Kezdölap arrow Hírek arrow Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény
Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény
2013. April 16.

Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény

A szolgálati járandóságban részesülõket érintõ, adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos bizonytalanságok a jelek szerint elérték az illetékes tárcát is - legalábbis e kérdések tisztázására szakmai álláspontot adott ki a Honvédelmi Minisztérium.

Az elmúlt idõszakban több megkeresés érkezett a Honvédelmi Minisztérium közgazdasági és pénzügyi hivatalához azzal kapcsolatban, hogy a szolgálati járandóság után miként kell az adóbevallást megtenni, illetve, hogy a különbözõ adókedvezményeket hogyan kell (lehet) az adóbevallás során érvényesíteni, ezért a hivatal közzétette a hivatalos szakmai álláspontját e kérdésekkel kapcsolatban - derül ki a kormány.hu-n megjelent dokumentumból.
Mint arról korábban beszámoltunk, már a Független Rendõr Szakszervezet (FRSZ) is igyekezett ilyen adózással és adókedvezményekkel kapcsolatos bizonytalanságokra megnyugtató választ adni tagjainak. A korábbi cikkünkben elhangzott problémákra az adóhivatal és a nyugdíjfolyósító által adott válaszokat - amelyrõl bõvebben itt olvashat - látszik megerõsíteni most a tárca által kiadott álláspont is.
A tárca emlékeztet arra, hogy a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályai 2012. január 1-jével hatályukat vesztették, így ettõl az idõponttól szolgálati nyugdíj nem állapítható meg, a 2012. január 1-je elõtt megállapított és folyósított szolgálati nyugdíjat 2012. január 1-jétõl szolgálati járandóságként kell tovább folyósítani.
A HM egyrészt a szolgálati járandóság "személyi jövedelemadó mértékével" történõ csökkentését magyarázza az álláspontjában - amely a tárca szerint is félreértésre adhat okot. A minisztérium álláspontjában megerõsíti, hogy a szolgálati járandóság mértékét a megállapítása során egy meghatározott mértékkel csökkentik, de magából a szolgálati járandóságból személyi jövedelemadót nem vonnak le (csak a személyi jövedelemadó mértékével megegyezõ összeget). "Tehát a csökkentés nem jelent adókötelezettséget, és így nem minõsül adóelõlegnek sem" - magyarázza a tárca.
A családi adókedvezmények érvényesítésével kapcsolatban a HM arra hívja fel a figyelmet, hogy csupán a szolgálati járandóságból a családi adókedvezményt közvetlenül nem lehet érvényesíteni. Amennyiben azonban a törvényi elõírások alapján a szolgálati járandóságban részesülõ jogosult lenne a családi adókedvezményre, vagy annak adóalapkedvezményként nem érvényesíthetõ részére, az adó mértékével megállapított összeg a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthetõ. Ez a tárca szerint azt jelenti, hogy amennyiben valaki 2012-ben csak szolgálati járandóságot folyósítottak és a gyermekei után a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen családi adókedvezményre lett volna jogosult, akkor az a személy a szolgálati járandóságból levont (jelenleg 16 százalék) összeggel szemben, de legfeljebb annak mértékéig, érvényesítheti az adó évet követõ évben, azaz jelen esetben 2013-ban a családi kedvezményét. Abban az esetben pedig, amennyiben az érintettnek a szolgálati járandósága mellett más jövedelme is volt 2012-ben, akkor az a személy már 2012. során is igénybe vehette a családi kedvezményt.
A tárca ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a tárgyévben igénybe nem vett családi adókedvezményt az adóévet követõen az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (ONYF) által kiadott rendszeresített nyomtatványon lehet érvényesíteni, az állami adóhatóság és a Magyar Államkincstár igazolása alapján. Az igazolásokat és a kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani.
A nyugdíj-elõtakarékossági számlára történõ befizetésekkel kapcsolatban a minisztériumi dokumentum arról tájékoztat, hogy a számlatulajdonos az adóbevallásában tett nyilatkozata alapján az adóévben az adókedvezmények igénybevétele után még esetlegesen fennmaradó adó összegébõl jóváírhatja a nyugdíj-elõtakarékossági számlájára befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb100 ezer forintnak (az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. elõtt betöltõk esetében pedig 130 ezer forintnak) megfelelõ öszeget.
Tekintettel arra, hogy a szolgálati járandóság az Szja. tv. szerint nyugdíjnak minõsül és az adómentes, aki az adóévben csak ebben az ellátásban részesült, az az összevont adóalap adójának a hiányában nem rendelkezhet a nyugdíj-elõtakarékossági számlája javára - hívja fel a figyelmet a minisztérium szakmai álláspontjában. Ugyanakkor azt is hangúlyozza a tárca, hogy aki az adott évben kizárólagosan adómentes bevételben (ebben az esetben csak szolgálati járandóságban) részesült, azt az Szja. törvény értelmében személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség nem terheli.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75