Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet
2012. October 12.

Varga Ferenc tű. ezredes

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató

r é s z é r e!

 

Tisztelt Igazgató Úr!

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, 5.számú mellékletében, gyakorló ruházat alatt meghatározott, 10M egységes rendészeti gyakorlóruházat ügyében fordulok Igazgató úrhoz. (Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.)

- A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 5. cikk-e szerint: 
„ Általános rendelkezések
(1) A munkáltató kötelezettsége a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása minden, a munkával kapcsolatos szempontból.”

 - Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló – a 93/68/EGK, a 93/95/EGK tanácsi irányelvekkel, valamint a 96/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 9. cikke és V. melléklete kivételével.)

A rendelet 3. számú melléklet 2.6 pontja szerint:
„2.6. Robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt védőeszköz
A robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt védőeszközöket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy ne lehessenek villamos, elektrosztatikus eredetű vagy valamely ütközésből fakadó ív vagy szikraképződés okozói, amely képes meggyújtani a robbanóelegyet.”

- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 565.§(1) bekezdése szerint:
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet."

- 104/2011. BM OKF Intézkedés 1. számú melléklet:
II. A katasztrófavédelmi öltözetek típusai

10.” e) Védőruházat (12. függelék): a Katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjainak a munkáltató által természetben kiadott ruházati és felszerelési cikkek összessége, amelynek célja a testi épséget, egészséget károsító körülmények elleni védelem biztosítása, illetve közegészségügyi vagy szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelésekről történő gondoskodás.

- A 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet anyaga 65% kevert műszál !


Tisztelt Igazgató Úr!

A fentiek alapján kérem, hogy az alábbi kérdéseimre írásban válaszolni szíveskedjék.

1.) 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet megfelel az OTSZ 565.§(1) bekezdésében foglaltaknak?
2.) 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet megfelel a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. számú melléklet 2.6 pontjában foglaltaknak?
3.)  A tűzoltónak, tűz és műszaki mentés során, melyik ruhadarabját nem kell védőeszközként figyelembe venni?
4.) A 10M egységes rendészeti gyakorló öltözetre felvett további védőruházat „megtartja-e védelmi funkcióját” vagy úgy kell tekinteni, mint a 10M egységes rendészeti gyakorló öltözetet anyagára és védelmi képességére vonatkozókat?
5.)  A  hatósági és iparbiztonsági területen foglalkoztatott állománynak, vonulási kötelezettséggel bíróknak és mindazoknak, akik laktanyájukon kívül létesítmények stb. területén is végzik feladatukat, a védelem oldaláról, a 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet megfelelő biztonságot nyújt?
 
Budapest, 2012. október 12.
 
Tisztelettel:
Kiss József
FTSZ Elnök
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 21:27
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75