Kezdölap
Ugye valóban nem cél a szakszervezetek ellehetetlenítése?
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor Belügyminiszterhez

„Ugye valóban nem cél a szakszervezetek ellehetetlenítése?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.Tisztelt Miniszter Úr !


A február 17-én kelt, K/5746 számú kérdésemre adott írásbeli válaszában arról biztosított, hogy nem cél a hivatásos állományt képviselõ szakszervezetek ellehetetlenítése. Arról is tájékoztatott, hogy a Hszt. új rendelkezései szerint, igaz, hogy csak a jövõre nézve. de a rendészeti szervek esetében is lesz lehetõség a szakszervezeti tagdíjak munkáltatói levonására.

Sajnálatos módon az utóbbi hetek eseményei számos kételyt vetnek fel e válasz õszinteségét illetõen. Például a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság elkészítette, és az állománynak ki is küldte a szakszervezeti tagdíjak levonásáról szóló, a Hszt. új rendelkezésinek megfelelõ megállapodás tervezetét, azonban a tudomásunk szerint a munkáltató végül mégsem írta alá azokat. A szakszervezeti tagdíjak munkáltatói levonása hasonlóképpen megoldatlan a többi rendészeti szerv esetében is.

Ezen túlmenõen a rendészeti szervek vezetõi felmondták a szakszervezetekkel kötött együttmûködési megállapodást, és a vagyontörvényre hivatkozva megszüntették a szakszervezetek irodahasználati lehetõségét. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság állítólag úgy rendelkeztek, hogy a szakszervezeti irodákban maradt, a szakszervezetek saját tulajdonát képezõ ingóságokat is „államosítják”, ha azok elszállításáról a szakszervezetek nem gondoskodnak a megadott határideig.

Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, mi ez, ha nem a szakszervezetek ellehetetlenítése ?

Ha mégsem a szakszervezetek ellehetetlenítésének vagyunk tanúi, akkor kérem, tájékoztasson az alábbiakról:


• Mely rendészeti szerv biztosítja a tagdíjak munkáltatói levonását? Ezek a szervek hány munkavállalójukkal kötöttek megállapodást a tagdíjak levonására? Miniszter Úr tesz- e intézkedéseket annak érdekében, hogy minden rendészeti szerv biztosítsa a tagdíjak munkáltatói levonásának lehetõségét?

• Mely rendészeti szerveknek és mely szakszervezetekkel van hatályos együttmûködési megállapodása?

• Hajlandó-e a Belügyminisztérium továbbra is irodahasználati lehetõséget biztosítani a rendészeti szervek állományát képviselõ szakszervezeteknek?


Várom megtisztelõ válaszát !


Budapest, 2012 . március 8 .


dr. Harangozó Tamás

országgyûlési képviselõ

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06270/06270.pdf


BELÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Pintér Sándor

miniszter

BM/4199/2012

Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP)

K/6270. számú "Ugye valóban nem cél a

szakszervezetek ellehetetlenítése?" címen

benyújtott kérdésére


Dr. Harangozó Tamás úr részére

országgyûlési képviselõ


Budapest

Széchenyi rakpart 19.


Tisztelt Képviselõ Úr !


A Házszabály 91. §-a alapján „Ugye valóban nem cél a szakszervezetek ellehetetlenítése?” címen hozzám intézett, K/6270. számú, írásbeli választ igényõ kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Belügyminisztériumnak továbbra sem célja a hivatásos állomány érdekképviseleteinek ellehetetlenítése. Az új együttmûködési megállapodások elõkészítõ tárgyalásai több területen jelenleg folynak.

A szakszervezeti tagdíj levonására vonatkozóan a munkáltatók és a munkavállalók közötti megállapodás létrejöttének a foglalkoztatási törvények alapján semmiféle akadálya nincs, az a felek szabad elhatározásán alapul, de nem kötelezõ.

A szakszervezetek irodahasználatával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény nem teszi lehetõvé nemzeti vagyontárgy ingyenes használatba adását. E tekintetben a szakszervezetek sem jelentenek kivételt.


Budapest, 2012. március 23.


Üdvözlettel:

Dr. Pintér Sándor

 

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06270/06270-0001.pdf

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 18:36
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75