Kezdölap
Szent Flórián
2012. May 04.

A tûzoltóság napja május 4-e, Szent Flórián napja.


Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje napján fáradságos, áldozatkész és elhivatott munkátokhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.
"Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem, ha bármikor láng csap fel,
Adj erõt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idõs is legyen.
Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet, mielõtt túl késõ,
Vagy megóvjak egy embert a szörnyû végzettõl.
Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést,
És gyorssá, és kellõen ügyessé, hogy eloltsam a tüzet.
Hogy töltsem be szerepemet, és hogy adjam a legjobb önmagam,
Hogy megvédjem az embereket és javaikat.
És ha a Te akaratodból elveszítem az életem,
Vedd védelmezõ karodba családom, s szeretteim.
Ámen"

Szent Flórián a tûzoltók védõszentje

Szent Flórián (meghalt 304. május 4-én) tradicionális katonai családból származott. A 3. század második felében élt, ekkor vette fel a keresztény hitet. A kor viszonylag békésen telt, Flórián békésen vett búcsút a hadseregtõl.

Az egyik legfélelmetesebb elemi erõtõl, a tûztõl való rettegés keltette életre Flóriánnak, az "Isten tûzoltójának alakját. A tûzoltók számára Flórián a tûzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését.

Cesiaban (a mai Felsõ-Ausztria területén) született a III. század második felében Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt elõre a katonai pályán, rövidesen a Caecia erõd parancsnoka lett. A legenda szerint az erõdben hatalmas tûzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetbõl - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyûbb tûzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tûzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.

Diocletianus császár uralma alatt, 303-ban újra kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián tudomást szerzett arról, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) fogságba ejtettek 40 keresztényt, a foglyok segítségére sietett. A városba érkezés elõtt nyíltan megvallotta keresztény mivoltát, ezért elfogták és bíróság elé állították. Egykori katonatársai vitték a bíró elé. Büntetésként megbotozták, majd arra ítélték, hogy kõvel a nyakában az Enns-be dobják. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt.

A ránk maradt írásos emlékek szerint holtteste fennakadt egy sziklán, sas vigyázott rá, mígnem egy Valéria nevezetû keresztény asszony rátalált, kocsijába rejtve elvitte Lorchba és tisztességgel eltemettette.

Sírja felett templomot építettek, amelyet a bencések, majd a lateráni kanonok gondozott. Sírja körül mára híres kegyhely épült ki.

Kultusza elsõsorban Felsõ-Ausztriában, Tirolban, Bajorországban terjedt el, de nagy tiszteletnek örvend Lengyelországban - fõként Krakkóban - s hazánkban is. Ereklyéi Bolognába is eljutottak.

Mert folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni védszentként is tisztelték.

A tûzvészek ellen védõ Szent Flórián alakja a XV. század végén vált közismertté. Magyarországi ábrázolásainak kezdete is erre az idõszakra tehetõ, fõként a német ajkú területeken. A XVII. században a nagyszámú osztrák és német bevándorlás hatására hazánkban csaknem mindenütt megelevenedett a Flórián-kultusz.

Flórián napját - Május 4-ét - a tûzoltók ma is a személye elõtti fõhajtással tartják nyilván, hiszen az elkötelezett hivatástudat alapja a vállalt munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 19:42
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75