Kezdölap
Vörösiszap szolgálati panasz
2013. January 26.
Tisztelt Tagság!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2010. októberében a MAL Zrt. tulajdonában lévõ Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesült vörösiszap tárolójának gátszakadása miatt szükségessé vált kárfelszámolási munkában történt részvétel után járó túlszolgálati javadalmazás tárgyában indított perében a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság 45. M. 2755/2011/9. szám alatt született jogerõs ítélete alapján a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelõdjénél, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságnál szolgálati jogviszonyban álló Horváthy Zsolt tû. ftzls. mint felperest a munkáltató által az OKF gazdasági fõigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatásában írtak alapján kiszámított és részére kifizetett javadalmazásán túl elmaradt illetmény illeti meg.
A  Fõvárosi Munkaügyi Bíróság fenti számon hivatkozott jogerõs ítélete alapján:
„Az OKF gazdasági fõigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatása (mely az elszámolásokra vonatkozott) jogszabálynak nem tekinthetõ, így a felperes által teljesített túlszolgálatra vonatkozóan a Hszt. szabályait kell alkalmazni.”

A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság állományából az  Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesült vörösiszap tárolójának gátszakadása miatt szükségessé vált kárfelszámolási munkában történt részvétel után járó túlszolgálati javadalmazását mindenkinek a fent hivatkozott OKF gazdasági fõigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatója alapján számolták ki.

Tekintettel arra, hogy jogerõs bírósági döntés alapján ezt nem így kellett volna megtenni, akik részt vettek a kárfelszámolási munkákban megalapozottan szolgálati panasszal élhetnek az elszámolással kapcsolatban.

A  Fõvárosi Munkaügyi Bíróság fenti számon hivatkozott jogerõs ítélete alapján:
„Irreleváns a munkaügyi bíróság álláspontja szerint, hogy valójában a hivatali idõn túl nem történt munkavégzés, és a helyzet ezt nem követelte meg. Azt kell ebben az esetben figyelembe venni, ha szükség lett volna a felperes munkájára, akkor bármikor szolgálatba tudott volna állni. A hivatali munkaidõ teljesítését követõen a helyszínen töltött valamennyi idõ erre figyelemmel túlszolgálatnak minõsül és e szerint kell elszámolni.”

Az OKF gazdasági fõigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatója alapján kiszámolt javadalmazásnál azok esetében akik legalább egy éjszakát lent töltöttek, az éjszakai idõszakra 4 órát (minden lent töltött éjszakára 4 órát) készenlétnek számoltak el. A bírósági döntés ezzel szemben mondja ki azt, hogy ezek a 4 órák is túlszolgálatnak minõsülnek, így e szerint kellett volna elszámolni õket.

Az 1 órára járó túlszolgálati díj mindenkinél változó, hiszen azt egyénenként az alapilletmény, az illetménykiegészítés, valamint a rendszeres illetménypótlékok akkori együttes összegének a távollét idejére számított idõarányos átlaga.

A fentiek miatt összegszerûen és általánosan az elmaradt illetményrészt megmondani nem lehet, az egyénenként változó lesz.

Kérjük a tagságot, hogy a fentiekre való tekintettel a szolgálati panaszt mindenki egyénileg mérlegelve nyújtsa be.


Budapest, 2013. január 26.

Tisztelettel:
az FTSZ vezetõsége
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:54
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75