Kezdölap
De ki oltja majd a tüzet Nagykovácsiban?
2012. March 10.
Ellehetetlenülhetnek a környék önkéntes tûzoltóságai. Nagykovácsiban az eddig jól mûködõ egyesület várhatóan nem tudja teljesíteni az új követelményeket, a legközelebbi tûzoltóság azonban csak a II. kerületben van. Zsákfalu lévén máshonnan nem jöhet hamarabb segítség.

A környék önkéntes tûzoltó egyesületei kiválóan végzik a munkát, nagy terhet vesznek le a fõvárosi hivatásos tûzoltókról – véli Bakó Mihály, a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat parancsnoka, aki szerint ezt bizonyítja az is, hogy Budapest Önkormányzata rendszeresen támogatja ezeket a szervezeteket. Térségünkbe a II. és a III. kerületbõl valamint Esztergomból és Szentendrérõl érkeztek eddig hivatásos tûzoltók egy bejelentéshez, a legtöbb esetben viszont a helyi, önkéntes tûzoltók érnek ki elsõként a helyszínre. Ezeket az egyesületeket most olyan feltételekkel szembesítették, amit nem tudnak majd teljesíteni.
Ingyen vonulnak a tûzhöz

„Kötelezni akarnak olyan dolgokra, amiket egy önkéntes nem tud teljesíteni” – mondja a Varkapu.info-nak Bakó Mihály. A nagykovácsi parancsnok szerint nem lehet elvárni tõlük, hogy 24 órában 6 ember mindig szolgálatot tartson a településen. ”Itt mindenkinek van munkája, és csak a szabadidejében segíti a települését”.

A Nagykovácsi Készenléti Szolgálatnak az aktív létszáma 42 fõ, ebbõl 26 személy vonulhat tûzesetekhez, a többiek polgárõr tevékenységet látnak el. „Nálunk ez úgy mûködik, hogy az megy ki egy bejelentéshez, aki otthon van. Van, amikor öten, de van olyan, hogy harmincan vonulunk, ez az esettõl is függ” – magyarázza a parancsnok, aki félti települését az átszervezéstõl. Bakó szerint, ha tényleg megszabják, hogy 24 órában 6 embernek szolgálatban kell lennie, teljesen ellehetetlenülnek, fõleg, hogy szertáruk sincs és az önkéntesek fizetést sem kapnak. A helyi tûzoltók pedig nagyon hiányoznának a községnek.

Mivel Nagykovácsi zsáktelepülés, így a legközelebbi hivatásos tûzoltóság – 15-20 perces vonulási idõvel - a II. kerületben van, közelebbrõl nem tud fecskendõ érkezni településre. Ha a Pilisvörösváron – ahol kiválóan és olcsón mûködik az önkéntes egyesület - vagy Törökbálinton létesítenének tûzoltóõrsöt, akkor is csak kerülõvel tudnának eljutni Nagykovácsiba. A helyi lánglovagok egyébként 24 órás ügyelet nélkül is rendre 10 perccel elõbb érkeznek a helyszínre, mint hivatásos kollégáik, akik távolabbról jönnek.

Nézzék meg, ki dolgozik jól!

A nagykovácsi parancsnok szerint a megoldást az jelentené, ha megnéznék az önkéntes tûzoltók tevékenységét, és ahol jól és hatékonyan mûködik a csapat, ahol rendszeresen vonulnak, ott támogatnák az egyesületeket. „A hivatásos tûzoltók meg tudják mondani, hogy kik avatkoznak be szakszerûen, kik azok, akik segítik a munkájukat. Ezeknek a szervezeteknek pedig lehetne komolyabb támogatást adni, hiszen tehermentesítik a fõvárosi tûzoltókat” – magyarázza Bakó, kiemelve, hogy a 6 térségi tûzoltó egyesületre ez különösképpen igaz. Zsámbék, Nagykovácsi, Pilisvörösvár, Solymár, Pilisszentiván és Pilisborosjenõ már évekkel ezelõtt megállapodást kötöttek Budapesttel, és rendszeresen kapnak támogatást is a fõvárostól.

Egy kisebb tûznél, egy balesetnél, vagy ha egy fa dõlt az útra, a fõvárosi egységeknek kevesebb idõt kell távol lenniük, mert a helyi önkéntesek megoldják ezeket a helyzeteket. Egy esetleges városi tûzhöz nagyobb erõvel tudnak vonulni a hivatásos tûzoltók, mert nem az agglomerációban vágják a fát. „Nem tudom, hogy mi lesz ennek a következménye, várjuk a fejleményeket” – mondja Bakó Mihály.

Hivatásos? Távozzon!


A Varkapu.info úgy tudja, az új szabályok között az is szerepel, hogy önkéntes tûzoltó egyesületben hivatásos tûzoltó nem vállalhat vezetõ tisztséget, csak tag lehet. A térségünket nem érinti ez a szabályozás, hiszen Pilisszentivánon és Nagykovácsiban már nyugdíjas tûzoltók vezetik a szervezeteket, máshol pedig nincs hivatásos tûzoltó a vezetõségben. Bakó Mihály, aki maga is hivatásos szerparancsnok volt, azonban úgy véli, hogy ez sok helyen minõségi romláshoz vezet, hiszen egy hivatásos tûzoltó általánosságban nagyobb szakmai tudással és tapasztalattal bír, mint egy önkéntes. „Így nagyon kevés egyesületnél lesz meg az a szakmai szint, amelyet eddig egy hivatásos vezetõvel el lehetett érni” – véli a parancsnok.

Az OKF válaszol

Petróczi Tímea, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szóvivõje az alábbi választ fogalmazta meg a fent leírt félelmekre:
"Sem a hatályos jogszabályok, sem az Utasítás nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az ÖTE 6 fõvel folyamatosan 24 órás ügyeleti szolgálatot lásson el. Az ÖTE-k fontos szerepet töltenek be az ország tûzvédelmének ellátásában, tehát a katasztrófavédelem épít és számít az ÖTE-k munkájára. Ennek érdekében feladataik ellátásához a szükséges információkat a BM OKF a hivatásos tûzoltó-parancsnokságokon keresztül biztosítja. Az ÖTE szerepe jelentõs az utánpótlás nevelésében. Továbbá a katasztrófavédelmi õrsökre, vagy hivatásos tûzoltó-parancsnokságokra tervezett hivatásos beosztások betöltése során lefolytatott felvételi eljárásban az ÖTE tagság során megszerzett  tûzoltó végzettség és tapasztalat elõnyt jelent a kiválasztásban. Szükséges, hogy az ÖTE-k továbbra is közremûködjenek a tûzvédelemi feladatok ellátásában, az ÖTE-k vonatkozásában a jogszabályok nem támasztanak szigorúbb feltételeket".

A szóvivõ az önkéntes tûzoltó egyesületben betöltött vezetõi tisztségekrõl úgy fogalmazott, hogy "a hivatásos állomány tagja – a szakmai irányítási és felügyeleti jogkör összeférhetetlensége miatt – az önkéntes tûzoltó egyesületben (a továbbiakban: ÖTE) vezetõ tisztséget nem tölthet be. E szabály a hivatásos állomány tagjainak kizárólag vezetõ tisztség betöltését tiltja az ÖTE-ben, azt azonban nem gátolja, hogy egyéb tisztséget töltsön be. A tûzvédelmi törvény szerint a hivatásos tûzoltóság ellenõrzi a tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenységét. Így amennyiben hivatásos állományú tûzoltó töltené be az önkéntes tûzoltó egyesületben a vezetõ tisztséget, olyan helyzet állhatna elõ, hogy egyidejûleg, mint a hivatásos tûzoltó-parancsnokság tagja az általa vezetett egyesületet ellenõrizné. A fenti szabály így az összeférhetetlenséget zárja ki. Annak továbbra sincs akadálya, hogy a hivatásos állomány tagja az ÖTE munkájában annak tagjaként részt vegyen".

Az, hogy TÛZOLTÓSÁG-ból mindenhol KATASZRÓFAVÉDELEM lesz, országosan csak 1,6 millió Forintot tesz ki. Ez a katasztrófavédelem gépjármûvein a katasztrófavédelmi logót és jelmondatot tartalmazó matricák, feliratok költsége.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 18:09
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75