Kezdölap arrow Hírek arrow Tájékoztató korkedvezményre jogosító időről
Tájékoztató korkedvezményre jogosító időről
2012. December 05.

Az elmúlt időszakban mind a szolgálati járandóságban részesülő, mind az aktív állomány körében fokozott érdeklődés mutatkozott a korkedvezményes nyugdíj igénybevételének lehetőségéről. Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan több megkeresés is érkezett, illetve egymásnak ellentmondó információk kerültek napvilágra, ezért az Igazgatóság tájékoztató anyag kiadását tartja indokoltnak.

A korkedvezményes nyugdíj ismertetése előtt röviden tekintsük át a Hszt 2011. december 31-ei változásait és egyes más törvények születését:

  • Megszűnik a szolgálati nyugdíj. Utoljára 2011. december 31-én vonulhattak szolgálati nyugállományba azok a személyek, akik rendelkeztek 25 év szolgálati viszonnyal és 1954-ben, vagy azt megelőzően születtek.
  • A 2011. évi CLXVII. törvénnyel bevezették a szolgálati járandóság jogintézményét. Azok a személyek, akik 2011. december 31-én, vagy azt megelőzően vonultak szolgálati nyugállományba és 1955-ben vagy azt követően születtek, már nem szolgálati nyugdíjban, hanem járandóságban részesülnek. A járandóság a szolgálati nyugdíj adóval csökkentett összegével egyezik meg. Ezt az összeget addig folyósítják részükre, amíg el nem érik a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. Ha ezt az életkort elérik, akkor jogosulttá válnak a rögzített nyugdíjuk 100 %-ára.
  • Az aktív állomány esetében, akik 2011. december 31-én elérték a 25 év szolgálati jogviszonyt, egy utolsó nyugdíjrögzítést kellett készíteni. Ennek határideje 2012. december 31. Akiknek ezzel az időponttal rögzítésre került a nyugdíja, annak a nyugállományba vonulásakor választási lehetősége van. Választhatja az akkor érvényes társadalombiztosítási jogszabályok szerinti nyugdíj összegét, vagy a rögzített nyugdíját is. Ami, akkor a számára kedvezőbb.
  • Az aktív hivatásos állományúak 2012. január 01-től már nem élhetnek a szolgálati nyugállományba vonulás korkedvezményével. Nyugállományba az a hivatásos állományú vonulhat, aki eléri a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. (1955-ben született 64 év, 1956-ban született 64 év és 183 nap, 1957-ben született 65 év)
Ezzel megszüntetésre került a civil szférában dolgozók és a hivatásos állományban szolgálatot teljesítők öregségi nyugdíjba vonulása közötti korkülönbsége. 2011. december 31-ig a hivatásos állományúak ezen a téren komoly előnyt élveztek.
A fenti megszorítások ellenére sem vált teljesen előnyvesztetté az aktív hivatásos állomány, hiszen bevezetésre került a nyugdíj előtti rendelkezési állomány. A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése előtt öt évvel, kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik. Ebben az öt évben az-az összeg illeti meg, amit nyugdíjasként is kapna.
Rendelkezési állomány esetében a hivatásos állományú csak minősített időszakban hívható szolgálatba. Jelenleg a Hszt. alapján az aktív hivatásos állományúakat ez az öt év korkedvezmény illeti meg.
Most térjünk vissza arra a korkedvezményes nyugdíjra, amit egyes fegyveres és rendvédelmi szakszervezetek honlapján lehetett az elmúlt időszakban megismerni.
Itt első lépésként azt kell tisztázni, hogy az itt összefoglalt korkedvezményt, csak azok a személyek tudják érvényesíteni, akik a nyugállományba vonulásukkor már nem a Hszt. hatálya alatt vannak foglalkoztatva, valamilyen módon a hivatásos szervezetet elhagyták.
2011. december 31-ig hatályos 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 8/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a rendvédelmi szerveknél tényleges hivatásos szolgálatban eltöltött idő korkedvezményre jogosít, vagyis a 2012. december 31-ig megszerzett, tényleges hivatásos szolgálatban eltöltött évek birtokában az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése előtt korhatár előtti ellátás megállapítását lehet kérni. Jogszabály szerint a férfiak esetén 10 év, nők esetén 8 év korkedvezményre jogosító idő kell minimálisan az igény érvényesítéséhez, amely 2 év korkedvezményt garantál. Ez után a férfiak esetén 5 évente, nők esetén 4 évente lehet további 1-1 év korkedvezményt szerezni.
A Korkedvezményes nyugdíj igénybevételére az alábbiak szerint van lehetőség:
  • Szolgálati járandóságban részesülők esetén:
A korhatár előtti ellátás megállapításának feltétele az, hogy az igénylő más pénzellátásban nem részesülhet. Tehát a szolgálati járandóság folyósítása kizárja a korhatár előtti ellátás (korkedvezményes ellátás) megállapítását. A korkedvezményes ellátás megállapítására csak a társadalombiztosítási szabályok alapján 1988-tól a megállapításig elért havi átlagkeresetek alapján kerülhet sor és nem az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt) alapján. Tehát csak a civil szférából nyugállományba vonultak érvényesíthetik ezt a fajta korkedvezményt.
A szolgálati járandóságban részesülők a megszerzett évek birtokában „átválthatják" az ellátásukat, de ezt valószínűleg nem érdemes megtenni a következők miatt. Egyrészt a korhatár előtti ellátás kiszámítása az általános nyugdíjszámítási szabályok szerint történik, ráadásul az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után is ez kerül továbbfolyósításra. Igaz ugyan, hogy ez az ellátás adómentes, de a szolgálati járandóságnál valószínűsíthetően alacsonyabb. Ezért mindenképp tanácsos számolni!!!!!
  • Aktív állományúak esetén:
Mivel a hatályos jogszabályok (pl.: Hszt.) 5 évvel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt lehetőséget biztosítanak a munkavégzés nélküli, „teljes nyugdíjösszeg" folyósítása melletti rendelkezési állományba helyezésre, ezért a korhatár előtti ellátás igénylése véleményünk szerint nem járna semmilyen előnnyel
  • A civil életben még aktívan dolgozó volt hivatásosok esetén:
A leszerelésükkor kiadott szolgálati idő igazolás bemutatásával tanúsíthatják a tényleges hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött éveiket. A korkedvezményes éveik alapján az öregségi nyugdíjkorhatár előtt, korhatár előtti ellátást igényelhetnek. Ezen ellátás számítási szabályai megegyeznek az öregségi nyugdíj számítási módjával.

Mindenkire érvényes az, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint nem kell 2012. év végéig benyújtani semmilyen kérelmet a Nyugdíjfolyósító felé ahhoz, hogy majdan – amikor valaki abba a helyzetbe kerül – a korhatár előtti ellátás iránti igényét érvényesíthesse.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 16:01
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75