség: Jogász
 
Iskola:  1981 - Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar
 
Pályafutás:
1981 - 1990. Somogy Megyei Tanács VB., majd Somogy Megyei Önkormányzat, előadó
1991 - 1992. Somogy Megyei Önkormányzat Szervezési és Jogi Osztály, osztályvezető
1992 - 1994. Alpok-Adria Ügyviteli Iroda, igazgató
1994 -től országgyűlési képviselő

Politikai pályáját, mint várospolitikus kezdte. Kaposváron 1990-ben a helyhatósági választásokon a szocialisták listavezetője, majd négy évre frakcióvezetője lett. Országgyűlési képviselő 1994-től, Kaposvár (Somogy 1. vk.) egyéni képviselője 1998 óta. Az MSZP országos elnökségének tagja 1998-tól. A Baloldali Önkormányzati Közösség elnöke 1996 és 2002 között. Belügyminiszter 2002 óta. 2006. június 9-től az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vezetője.

1995-tól a Nők Kaposvárért Egyesület elnöke
1998-tól a Időskorúak Alapítvány kuratóriumának tagja
1998-tól a Párbeszéd Európával Egyesület elnöke
1999-tól a Európai Párbeszéd Egyesület és Alapítvány Elnökségi tagja
 
Image


FELADATKÖR
Kivonat a 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasításból:

A MINISZTER

3. §

(1) A jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelően részt vesz a kormányzati munkában; az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: statútum) meghatározottak szerint a Kormány:

a) helyi önkormányzatokért;

b) katasztrófák elleni védekezésért;

c) közigazgatás-szervezésért;

d) közokiratok kezelésének szakmai irányításáért;

e) területfejlesztésért és területrendezésért;

f) településfejlesztésért és településrendezésért;

g) építésügyért;

h) turizmusért;

i) sportpolitikáért;

j) lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért;

k) választójogi és népszavazási szabályozásért;

l) választások és népszavazások lebonyolításáért

felelős tagja, a statútumban és más jogszabályokban meghatározott módon irányítja az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek tevékenységét.

(2) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között vezeti a minisztériumot, amelynek irányítása során különösen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja:

a) meghatározza a szervezetek - államtitkár, szakállamtitkárok általi - irányítási rendjét, a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait; a személyzeti és munkaügyi, szervezési hatásköröket; a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét; a gazdálkodás, a munkavégzés, az ügykezelés, az adat- és titokvédelem, valamint a közérdekű adatok nyilvánossága érvényesítésének előírásait;

b) közvetlenül irányítja az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfőnök tevékenységét, valamint a miniszter közvetlen alárendeltségében működő hivatali egységek munkáját;

c) a jogszabályi keretek között megállapítja a szervezet-irányítás és felügyelet rendjét; az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek létszámát és iránymutatást ad a bérezés elveire;

d) jóváhagyja az illetékes vezetők javaslatára a hivatali egységek ügyrendjeit, valamint az önálló szervek szervezeti és működési szabályzatait; továbbá - az érdekelt miniszterek egyetértésével - a közigazgatási hivatalok szervezeti és működési szabályzatait;

e) jóváhagyja a minisztérium munkaprogramjait, a miniszteri értekezletek napirendjét, továbbá kiadmányozza a miniszter által alapított költségvetési szervek alapító okiratát az azokat szakmailag felügyelő hivatali egység vagy önálló szerv vezetőjének javaslatára;

f) kialakítja és előterjeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet éves költségvetési javaslatát, valamint az annak végrehajtásáról szóló beszámolót;

g) a közjogi és koordinációs szakállamtitkár útján gyakorolja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben biztosított jogait és kötelezettségeit;

h) alárendeltségüktől függetlenül - biztosítja a hivatali egységek és a minisztériumi szervek összehangolt működését. Ennek érdekében különösen:

ha) gondoskodik a működés dologi és pénzügyi feltételeiről, biztosítja a minisztériumi munkarend, az ügyintézés és az iratkezelés, a gazdálkodás szabályainak megtartását,

hb) jóváhagyja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Igazgatás) elemi költségvetését, költségvetési alapokmányát, számviteli rendjét meghatározó szabályzatokat, az éves és féléves költségvetési beszámolót;

i) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt, illetve a saját hatáskörében fenntartott ügyekben.

(3) Irányítja az Országos Választási Iroda tevékenységét.

(4) Alapítói jogkörben gyakorolja a minisztérium (rész)tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai felett – a szakállamtitkárok javaslatait figyelembe véve – a tulajdonosi jogosítványokat.

(5) A miniszter tevékenységét segítik tanácsadó testületei, a politikai és miniszteri főtanácsadók, tanácsadók.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 18:28
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75