Kezdölap
Életszerûnek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság rendelkezését?
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!

 

A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

"Életszerûnek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság rendelkezését?"

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

 

Tisztelt Miniszter Úr!


A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság országos tûzoltósági fõfelügyelõje egy januárban kiadott szakmai állásfoglalásában úgy rendelkezett, hogy a tûzoltói tevékenységben résztvevõ állomány a készenléti jármûvek bármely mozgása során köteles védõsisakot viselni. Ez a szabály érvényes a kiképzésekre és gyakorlatokra is, a védõsisak viselése alól könnyítés nem adható. Eszerint a gépjármûvezetõnek is sisakban kell vezetnie a tûzoltó kocsikat, holott könnyen belátható, hogy a védõsisak nagyban akadályozza a sofõrt a kilátásban, ami a közúti forgalomban könnyen eredményezhet balesetveszélyes helyzeteket.

Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy életszerûnek tartja-e e kivételt nem engedõ rendelkezést? Ha nem, tesz-e intézkedést a hivatkozott állásfoglalás hatályon kívül helyezése érdekében ?

Várom megtisztelõ válaszát!


Budapest, 2012. március 8.


dr. Harangozó Tamás

országgyûlési képviselõ

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06273/06273.pdf


 


BELÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Pintér Sándor

miniszter

BM/4202/2012

Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP)

K/6273 . számú, „Életszerûnek tartja az

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

rendelkezését?” címen benyújtott írásbeli

kérdésére


Dr. Harangozó Tamás úr részére

országgyûlési képviselõ


Budapest

Széchenyi rakpart 19.

1358


Tisztelt Képviselõ Úr!


A Házszabály 91. §-a alapján „Életszerinek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság rendelkezését?” címmel hozzám intézett, K/6273. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.


A szocialista kormányzat által bevezetett 1/2003. (I. 9.) BM rendelet már tartalmazta a védõsisak kötelezõ használatát kárhelyszínre történõ vonulás során, azonban nem tett különbséget a gépjármûvezetõk, illetve a beosztott tûzoltók által viselendõ sisakok között. Az elavult BM rendeletet hatályon kívül helyezõ, széles körû szakmai egyeztetést követõen született 39/2011. (XI.15) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a gépjármûvezetõk részére a vonulás idejére olyan rendszeresített sisakot kell biztosítani, amely a biztonságos vezetést nem akadályozza.

A rendelet csak a riasztás alkalmával a káresemény helyszínére történõ vonulás során írja elõ a védõsisak használatát, azonban a védõsisak védelmet nyújthat víselõjének egy esetleges közúti baleset során is, illetõleg a gyakorlatban nincs lehetõség rá, hogy a gépjármûvezetõk a riasztást követõen átöltözzenek, a szükséges védelemrõl pedig gondoskodni kell.

Jóllehet a védõsisak nem kényelmes, azonban annak viselési kötelezettségét az országos tûzoltósági fõfelügyelõ az állomány életének és testi épségének védelmét szem elõtt tartva írta elõ.

Budapest, 2012. március 22.


Üdvözlettel:

Dr. Pintér Sándor

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06273/06273-0001.pdf

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 18:24
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75