Kezdölap
MRK választások
2012. June 03.

MRK választások

Június 4. és 8. között a rendvédelmen belüli összes dolgozó (hivatásos és nem hivatásos egyaránt) szavazati lehetõséget fog kapni, hogy a saját ágazatán belüli jelöltek közül kit támogat a Magyar Rendvédelmi Kar választásain.

Különösen fontos választás lesz ez, hiszen a 2011. évi CLXXXIV. törvény 2012. január 1‐jei hatállyal módosította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény érdekképviseletre vonatkozó szabályrendszerét.

Az érdekképviseleti rendszer átalakítása során megalakult a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), mint a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazott állományának önkormányzattal rendelkezõ szakmai és érdekképviseleti köztestülete.

Fontos érdekvédelmi eszköz, hogy az MRK véleményét kötelezõen ki kell kérni az alábbi esetekben:

  • a hivatásos szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben,

  • a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintõ rendelkezéseivel összefüggésben,

  • az igazgatási munkaerõvel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben.

A fegyveres szerv vezetõje köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány:

  • szolgálatteljesítésére illetve munkavégzésére,

  • szolgálatteljesítési idejére illetve munkaidejére, pihenõidejére,

  • jutalmazására, valamint

  • juttatásaira

vonatkozó szabályozásról.

Az MRK akkor lehet érdekeink és szakmai munkánk védelmezõje, ha olyan tagok ülnek a Közgyûlésben, akik a hivatásos és a közalkalmazotti állomány problémáit ismerik, szakmájuk, valamint annak írott és íratlan szabályai iránt elhivatottak.

Annak érdekében, hogy a megfelelõ emberek képviseljenek bennünket, fontos, hogy mindannyian véleményt nyilvánítsunk és szavazatunkkal támogassuk az általunk elismert és szavazatunkra érdemes jelöltet.

AZ MRK TEVÉKENYSÉGÉNEK SIKERE A MI DÖNTÉSÜNKÖN,

A MI SZAVAZATUNKON MÚLIK

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából az egyetlen jelölti státuszt elnyert személy:

Horváthy Zsolt tû. ftzls.

Kérjük a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóit, hogy szavazatukkal õt támogassák!

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 12:43
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75