Kezdölap
Egyeztetés
2015. January 17.

EGYEZTETÉS

Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács keretében, 2015. január 16-án, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló törvény tervezetérõl egyeztetés kezdõdött az érintett szakszervezetek és a minisztérium között.
A véleményezésre rendelkezésünkre álló idõkeret ( 48 óra) nem tette lehetõvé a tervezet mélységi tanulmányozását!
Ez a törvény tervezet a hivatásos szolgálati jogviszonyban (rendõrség; katasztrófavédelem; büntetés-végrehajtás; polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, Nemzeti Adó-és Vámhivatal [vegyes jogállás];  Országgyûlési Õrség) álló  63 908 fõ szolgálati viszonyáról,  jövõjérõl, megélhetésérõl, egzisztenciájáról  szól! Kérdésként merül fel, hogy van olyan személy, aki elhiszi, hogy egy 162 oldalas, XXXI fejezetû , 11 mellékletû, összességében kb. 293 szakaszból álló  tervezetrõl – akár még országos parancsnoki apparátussal is! – kettõ nap alatt korrekt szakmai véleményt lehet alkotni?
A tervezetnek több olyan szakasza van, amely szakszervezetünk részérõl elfogadhatatlan, pl.:
- Változatlan a nyugdíjba vonulás feltétele! A megalkotandó  szolgálati törvénynek minden képen azt a célt is kell szolgálnia, hogy a pályán meg tudja tartani a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítõket. Éppen ezért szakszervezetünk nem tudja elfogadni, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer változatlan maradjon. Csak abban vagyunk partnerek, hogy az állam a nyugdíjrendszeren keresztül is ismerje el azt a megkülönböztetett szolgálati viszonyt, amelynek során az itt szolgálatot vállalók életüket és testi épségüket, veszélynek teszik ki, és ha kell, életük árán is teljesítik feladatukat. 

- A tervezet nem rendezi váltásos munkarendben dolgozók heti szolgálati idejének óraszámát! A mennyiben eltér a heti 40 órától - a tervezet továbbra is lehetõséget biztosít az eltérésre - akkor az túlórának minõsül vagy sem, milyen módon kerül rendezésre a többlet szolgálat idõ?
- A tervezet nem rendezi törvényi szinten a váltásos munkarendben dolgozók éves szabadság számát! (A jelenleg hatályos szabályozás diszkriminatív!!)

- Az tervezet fent tartja, hogy nem csak a saját szerv bármelyik szervezeti egységénél, de más szervnél is KÖTELEZHETÕ az állomány szolgálatteljesítésre!!!
Ez ellen továbbra is tiltakozunk!
A rendõr rendõrnek lett kiképezve, ezért rendõr! A tûzoltó tûzoltónak lett kiképezve, ezért tûzoltó! Az asztalos asztalosnak lett kiképezve, érdekes lenne, ha órákat javíttatnánk vele!


- Illetményre vonatkozóan, nem tudni mennyi az annyi!
- A tervezet sok olyan érdemi kérdést vet fel, amelynek tartalmát miniszteri rendeletben kötelezi szabályozni, és ezek jelenleg nem állnak rendelkezésre, így részünkre ismeretlen tartalommal bírnak.
- Az tervezet fent tartja a jelenleg hatályos szakszervezeti jogosítványokat.

A szakszervezetek január 22-én folytatják egyeztetésüket az új törvénytervezetrõl.

Az egyeztetés után tájékoztatást adunk!

Budapest, 2015. január 17.

Kiss József
elnök
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:06
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75