Kezdölap arrow MRK arrow MRK szakszervezeti konzultáció
MRK szakszervezeti konzultáció
2012. October 24.
MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
ELNÖK

Szám: 16/2012.MRK

Emlékeztető
A MRK és rendvédelem területén működő szakszervezetek közötti
konzultációról

Időpont: 2012. október 16. 10.00
Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                1081 Dologház utca 1-3. I. em. Tímár terem

Résztvevők:

Dobson Tibor tű. Dandártábornok, elnök, (Elnök)
Kucsera Miklós bv. Zászlós, főtitkár, (Főtitkár)

Hegymegi Ildikó, elnök titkárságvezetője

Reprezentatív szakszervezetek képviselői: (Jelenléti ív melléklet szerint)


Dobson Tibor tű. Ddtbk. MRK elök (továbbiakban Elnök)
köszöntötte a megjelenteket.

    1.) Napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket az MRK eddigi tevékenységéről, az elhelyezésről, illetve a személyét érintő BM OKF-n belül történt szervezeti változásról.
  • MRK elnökség elérhetőségét megküldi a szakszervezeteknek.
  • A rendvédelmi szervezetek vezetőitől írásban kérte a MRK tagjai tevékenységének támogatását tagozat üléseken pedig mind a munkaidő kedvezmény, mind technikai és utazási feltételeik biztosítását.
  • A működéshez a szükséges feltételek miatt a MB-mel megállapodás aláírására kerül sor a MRK bejegyzését követően.
  • Függetlenítés és apparátus kérdése: a későbbiekben, a Kormánytisztviselői Kar megalakulását követően, a feltételek összehangolására vélhetően kormányzati döntés születhet.

Bárdos J.: A MRK-hoz delegált feladatok kapcsán milyen jogi háttérrel rendelkezik a KAR?

Elnök: A karba megválasztott tagok között vannak jogászok, az etikai eljárás rendjét az EB dolgozza ki, felhasználva a már meglévő etikai kódexeket és a BM etikai kódex alapelvek tervezetét.

Bárdos J.: Hogyan fog állást foglalni a KAR a hszt. módosítást illetően?

Elnök: Ma délig van határidő a tagozatok részéről a javaslatok megküldésére, így annak tartalmát még nem ismerjük.

Szima J.: Miért nincs még bejegyezve a Kar?

Elnök: Hiánypótlás miatt visszaküldte a bíróság a benyújtott bejegyzési kérelmet, melyet az OKF jogászai jelenleg áttekintenek.

Dr. Ese F.: Korábban már a BM-től kért, a MRK megalakulásával kapcsolatos, dokumentumokat – melyeket az ombudsman, beadványokra válaszolva, nyilvánosnak minősített – az átlátható választási folyamatok miatt kéri, hogy tegyék közzé.

Elnök: Az Elnökség a közérdekű adatokat nem tartja vissza, írásban kéri, hogy a kérelmet küldjék meg, amennyiben a kérés teljesíthető a MRK elnöke a választ biztosítja.

Pach D.: A RFSZ nem kéri a nyilvánossá tételt. Kérdése, hogy milyen együttműködést tervez a szakszervezetekkel a MRK – pl. a hszt. módosítás kapcsán – és milyen formában, hiszen a MRK küldöttei nagy része szakszervezeti képviselő?

Elnök: A MRK elnökeként rendszeres együttműködést tervez a szakszervezetekkel, cél a közérdekű információk rendelkezésre bocsátása.
Az érdekképviseletekkel kapcsolatosan a partneri viszony kialakítását képviseli, javasolja az egyeztetések kezdeményezését.
A hszt-ről jelen fórumon való egyeztetést, miután a MRK még nem bejegyzett, nem javasolja.
A MRK küldöttek nagy része szakszervezeti képviselő is, aminek következménye, hogy a tárca felé is az általuk benyújtott vélemény az MRK-n belül is megjelenhet.
A politikai pártokkal való kapcsolatra elmondta, hogy a megkeresésre reagálni fog, és a szükséges tájékoztatást megadja a kar tevékenységéről.

2. Napirendi pont

Elnök: Felveti, hogy a szakszervezetekkel az együttműködés elfogadható kereteit beszéljék meg, valamint a különböző MRK és szakszervezetek közötti fórumok, megbeszélések lebonyolításához felajánlja jelen helyszínt. Nem protokolláris, hanem valós együttműködést kíván folytatni, amennyiben erre van akarat a szakszervezetek részéről is. Ezért a rendszeres megbeszéléseket tartja célszerűnek, szükség szerint, de legalább negyedévente megrendezhető találkozót javasolja.
Az egyéb, más helyszínen történő megbeszélés kezdeményezését is elfogadja és meghívásra részt vesz azokon.

Powell P.- Köszöni a meghívást és a felajánlott együttműködést. Javasolja, hogy a MRK és szakszervezetek éljenek az összefogás lehetőségével, melyet a szakszervezetek részéről támogat.

Elnök: Jelenleg az Etikai Kódex elkészítése a feladat. Nincs információja, hogy milyen gyakoriak az etikai eljárások más szervezeteknél, de a tűzoltóságok részéről igen kevés az évenkénti esetszám.
Kirívó esemény kapcsán volt eljárás, de ezen túlmenően nem gyakoriak.

Pach D.: Rendőrség tekintetében több száz ilyen eset volt.

Pongó G.: kormány döntésre született a MRK, fő szándék a karok létrehozásával a kormányzati szervekkel való együttműködés.
Kérdéses a működés, mert támogatás nélkül nem fog működni sem a szakszervezet, sem a MRK. Az állomány érdekében kell az együttműködés, és mint partnert elismeri a MRK-t, de azokat a jogosítványokat, amelyek kettősek, javasolja szétválasztani, úgy, hogy a szakmai kérdések legyenek a MRK-nál, az érdek-képviseleti kérdések, pedig a szakszervezeteknél, természetesen azokat együttműködve kell képviselni.
AMRK kapjon minél nagyobb jogosítványokat, pl. függetlenítés és kormányzati támogatást, olyan apparátussal, amellyel tud működni, de ugyanezen feltételeket a szakszervezetek is kapják meg.
Ezt közös fellépéssel lehet megoldani, hogy azonos jogosultságokkal működjünk.
Partneri együttműködést elfogadja, negyedéves vagy szükség szerinti periódusokkal, viszont az értekezleteket tartalommal kell megtölteni.

Elnök: Köszöni a hozzászólást, az együttműködésnek tradícióvá kell válni és meg kell tartani.
Véleménye szerint a MRK apparátusának kialakítását alapvetően kirendeléssel lehetne megoldani.

Pongó G.: Felmentést munkavégzés alól a KAR képviseletére a küldöttek kapnak, de ez a szakszervezeteknél nincs így.

Elnök: A BM-mel kötendő együttműködésben a MRK részére is 10 % munkaidő kedvezmény lehetséges.

Powell P.: Hatalmas különbség, hogy a MRK-ban kötelező biztosítani a parancsnokoknak a küldöttek munkájához a feltételeket, szakszervezeteknél viszont nem.

Pongó G.: Azok a személyek kapták a rendőrségnél a MRK-ba a legtöbb szavazatot, akik tagjai vagy tisztségviselői a szakszervezeteknek. Az együttműködés érdekében fel kell vállalni egymás támogatását.

Pach D.: Kérdés: jelenleg van-e javaslat a hszt. módosításhoz, a nyugdíj, ill, járulék témában?

Elnök: Igen van, még a hszt. tervezet megküldése előtt elnökségi ülésünkön volt erre kezdeményezés. Legalább 25 effektív szolgálati év teljesítése felett 50 évet meghaladó életkor esetén, beosztásra tekintet nélkül, akár egészségügyi, akár más, objektív ok miatt a szolgálat ellátását lehetetlenné tevő helyzetben, egyedi elbírálással, az országos parancsnok (főigazgató) javaslatára a szakminiszter engedélyezhesse a szolgálati járadékba helyezést.

Pongó G.: A 10% munkaidő kedvezménybe nem lenne szabad belenyugodni. A működési költségek és a munkaidő kedvezmény vonatkozásában is képviselni kell a szakszervezeteknél és a MRK-nál az apparátusok működésének központi biztosítását.

Elnök: Nem felborítva a kormányzati szándékot kell, véleménye szerint, képviselni az állomány érdekeit.

Salamon L.: Legnagyobb probléma a HTFSZ részéről az, hogy visszamenőleges hatályú módosítás történt és bár tudja, hogy vannak mindenhol a környező országokban megszorítások, de ilyen nincs sehol. A szakszervezet el tud fogadni egy, a jövőbeni időponttól hatályos változtatást, ez alku tárgya is lehet, de a visszamenőleges hatályú módosítás nem képviselhető.
Az etikai eljárásokkal kapcsolatosan elmondta, ha azokat le kell lefolytatni, hogyan tud majd eleget tenni az akár többszöri felrendelés miatt a szolgálati feladatainak az érintett küldött.
A MRK gondolja át, hogyan fog működni, ha csak a 10% munkaidő kedvezményt kapnak a küldöttek.

Abban kér segítséget, hogy a munkaidő kedvezmény biztosításának ügyében közös képviselet legyen a MRK és a szakszervezetek részéről egyaránt.

Powell P.: Információi szerint az összes minisztériumban megszületett a tagdíj levonásról a megállapodás, így a függetlenítés kérdése is megoldható.

Bárdos J.: Azt az információt kapta a BM-től, hogy a tagdíj levonása nem a BM-n múlik.

Elnök: A Katasztrófavédelmi Tagozatban azt javasolta, hogy havonta legalább egyszer jussanak el a MRK képviselői valamely vezetői fórumra, melynek érdekében felosztották a megyei igazgatóságokat.
Külön köszöntötte a Tarró Péter urat a Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet képviseletében, a tárcához tartozás és a közös feladatok végzése miatt.

Tarró P.: Megköszönte a meghívást. Részükről a kollektív szerződés aláírásán dolgoznak.

Dr. Pántya P.: Úgy tudja, hogy szolgálati autót biztosítanak a kar képviselőinek,

Elnök: A MRK elnökség részéről szolgálati autó biztosítását a vezetőktől nem kérte, csak az utazás szabályok szerinti biztosítását vagy térítést.

Dr. Pántya P.: Nehezen adják ki a szakszervezeti képviselők részére a munkaidő kedvezményt.

Elnök: A MRK az együttműködés érdekében felvállalja, hogy a szervezeten belül a konszenzuson alapuló szakszervezeti javaslatokat is képviseli.

Dr. Ese F.: A kétirányú képviselet az etikai eljárásoknál véleménye szerint nehéz lesz. Kéri, hogy vállalja fel a fizetésemelés kérdését. A politizálás szerinte nem kerülhető el, mert a kormányzatban politikusok ülnek, így erre nem lesz lehetőség.

Elnök: Továbbra sem politizálni akar, hanem a konszenzusra alapuló szakmai érdeket kívánja képviselni a kormányzat felé a belügyminiszteren keresztül.

Powell P.: Megköszöni a lehetőséget, szerinte is csak összefogással lehet képviselni az állományt.

Elnök bezárta az ülést, a véleményeket, észrevételeket megköszönte.
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 18:54
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75