Kezdölap
Milyen átszervezést tervez a Kormány a tûzoltóságoknál? 
2012. March 22.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Milyen átszervezést tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.Tisztelt Miniszter Úr !


Felhívom figyelmét, hogy a „Milyen leépítéseket tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?” címen, K/5905 számon benyújtott kérdésemre adott, 2012. február 29-én kelt válaszában nem tért ki minden részkérdésre, és a sajtóból megismert adatok megismétlésén kívül semmilyen konkrét információt nem közölt. Emlékeztetem, hogy az Országgyûlés Ügyrendi Bizottságának 73/1998-2002. állásfoglalása szerint „a kérdés részletes kifejtése során megfogalmazott további kérdések a kérdés részei".

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és a Házszabály 91. § alapján kérem, adjon valós és számszerû tájékoztatást a katasztrófavédelmi szervezetrendszer tervezett átalakításáról!

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnál tervezett, illetve folyamatban lévõ átszervezésekkel összefüggésben az alábbi kérdésekre várom továbbra is Miniszter Úr válaszát:

 • Hány státusz szûnik meg a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnál? A megszûnõ státuszok közül mennyi a tûzoltó státusz?
 • Hány közalkalmazotti státuszt minõsítenek át hivatásos státusszá? Az átminõsítetésre kerülõ közalkalmazotti státuszok közül mennyi a jelenleg polgári védelmi feladatok ellátását szolgáló státusz?
 • Ténylegesen hány személy hivatásos szolgálati viszonya, és hány személy egyéb foglalkoztatási jogviszonya szûnik meg az átszervezés következményeként?
 • Valóban csökkentik a tûzoltóság hírközpontjában dolgozók létszámát? Hány státuszt érint a leépítés? Hány fõ van szolgálatban egyszerre a hírközpontban? Az átszervezés következtében csökken-e a hírközpontban egyidejûleg szolgálatot teljesítõk száma?
 • Mennyivel csökken a riasztható, fecskendõvel ellátott jármûvek száma Budapesten? Kérem, tájékoztasson, hogy kerületenként hány riasztható, fecskendõvel ellátott jármû lesz az átszervezés után?
 • Hány új tûzoltólaktanya és katasztrófavédelmi õrs létrehozását tervezik Budapesten? Pontosan hol és mikor alakítják ki az új tûzoltólaktanyákat és katasztrófavédelmi õrsöket?

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál tervezett, illetve folyamatban lévõ átszervezésekkel összefüggésben az alábbi kérdésekre várom továbbra is Miniszter Úr válaszát:

 • Hány státusz szûnik meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknál? A megszûnõ státuszok közül mennyi a tûzoltó státusz?
 • Hány közalkalmazotti státuszt minõsítenek át hivatásos státusszá? Az átminõsítetésre kerülõ közalkalmazotti státuszok közül mennyi a polgári védelmi feladatok ellátását szolgáló státusz ?
 • Ténylegesen hány személy hivatásos szolgálati viszonya, és hány személy egyéb foglalkoztatási jogviszonya szûnik meg az átszervezés következményeként? (Kérem az adatokat megyénkénti bontásban adja meg! )
 • Mennyivel csökken a riasztható, fecskendõvel ellátott jármûvek száma a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknál? (Kérem az adatokat megyénkénti bontásban adja meg!)
 • A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok területén pontosan hol és mikor alakítanak ki új tûzoltólaktanyákat és katasztrófavédelmi õrsöket?

Tájékoztatom tisztelt Miniszter Urat, hogy az írásbeli kérdésem benyújtásával egyidejûleg közérdekû adat megismerése iránt kérelemben az állami katasztrófavédelmi szervezet állománytáblájának megküldését is kezdeményeztem dr. Bakondi György fõigazgató úrnál.


Budapest, 2012. március 5.


dr. Harangozó Tamás

országgyûlési képviselõ

 

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06179/06179.pdf


 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR, PINTÉR SÁNDOR

miniszter

BM/3953/2012

Válasz dr, Harangozó Tamás (MSZP)

K/6179. számú „Milyen átszervezést

tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?”

címen benyújtott kérdésére

Dr. Harangozó Tamás úr részére

országgyûlési képviselõ


B u d a p e s t

Széchenyi rakpart 19.


Tisztelt Képviselõ Úr!


A Házszabály 91 . §-a alapján "Milyen átszervezést tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?" címen hozzám intézett, K/6179. számú, írásbeli választ igénylõ kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A közalkalmazotti státuszok nagy részének hivatásos státusszá történõ átalakítása után 2012. április elsejét követen országos szinten 467 fõvel többen teljesítenek majd hivatásos szolgálatot a katasztrófavédelmi szervezetrendszerben, tehát a szervezet központi, területi és helyi szervei vonatkozásában az állomány országos összlétszáma nem csökken.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál több vezetõi beosztás a végrehajtó állomány megerõsítése céljából átcsoportosításra kerül. A készenlétben tartott jármûvek a tûzoltólaktanyák feladatainak mennyiségi mutatói alapján kerülnek szétosztásra, a különleges gépjármûveket ún. csere-felépítményes gépjármûvek váltják fel. A fõvárosban rövid idõn belül egyidejûleg akár három V, fokozatú erõt magában foglaló beavatkozó egység is felállítható lesz. A központi ügyeleti létszám elegendõ lesz a jelzések fogadására és kezelésére. Az országos szinten megalakuló katasztrófavédelmi kirendeltségek és katasztrófavédelmi õrsök nagy elõrelépést jelentenek a fehér foltként emlegetett területeken.

Figyelemmel arra, hogy a katasztrófavédelem átalakítása és újjászervezése jelenleg is folyamatban van, illetõleg az átszervezés és a korszerûsítés csak április elején zárul le, így Képviselõ úr által megfogalmazott kérdésekre vonatkozóan konkrét adatok szolgáltatása jelenleg idõ elõttinek mutatkozik.

 

Budapest, 2012. március 20.

 

Üdvözlettel:

Dr. Pintér Sándor

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/06179/06179-0001.pdf

 


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 18:05
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75