Kezdölap arrow DEMONSTRÁCIÓ arrow SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT
SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT
2019. January 15.

S Z O L I D A R I T Á S I     N Y I L A T K O Z A T

Az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottság 2019. január 08-án kelt, Orbán Viktornak címzett levelében megfogalmazott pontokkal a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete egyetért.

A munkavállalói jogok védelme és érvényesítése érdekében összefogó szakszervezetekkel szolidaritást vállalunk!

Szükségét látjuk mind a hivatásos, mind a civil szféra munkajogi szabályozásának felülvizsgálatát, újragondolását és harmonizálását – különös tekintettel a munkaidő keretek szabályozására. Semmilyen formában nem tartjuk támogathatónak a jelenleg hatályos törvényi szabályozásokat.

A rendvédelmi szervek tagjai élethivatásként folytatják foglalkozásukat, ezért az államnak érdekében állna, hogy az aktív pályafutásuk során ne hagyják el a testületüket.

A munka világában dolgozó, a humánpolitikához értő szakemberek mindannyian jól tudják, hogy a legdrágább munkaerő mindig az új munkaerő. Minden új munkaerőt fel kell szerelni, el kell látni, ki kell képezni – és mindezek után ha végre munkába is áll hosszú ideig teljesítmény jócskán elmarad a gyakorlott pályatársaktól.

Éppen ezért felfoghatatlannak és tarthatatlannak tartjuk a jelenlegi gyakorlatot, ahol a folyamatosan súlyosbodó létszámhiányt látszat intézkedésekkel és propaganda megnyilvánulásokkal próbálják takargatni. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltói állomány létszáma 2012 óta folyamatosan fogy, és ez az elvándorlás már évekkel ezelőtt olyan méreteket öltött, hogy a jelenlegi rendszer még megfelelő számú jelentkező esetén sem lenne képes nem, hogy megfordítani de legalább érdemben lassítani ezt a folyamatot.

A hivatásos szolgálati viszony újraszabályozásánál érvényesíteni kell azt a szándékot,  hogy a hivatásos állomány tagjainak, mint – többségükben – egyenruhás állampolgároknak jogai és kötelességei között a harmóniát megteremtse. A hivatásos állomány tagjai az általánoshoz képest szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az életük kockáztatásával végzik feladataikat. Emellett a szolgálati viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak egyes alkotmányos jogaik gyakorlásáról, vállalva egyúttal – törvényben meghatározott rendvédelmi szerveknél történő szolgálatteljesítés esetén – a hozzátartozókra is kiterjedő nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelést. Ezek jog- és életvitelbeli korlátozást jelentenek. Az alkotmányos jogokat azonban kizárólag a szolgálati feladatokhoz illeszkedő mértékben, a rendvédelmi szervre is tekintettel, differenciáltan lehessen csak korlátozni!

A kormányzat a tűzoltóságok 2012-es újraállamosítása óta több lépésben indokolatlanul korlátozta a hivatásos tűzoltói állomány alapvető jogait és növelte kötelezettségeit. Mindezt anélkül, hogy a többletkövetelmények mellett bárminemű ellentételezést biztosítottak volna.

Feltétlenül és egyértelműen rendezi kell a váltásos (készenléti jellegű szolgálati beosztás) munkarendben dolgozók heti szolgálati idejének óraszámát, mivel a jelenleg hatályos törvény értelmében a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban, heti negyvennyolc órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg.

Annak ellenére, hogy a törvény feltételesen fogalmazott, konzekvensen mindenhol a 48 órás munkahét (hét napos) lett bevezetve, és a 40 és 48 óra közötti 8 óra munka soha, sehol nem kerül ezen állomány számára ellentételezésre!

A fentiekre figyelemmel elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a munkaidő szervezésére vonatkozó jelenleg hatályos 2003/88/EK irányelvet a beavatkozó tűzoltói állomány szolgálatteljesítési időkeret megállapításánál is vegyék figyelembe!

A szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetésének újragondolását és újraszabályozását támogatjuk!

Indokolatlannak tartjuk a rendvédelmi szakszervezetek 2012-ben bevezetett hátrányos megkülönböztetését és a kollektív érdekképviseleti jogosultságok korlátozását!

Nevetségesnek tartjuk, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek pitiáner módon indokolatlanul és egyoldalúan elzárkóznak még az olyan apró gesztusoktól is, mint pl. a szakszervezeti tagdíjak munkáltatói levonása. A kormányzat 2012-ben diszkriminatív módon a munkaidő kedvezmény drasztikus megvonásával járó intézkedéseket vezetett be, a hivatásos szervezeteknél működő szakszervezetek kevesebb tisztségviselője szerezhet jogosultságot munkajogi védelemre, kevesebb munkaidő-kedvezmény illeti meg őket.

Az államosítás óta ígérgetett és nagy csinnadrattával bejelentett, valamint azóta is váltig hangoztatott életpályamodellből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Az illetményemelésből évről évre egyre többen maradtak ki, a rendvédelmi dolgozók lakhatási és otthonteremtési támogatási rendszerét nem újították meg, a megtakarítási célú biztosítási rendszert nem vezették be. Tették mindezt úgy, hogy a kormány asztalára került pl. a saját maguk által létrehozott érdekvédelmi bábszervezet, a szakszervezetek jogfosztásával párhuzamosan államilag felállított Magyar Rendvédelmi Kar által kidolgozott részletes javaslat, amiben mindezen problémák kezelésére nemzetközi és hazai szakértők bevonásával több tucat ember több száz munkaórája volt belefektetve. Tárgyalás nélkül, érdemi indoklás hiányában vetették el.

A korábban jól működő belügyi érdekegyeztetési rendszert kiüresítették. A tanácskozásokon érdemi párbeszédre nincs lehetőség, a jogszabálytervezetek véleményezésére lehetetlenül rövid határidőket szabnak, a szakszervezeti kezdeményezéseket sokszor válaszra sem méltatják, a megkeresésekre sem a kormányzati oldalról, sem a munkáltatóktól a legtöbbször értékelhető reakció sem jön.

A tisztességes munkáért tisztességes bérek bevezetésére, a béregyenlőtlenségek mérséklésére, a közszféra bérhelyzetének rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére vonatkozó sztrájkbizottsági követeléseket támogatjuk!

A rendvédelmi illetményalapot immár több, mint egy évtizede nem emelték, a fegyveres és rendvédelmi szféra bérei – a hazug kormányzati propagandával ellentétben – még egy pályakezdő bolti árufeltöltőhöz képest sem versenyképesek. Akár évtizedes szolgálati viszony után sem. Ez az egyik alapvető oka a tömeges leszereléseknek. A hivatásos szervek képtelen megtartani jól kiképzett és drágán felszerelt hivatásos állományú tagjaikat, mert bár ez az elvárás de hivatástudatból nem lehet kenyeret venni vagy rezsit fizetni.

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályok újragondolását támogatjuk!

Az életpályamodell bevezetésének jegyében a korábban 251 ezer forintos cafetéria keretet 2012-ben 200 ezer forintra csökkentették, ráadásul annak közterheit is az állományra terhelték. Ennek következtében a valóságban tavaly is csak 150 ezer forintnyi béren kívüli juttatást biztosítottak az állományának. Mindezekkel párhuzamosan a cafetéria keretében választható juttatások köre évről évre csökken, változik.

A rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozására, a korengedményes illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítására vonatkozó követelést teljes mértékben támogatjuk!

Egy újra megalkotandó jogi szabályozásnak azt a célt is szolgálnia kell, hogy a pályán meg tudja tartani a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítőket. Elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer változatlan maradjon. Európában egyedüliként a magyar tűzoltókat nem illeti meg semmiféle nyugdíj kedvezmény az alapvető jogaik korlátozása mellett, nap mint nap életük és testi épségük veszélyeztetésével szolgálatban töltött évek után! A társadalom és az állam kötelessége a nyugdíjrendszeren keresztül is elismerni azt a megkülönböztetett szolgálati viszonyt, amelynek során a szolgálatot vállalók életüket és testi épségüket veszélynek teszik ki és ha kell, esküjükben vállalt módon, akár életük árán is teljesítik feladatukat.

A szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es szétverése után a korábban nyugdíjba vonult bajtársaink juttatását visszaminősítették szolgálati járandóságnak, és adófizetési kötelezettség alá vonta. Ezzel diszkriminatív módon hátrányba hozták őket, a családi adókedvezményüket csak a jogosultsági év letelte után érvényesíthetik, munkavállalási lehetőségeiket jövedelmi korláttal szűkítik.

A megváltozott képességű dolgozók támogatásával kapcsolatos szabályozás újragondolásával teljes mértékben egyetértünk!

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltókat mind a 2012. január 01-én hatályba lépett régi, mind az új Hszt. megoldhatatlan probléma elé állította. Ezen tűzoltók a beavatkozások során olyan mértékű egészségi- és pszichés terhelésnek vannak kitéve, hogy kivétel nélkül folyamatos egészségkárosodást szenvednek.

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók zöme egészségileg és pszichésen 50 év felett nem tudja ellátni a feladatait, más területen történő foglalkoztatására viszont a szerven belül nincs lehetőség. A kormányzati propagandában hangoztatott horizontális mobilitás csak egy jól hangzó lózung, az egészségkárosodást szenvedett, olykor több évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkező tűzoltók „jutalma” igenis az, hogy az utcára teszik őket – esetleg megalázó fizetést ígérve olyan tőlük teljesen idegen pozíciókat ajánlanak fel nekik, hogy maguk válasszák ezt az utat.

Mindezekre figyelemmel támogatjuk a baleseti és rokkantsági, valamint a hozzátartozói nyugellátásra, az 1996. évi XLIII. törvényben megfogalmazott, 2012. január elseje előtti állapot visszaállítását!


Budapest, 2019. január 14.

A nyilatkozat letölthető innen.

 
Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 07:35
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75