Kezdölap arrow Hírek arrow FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
2013. May 16.
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezeti vezetõjének


Budapest

Tisztelt Vezetõ/Parancsnok Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából 107 fõ vett részt az ajkai timföldgyár zagytározójának gátszakadása miatt bekövetkezett vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban. A kárelhárítás és a következmények felszámolása céljából, illetve az egyéb, elõre nem látható körülmények lehetséges bekövetkezése miatt átcsoportosított személyi állomány részére a fõvárosból történõ indulástól a visszaérkezésig túlszolgálat került elrendelésre. Az elrendelt túlszolgálatért járó távolléti díj és a készenlétként elszámolt napi 4 óra pihenõidõ, 2011. évben kifizetésre került.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyik hivatásos állományú tagja azonban szolgálati panaszban kifogásolta, hogy a túlszolgálatért járó távolléti díja nem a hatályos jogszabályoknak megfelelõen került kiszámításra, illetve kérte a kamat megfizetését a túlszolgálatért járó díjazásának késedelmes kifizetése miatt.

A szolgálati panaszt  mind a korábbi fõvárosi parancsnok, mind a Budapest Fõváros fõpolgármestere megalapozatlanságra hivatkozással elutasította, ezért a panaszos keresettel fordult a Fõvárosi Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság a 45.M.2755/2011/9. számú jogerõs ítéletében kötelezte a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a készenlétként elszámolt idõszak túlszolgálatként történõ megfizetésére, azonban nem fogadta el a panaszos azon álláspontját, hogy a vezénylés teljes idõtartama túlszolgálat és a kamatfizetésre vonatkozó keresetet is elutasította. A jogerõs ítélet alapján a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a panaszos részére az elmaradt illetményt kifizette.

Az ítéletre hivatkozva 2013. február és március hónapban további 7 fõ nyújtott be a távolléti díjának újraszámoltatása és az elmaradt díjazás kifizetésének tárgyában szolgálati panaszt.

A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság 45.M.2755/2011/9. számú jogerõs ítéletének indokolásában foglaltakra tekintettel a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a szolgálati panaszoknak helyet adott és a vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban részt vevõ teljes személyi állomány részére a vezénylés alatt készenlétnek minõsített idõszak túlszolgálatként történõ elszámolására, továbbá az esedékességtõl a kifizetésig számított késedelmi kamat számfejtésére és azok kifizetésére intézkedett.

Kérem, hogy a fentiekrõl a teljes személyi állományt tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2013. május 13.

 
Elõzmények:
 
 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:32
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75