Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Mik hangzottak el 2012. február 13-án az OKF konzultáción?
Mik hangzottak el 2012. február 13-án az OKF konzultáción?
2012. March 03.

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2012. február 13-án az OKF hivatalos helyiségében

Tárgy: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közalkalmazotti állományát érintő esetleges csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos érdekvédelmi szervezetekkel történő konzultáció


Jelen vannak:

Bittmann Tibor tű. ezds., OKF Humán Szolgálat, szolgálatvezető(a munkáltató képviseletében)

Benkő Andrea Tímea tű. alez., OKF Humán Szolgálat, osztályvezető

Vietórisz Ágnes tű.alez.,, jegyzőkönyvvezető

Varga Ferenc tű. ezredes, igazgató (FKVI)

Molnár Zsuzsanna tű. ezredes, főosztályvezető (FKVI Humán Főo.)

Dr. Bárdos Judit Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), főtitkár

Terjéki László, BRDSZ

Szluka Ferenc, BRDSZ

Árok Kornél, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ), elnök

Andráska Attila, HTFSZ, ügyvivő

Dr. Ese Ferenc, HTFSZ, jogtanácsos

Zentai Ferenc, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ), főtitkár

Kiss József, Fővárosi Tűzoltók Szakszervezete (FTSZ), elnök

Nagy Gábor, FTSZ

Vincze Tibor, Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) elnök

Talabér Zoltán, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (PVDSZ), elnök (elfoglaltsága miatt nem tud részt venni)

Bittmann Tibor tű. ezds., a munkáltató megbízásából tájékoztatta az érdekképviseletek megjelent képviselőit, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a központi költségvetési szerv vezetője, szervezési hatáskörében eljárva feladatracionalizálás és szervezetkorszerűsítés végrehajtását tervezi. A szervezet korszerűsítés célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek reagáló-képességét fokozza. Az átszervezés tervezett időpontja 2012. április 01. napja. Az egyes munkáltatók esetében előfordulhat, hogy az érintett munkavállalói létszám alapján a szervezeti változás csoportos létszámleépítésnek minősülhet. A személyzeti beszélgetésekre február hónapban kerül sor, kérte az érdekképviseleteket, hogy a munkavállalók igényeihez mérten álljanak rendelkezésre.

Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy az érintett állomány szempontjából illetékes munkaügyi központokat is értesíttette a munkáltató a tervezett átszervezésről, a szándékbejelentések másolati példányait a jelenlévők részére átadta.

Bittmann ezredes úr komplex áttekintést adott arról, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a kapcsolódó kormányrendeletek és ágazati rendeletek módosításainak alapján, az új feladatrendszerhez kell a szervezetet hozzáigazítani. Ennek érdekében kerül sor a hivatásos létszámhelyek számának növelésére, azért, hogy a szervezet reagáló képessége fokozódjon.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Főtitkár asszony megköszönte a meghívást. Megítélésük szerint, hogy a rendvédelem is átalakítás alatt áll, ma délután a rendőrségen kötnek együttműködési megállapodást a GEI-k átszervezésével kapcsolatban. Kérésük, hogy a bemutatón látott a három adatot (szervezeti struktúra, létszámhelyzet, képzésben résztvevők) megkaphassák, annak elkerülése érdekében, hogy rossz kommunikációra kerüljön sor. Ezen túlmenően jelezte, hogy együttműködési megállapodás kötését kezdeményezik a katasztrófavédelmet érintő átszervezéssel kapcsolatban. Az együttműködési megállapodás terjedjen ki a munkáltató, a munkavállaló, az érdekképviseletek kötelezettségére.

A fentieken túl a jövőt illetően szeretnék, ha a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodás kötnének, hasonlóan más rendvédelmi szervekhez, jelezte, hogy a rendőrség már kinyilvánította ez irányú szándékát.

Jelezte, hogy a szakszervezetek megkapták miniszter úr levelét a helyiséghasználattal, tagdíj levonással kapcsolatban. A miniszteri levélben nem szerepel, hogy miniszter úr megtiltotta volna a munkáltatóknak megállapodás megkötését a munkáltatók és a munkavállalók képviselői között a tagdíjfizetéssel kapcsolatosan.

A BRDSZ kéri, hogy főigazgató úr engedélyezze a munkáltatói jogkört gyakorlók részére a megállapodás megkötését, sok helyen szerintük már aláírták, amit közben visszavontak. Korrektebb lenne az együttműködés, ha mindkét oldal látná egymást.

Azt szeretnék látni, hogy mi történik az egyénnel. Nem látják az egyén sorsát, azt látják hogy 800 közalkalmazottat érintett a - legnagyobb megdöbbenésére - civilesítéssel ellenkező folyamat, ami más mint a rendőrségnél. A rendőrségnél kifejezetten civilesítés zajlik, ahol csak a végrehajtói állomány marad hivatásos, mindenki más civil jogviszonyba kerül.

Örülne, ha a közalkalmazottakból hivatásosok lennének, de tart attól, hogy ha a közeljövőben ismét civilesítés történik, az traumát okoz az érintetteknek.

A probléma az egyén érdeke, a közalkalmazotti állomány meglátása szerint elsősorban irodai munkát végez, kivéve esetleg a polgári védelmi feladatokat ellátó állományt. Nem biztos benne, hogy az érintettek mindegyike megfelel a hivatásos szolgálati viszonyhoz szükséges követelményeknek. Jelezte, hogy külön szeretne kitérni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra is. 

Bittman ezredes úr

1. Az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó kérést jelenti Főigazgató úr részére és a döntésről tájékoztatni fogja az érintetteket.

2. A bemutatott statisztikai adatok a jelenlévőknek megküldésre kerülnek.

3. Rendőrségen civilesítés történik. Azt kell látni, hogy a katasztrófavédelem és a rendőrség funkcióját tekintve más. Az elmúlt időszak rendkívüli eseményei rámutattak arra, hogy az állományt mozgósítani, vezényelni kell az ország bármely pontjára. Ez a rendőrségen nem jellemző, a katasztrófavédelemnél azonban ez rendszeres. A szervezet reagáló képességét kell növelni, a feladatoknak, kihívásoknak kell megfelelni.

4. A közalkalmazottak helyzete és helye: A közalkalmazottak esetében több lehetőség áll a munkáltató előtt.

A hivatásos állományba vétel felső korhatára 47. életév. Aki megfelel a hivatásos állományba vételhez szükséges - életkori, egészségügyi, fizikai, kifogástalan életvitel – feltételeknek, továbbá vállalja, az hivatásos állományba kerül, várhatóan nem április 1-től - tekintettel a szükséges vizsgálatok átfutási idejére -, de tájékoztatást kap és amennyiben alkalmas hivatásos állományba kerül.

Azon személyek esetében, aki 47 év fölött van, vagy egészségi, fizikai feltételeket nem tudja teljesíteni, de már hosszú évek óta munkakörében kiemelkedő munkát végzett, szakmailag alkalmas, akkor Főigazgatói engedéllyel lehetőség van eltérő státuszon történő továbbfoglalkoztatására. 

Abban az esetben, ha a fentiek közül egyik kategóriába sem tartozik az érintett, akkor egy adatbázist hoz létre az OKF, vizsgálja, hogy a lakóhelyhez közel milyen felajánlható beosztások vannak. Abban az esetben ha így sem talál a munkáltató tovább-foglalkoztatási lehetőséget, akkor a fenntartó – jelen esetben a Belügyminisztérium felé továbbításra kerül az a névsor, amely tartalmazza az érintettek végzettségét, képzettségét és a minisztérium megvizsgálja más rendvédelmi szervnél a foglalkoztatás lehetőségét.   

Amennyiben minden lehetőséget figyelembe véve sem tudja a munkáltató a foglalkoztatást tovább biztosítani, akkor a vonatkozó törvények betartásával kerülhet sor a jogviszony felmentéssel, végkielégítéssel történő megszűntetésére.

Jelenleg folyamatban van a felmérése annak, hogy kik azok, akiket a munkáltatók semmilyen formában nem tudnak tovább foglalkoztatni.

Dr. Bárdos Judit

Nem kapott választ az együttműködési megállapodásokkal, illetőleg az FKVI-vel kapcsolatos felvetésekre.

Bittmann ezredes

Korábban is jelezte, hogy a jelen konzultáció tárgya nem a jövőre vonatkozó, sem pedig a tagdíj levonással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a humán főosztály vezetője azért vesz részt az egyeztetésen, mert az érdekképviseletekkel ezen a fórumon ők is megkezdik a konzultációt, tekintettel arra, hogy a csoportos létszámcsökkentés szándékát bejelentették.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKVI) tekintetében is a katasztrófavédelmi törvény hatályosulása érdekében kerül sor az átszervezésre. Az FKVI négy szervezet integrációjával - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetében az Országház Tűzoltóparancsnokság - jött létre.

A szervezet átalakítás célja a végrehajtás-centrikusság erősítése. Ennek felel meg az új szervezési állománytáblázat, ahol a vezetői szintek csökkentésével, a vezetői beosztások a végrehajtó állományba kerülnek átcsoportosításra. A technikai állománytábla diszlokáció fog megváltozni. Az elmúlt évtizedekben az állománytáblázat nem követte le a fővárosban bekövetkezett változásokat (ipari létesítmények, lakóparkok), így meg kell felelni ezen elvárásoknak.

Nem igazak a sajtóban hallott hírek. Az új szervezettel is egy időben akár három V-ös fokozatú erőt igénylő beavatkozást is el tud indítani a főváros. A speciális képességekkel bíró egységek nem szűnnek meg, bevonásra kerülnek az alapfeladatok ellátásába, a készenléti állományban jelennek meg.

A tervezett szervezet átalakítás semmilyen formában nem gyengíti Budapest tűzbiztonságát, a rendelkezésre álló erők, eszközök fokozásával a cél közelebb vinni a védelmet a lakossághoz.

Árok Kornél, elnök (HTFSZ)

Tudomása szerint jelenleg 40 fő C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tűzoltó képzés alatt áll. Ezzel ellentétesnek tartja a szerek párhuzamosítását, hiszen nem lesz szükséges ennyi gépjárművezetőre. Tudomása szerint a hivatásos létszámhelyek 256-al csökkennek. Kérdése, hogy ezek hova kerülnek átcsoportosítása, milyen elvek alapján lesznek elosztva. Kérdése, hogy a pénzügyi fedezet hogyan lesz biztosítva, álláspontja szerint nem a takarékosság elvein belül van az átalakítás.

Elmondta, hogy a rendelkezésére álló információkat nem a FKVI dolgozóitól tudja.

Bittmann ezredes

Visszautasította azt, hogy nem a takarékosság, az ésszerűség figyelembevételével kerül sor az átalakításra. Természetesen a költségkihatások ismeretében folyik az átalakítás, nem kerül sor olyan átalakításra, amelynek nincs meg a költségvetési fedezete.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Mikor kaphatják meg az egységes szervezési állománytáblázatot.

Készül-e miniszteri rendelet az átminősítésre?

Az anyagi ellátás meg fog-e valósulni? Jelezte, hogy az állomány tagjai nem kapták meg minden esetben az őket megillető illetményt, lesz-e még ilyen?

A főváros kapcsán kérdezi, hogy fog-e változni a FKVI végrehajtói létszáma. Ha nem csökken, akkor a helyben elosztást, mindenki könnyebben tudomásul veszi.

Tiszti helyek kapcsán kérdezte: a megszűnő tiszthelyettesi helyek hogyan formálódnak át, hogyan csökken a végrehajtási létszám. A tiszti beosztások betöltésekor előnyben részesülnek-e azok a tiszthelyettesek, akik rendelkeznek megfelelő végzettséggel. A vezetői kinevezésekkor figyelembe veszik-e a meghatározott szakmai gyakorlat meglétét.

A Hszt-ben még mindig állományilletékes parancsnokként jelenik meg a tűzoltóparancsnok, terveznek-e ebben változtatást?

Bittmann ezredes

Tiszti létszámok betöltése:

A felsőfokú végzettséggel rendelkező tiszthelyetteseknek az elmúlt időszakban nem volt karrierlehetősége. Az átalakítás során kiemelt hangsúlyt helyezett a munkáltató arra, hogy kezdő tiszti beosztásokat rendszeresítsen, ezek elsősorban a tűzoltóparancsnokságok, katasztrófavédelmi kirendeltségek, katasztrófavédelmi őrsök, katasztrófavédelmi irodák állománytáblázatában jelennek meg, már készülve a hivatásos életpálya kihívásaira. Hiszen 2012. január 1-én megkezdte működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézete.

A jelenlegi állománytáblában is közel ezer üres létszámhelye van a katasztrófavédelemnek, az üres helyek átminősítéséből valósulnak meg az új beosztások. 

FKVI létszáma tekintetében: A FKVI diszlokációja változik meg, ebbe nem csak a főváros kérdését, hanem a 19 Budapest környéki település diszlokácóját is figyelembe kell venni. Az FKVI állományának 60 %-a vidéki, a fővárosban albérletben él, amennyiben a szolgálatteljesítés helye közelebb lesz a lakóhelyhez, ez számára is kedvezőbb.

Új jogszabályok: A katasztrófavédelmi törvénycsomag módosította a Hszt-t is. Két lépcsőben készültünk fel a kormányrendelet, illetve a vonatkozó BM, ÖM, ÖTM rendeletek módosítására. Január 1-el már megjelent tíz humán területet érintő jogszabály, és a továbbiak módosítása is folyamatban van. Természetesen az új beosztások belügyminiszteri rendeletben is megjelennek.

Állományilletékes parancsnok: 2012. április 1-től önálló szervezési állománytáblázattal a megyei igazgatóság fog rendelkezni. A katasztrófavédelmi kirendeltségvezető nem állományilletékes parancsnok, azonban leadott munkáltatói jogkörrel fog rendelkezni, ami belügyminiszteri rendelet szintjén kerül szabályozásra. Javaslatot tettünk a Hszt. módosításra, hogy a tűzoltóparancsnok nem állományilletékes parancsnok.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Állományilletékes vezető szempontjából elválik a rendőrség és a katasztrófavédelem. A rendőrkapitány állományilletékes parancsnok.

Andráska Attila ügyvivő (HTFSZ)

Hivatásos tűzoltóságok tekintetében, ahol ismertették az állománytáblát, előfordulhat létszámcsökkenés a végrehajtói állományból. Munkaidő tekintetében ez problémát fog generálni, a túlmunka miatt. Ha további létszámcsökkenés lesz, gondot fog okozni a tűzoltóságok esetében szolgálatszervezésnél.

Bittmann ezredes

Az átszervezés esetében a szakmai indokok alapján az volt a cél, hogy az esemény helyszínén 25 percen belül legyenek az erők, eszközök. A technikai állománytábla ehhez készült, a katasztrófavédelmi őrsök három éves perióduson belül készülnek el. Ennek megfelelően kerül sor a létszámhelyek átcsoportosítására. Törekszünk arra, hogy az egyén és a szervezet igényeit összehangolja az átalakítás.

Andráska Attila ügyvivő (HTFSZ)

A problémának látja, hogy ugyanazon műszaki állománytáblához, eddig 42 fő, most 39 fő fog tartozni.

Bittmann ezredes

Változik a technikai állománytábla is.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Mikor lesz szervezési állománytáblázat?

Bittmann ezredes

A szervezési intézkedést a résztvevőknek átadjuk.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Tudomása szerint a tartalék létszámról van szó. Arányaiban a technikai bázis változik, csökken a létszám 1-2 fővel, a tartalék létszámot építik le. Kérdése, hogy ez rossz információ vagy az igazgató, kirendeltségvezető, tűzoltóparancsnok között a kommunikáció nem egysége. Az állomány nem tudja, hogy mi fog történni, nincs megfelelően tájékoztatva.

Bittmann ezredes

A szervezési állománytáblázatot szakmai számítások előzték meg.

Vincze Tibor (RKDSZ)

Álláspontja szerint a közalkalmazotti létszám csökkentése elfogadhatatlan. A takarítónő, gondok, ügyviteli alkalmazott, stb. feladatok ellátására a megmaradó közalkalmazotti létszám nem lesz elegendő. Azt gondolja, hogy hiányzik a legalapvetőbb létszám. Tarthatatlannak tarja a közalkalmazotti létszám ilyen arányú csökkentését.

Jelezte, hogy az érdekképviseletek átszervezéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatását a megyei igazgatóságok részéről csak néhány esetben tették meg. Ebben korrekciót kér.

Bittmann ezredes

A szervezési intézkedést most írta alá a főigazgató úr, arról, hogy megyei szinten a vezetők miben gondolkodnak nincs tudomásunk.

A közalkalmazottak tekintetében tájékoztatást adott arról, hogy az RKDSZ képviselője által jelzett alapfeladatok (takarító stb.) ellátásra a katasztrófavédelem 400 fő közfoglalkoztatottat fog alkalmazni.

Nagy Gábor (FTSZ)

A hivatásosokról nem kíván most szólni, de terjed a hír, hogy a tavaly végzett állományt, elbocsátják.

Bittmann ezredes

Az átszervezés most indult el, ez az első tájékoztatás.

Nagy Gábor (FTSZ)

Aki nem felel meg semmilyen tekintetben, azoknak van-e végzettségük, vagy nincs, mi van a kismamákkal. 2008-ban kezdődött a civilesítés, ezek a helyek lesznek átminősítve hivatásossá vagy az ügykezelőből is lehet hivatásos?

Bittmann ezredes

Az adott munkakör tartalma határozza meg, hogy kinek a hivatásos állományba vételét lehet kezdeményezni. Semmi nem zárja ki, hogy a titkárnőből adott esetben referens legyen, amennyiben az adott feladatot el tudja látni. A munkáltatók külön fogják vizsgálni ennek lehetőségét.

Több alternatíva van a közalkalmazottak esetében. A legkedvezőbb, ha hivatásos lehet, a második lépcső, hogy főigazgató úr engedélyezi az eltérő státuszon foglalkoztatását, de valószínűleg lesz olyan, aki nem rég kezdett, nincs meg a gyakorlata, képzettsége, nem fog a munkáltató részére felajánlható munkakörrel rendelkezni. De ebben az esetben is a munkáltató vizsgálja a továbbfoglalkoztatását lehetőségét (a fentiekben már jelzettek szerint).

A munkáltató minden tekintetben a jogszabályokat betartva fog eljárni, ezért lehetséges, hogy a továbbfoglalkoztatási lehetőségek vizsgálata miatt, az érintett felmentési idejét később tudja megkezdeni.

Terjéki László (BRDSZ)

Sok mindenre választ kapott, ami pozitívnak tűnik. Az esélyegyenlőségi tervet átnézve, a veszélyeztetett állomány a 40 év feletti, középfokú végzettséggel rendelkezők. Mindig támogatták a hivatásos állományba vételt, támogatják ennek megvalósulását. Akkor nem tudják támogatni, ha néhány személynek emiatt a jogviszonya megszűnik, elvesztheti az állását, mert 53-54 éves. Kéri, hogy az eltérő státuszon való alkalmazás lehetősége jól átgondolt legyen és ha alkalmas, csak a kora miatt ne essen ettől el senki.

Kérdés, hogy tervezik-e a középfokú végzettséggel rendelkezők esetében az esetleges tiszti helyeken történő foglakoztatáskor a felsőfokú állami végzettség megszerzésének előírását? Kéri ezt arra hivatkozva, hogy a technikusi végzettséggel rendelkezőknek az elmúlt években nem volt lehetőségük továbbtanulni, ezért ne érje őket hátrány.

Tudomása szerint tűzoltóparancsnokságon több mint három évtizede ott dolgozó közalkalmazott helye megszűnik, mi lesz a sorsa? Kéri, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a munkáltatók a továbbfoglalkoztatási lehetőségek körültekintő vizsgálatára.

Bittmann ezredes

A korábbi a civilesítés nem vezetett eredményre, hiszen a katasztrófavédelem tekintetében nem csak normál, hanem minősített időszaki működésre is sor kerül.

Iskolai végzettség előírását a munkáltató nem tervezi – „civil” főiskolákra semmiképpen - , hiszen a NKE megkezdte működését, és bizonyos szakokra kizárólag ún. zártpályás a jelentkezés, tanulmányi szerződés kötése mellett. Kötelezően nem lehet előírni a főiskola megszerzését, tekintettel annak költségkihatására, amelynek finanszírozására a munkáltatónak nincs lehetősége. A zártpályás rendszer azért kerül bevezetésre, hogy a szakmai pályafutása csúcsára juthasson a tiszthelyettesi, zászlósi állomány is.

Jelenleg 112 tűzoltóságon 112 titkárnő dolgozik, ebből lesz 65 a kirendeltségeken, így biztos lesz csökkenés. De az iparbiztonsági, polgári védelmi, tűzoltósági területek megerősítése érdekében zászlósi létszámhelyek kerültek rendszeresítésre.

Az egészségügyi, és pszichológiai ellátás évek óta komoly gondot jelentett a tűzoltóságok állománya tekintetében. Főigazgatói döntés értelmében, ennek megoldása végett valamennyi igazgatóságon megjelennek az Egészségügyi, Pszichológiai, Munkabiztonsági Ellátó Központok és a rendszeresített létszámhelyek is. Még ebben az évben a Fővárosban, Csornán, Debrecenben, Szegeden és Kaposvárott meg is kezdik működésüket.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

A FÜV-et a rendőrséghez telepítették, I. fok, II. fok a BM.

Bittmann ezredes

Valóban így történt, az OKF orvosa, pszichológusa is részt vesz ebben a munkában a rendőrséggel közösen. Fontosnak tartjuk, hogy a speciális követelményekhez speciális egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokat alakítsunk ki.

Terjéki László (BRDSZ)

A középfokú végzettséggel rendelkezők részére a tiszti helyet felajánlják-e és kötelezik-e az iskola elvégzésére?

Bittmann ezredes

A munkáltatónak kizárólag az érintett végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás felajánlására van lehetősége. Arra van lehetőség, hogy végzettségének, képzettségének kerüljön foglalkoztatásra, eltérő státuszon.

Szluka Ferenc (BRDSZ)

A speciális szerek, illetőleg a végrehajtói létszám (búvár, hajó stb.) tekintetében milyen változás várható, hogyan kerül végrehajtásra.

Bittmann ezredes

Vonulós szolgálatba kerülnek be és a munkaidejük egy részét speciális körülmények között fogják végezni. Jelenleg a vezetői létszámot csökkentésére kerül sor, megszűnik 17 főosztály, 23 osztály. Csökken a vezetői létszám.

Szluka Ferenc (BRDSZ)

Az embereket el kell helyezni, hogyan fog ez megvalósulni?

Bittmann ezredes

Az FKVI integráció következtében jött létre. A FKVI struktúrán belül lesznek átcsoportosítások és ide értendő az agglomeráció, és a környező megyék is. Egy új szervezet kezdi meg ott is a működését, az ott felszabaduló létszámot a környező megyék struktúrája felszívja.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Fontosnak tartja az egyeztetést az érdekképviseletek és a munkáltató között, azért, hogy erre ne a sajtón keresztül kerüljön sor.

Bittmann ezredes

A munkáltató ezért kezdeményezte a mai konzultációt.

Dr. Ese Ferenc

Jelezte, hogy a Hszt. 34/A § kötelessége egyeztetni a fegyveres szervnek, ha tisztségviselő jogviszonyának megszűntetését tervezi. Bízik abban, hogy nem fordul elő, hogy azért nem kapnának beosztást a kollégák, mert korábban szakszervezeti tisztségviselők voltak.

Zentai Ferenc (KDSZ)

A közalkalmazottak felsőfokú okj-es végzettséggel rendelkeznek, ha a tiszthelyettesi állományba kerülnek várhatóan csökkeni fog az illetményük.

Bittmann ezredes

A munkáltató minden esetben egyedileg fogja vizsgálni a lehetőségeket.

Zentai Ferenc (KDSZ)

Mi a helyzet az OKF központi szervénél.

Bittmann ezredes

Itt is lesz átalakítás, de inkább csak struktúrájában fog változni.

Árok Kornél (HTFSZ)

Jelezte, hogy nem kapott választ, hogy 40 fő sofőr van képzés alatt, ugyanakkor párhuzamosítják a szereket, a diszlokáció hogyan fogja érinteni az átszervezést.

Bittmann ezredes

Az FKVI diszlokáció, a struktúra változása leköveti azokat a szakmai kihívásokat, amelyek az elmúlt időszakban történtek. Ez most fog megtörténni. Más szakmai beosztásokba fognak kerülni, azok akik képzés alatt állnak. Lesz változás a kerületekben is, de összességében nem fognak a kollégák az utcára kerülni, nem igaz, hogy csoportosan elküldik az embereket. Az már szakmai kérdés, hogy az adott kerületben szükség van-e annyi emberre.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Szakmai egyeztetést kér az átszervezéssel kapcsolatban.

Bittmann ezredes

Főigazgató úrnak továbbítjuk a kérést.

Nagy Gábor (FTSZ)

Érthető, ami elhangzott. A hivatásos létszám el lesz helyezve. De ez az elhelyezés, hogyan fog megvalósulni.

Bittmann ezredes

Három év alatt épülnek meg az őrsök, de a létszámok már az adott tűzoltóparancsnokságon megjelenítésre kerültek.

Varga Ferenc ezredes (FKVI igazgató)

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az FKVI tekintetében is ez az egyeztetés fóruma. Az érintett szakszervezeteket ezen a fórumon tájékoztatták

Bittmann ezredes

Megköszönte az aktív, konstruktív részvételt a FKVI igazgatójának, az érdekképviseletek megjelent képviselőinek. A konzultáció tovább folytatódik, a következő időpontjáról az érintetteket tájékoztatni fogjuk.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 08:43
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75