Kezdölap arrow Hírek arrow FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
2013. May 16.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezeti vezetőjének


Budapest

Tisztelt Vezető/Parancsnok Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából 107 fő vett részt az ajkai timföldgyár zagytározójának gátszakadása miatt bekövetkezett vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban. A kárelhárítás és a következmények felszámolása céljából, illetve az egyéb, előre nem látható körülmények lehetséges bekövetkezése miatt átcsoportosított személyi állomány részére a fővárosból történő indulástól a visszaérkezésig túlszolgálat került elrendelésre. Az elrendelt túlszolgálatért járó távolléti díj és a készenlétként elszámolt napi 4 óra pihenőidő, 2011. évben kifizetésre került.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyik hivatásos állományú tagja azonban szolgálati panaszban kifogásolta, hogy a túlszolgálatért járó távolléti díja nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően került kiszámításra, illetve kérte a kamat megfizetését a túlszolgálatért járó díjazásának késedelmes kifizetése miatt.

A szolgálati panaszt  mind a korábbi fővárosi parancsnok, mind a Budapest Főváros főpolgármestere megalapozatlanságra hivatkozással elutasította, ezért a panaszos keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság a 45.M.2755/2011/9. számú jogerős ítéletében kötelezte a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a készenlétként elszámolt időszak túlszolgálatként történő megfizetésére, azonban nem fogadta el a panaszos azon álláspontját, hogy a vezénylés teljes időtartama túlszolgálat és a kamatfizetésre vonatkozó keresetet is elutasította. A jogerős ítélet alapján a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a panaszos részére az elmaradt illetményt kifizette.

Az ítéletre hivatkozva 2013. február és március hónapban további 7 fő nyújtott be a távolléti díjának újraszámoltatása és az elmaradt díjazás kifizetésének tárgyában szolgálati panaszt.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 45.M.2755/2011/9. számú jogerős ítéletének indokolásában foglaltakra tekintettel a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a szolgálati panaszoknak helyet adott és a vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban részt vevő teljes személyi állomány részére a vezénylés alatt készenlétnek minősített időszak túlszolgálatként történő elszámolására, továbbá az esedékességtől a kifizetésig számított késedelmi kamat számfejtésére és azok kifizetésére intézkedett.

Kérem, hogy a fentiekről a teljes személyi állományt tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2013. május 13.

 
Előzmények:
 
 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:23
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75