Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére!
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére!
2011. December 18.
LEVÉL a

Fegyveres és Rendvédelmi
Szakszervezetek Vezetői

részére!
 
Budapest
 
Tisztelt Elnök/Főtitkár Asszony/Úr!
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4998 törvényjavaslathoz a belügyminiszter 4998/49 számon benyújtotta zárószavazás előtti módosító javaslatát.
 
Figyelemmel a Budapest, 2011. december 2-án a Liga Szakszervezetek; Munkástanácsok Országos Szövetsége;  Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége; Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége;
Munkaadók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői által aláírt megállapodásra, az alábbi tényeket lehet rögzíteni:
Megállapodás 6. pontja szerint: „Az aláíró szakszervezeti szövetségek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése esetén a törvényjavaslat szerint szabályozás biztosítja a szakszervezetek számára a működéshez és az érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételeket.”
 
Megállapodásban melyek azok a feltételek, amelyek biztosítják a szakszervezetek számára a működéshez és az érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételeket?
 
Megállapodás 3. pontja szerint: „A felek megállapodnak abban, hogy a nemzetgazdasági miniszter a zárószavazást megelőzően kezdeményezi a törvényjavaslatra vonatkozó olyan módosító javaslat benyújtását, amely
 
a) biztosítja a szakszervezetek számára a munkáltató helyiségeinek érdekképviseleti célra történő használatát a munkáltató és a szakszervezetek megállapodása szerint;
 
b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet számára biztosítja a szakszervezeti tisztségviselők védelmét és munkaidő-kedvezményét a c)e) pontokban foglaltak szerint;
 
c) biztosítja, hogy a munkajogi védelemre jogosult szakszervezeti tisztségviselők száma a munkavállalók számától függően sávosan kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet ötszáz fő munkavállalót meg nem haladó átlagos statisztikai létszám esetén egy főt, ötszáz fő munkavállaló felett ezer főig két főt, ezer fő munkavállaló felett kétezer főig három főt, kétezer fő munkavállaló felett négyezer főig négy főt, négyezer fő munkavállaló felett öt főt jelölhessen meg;
 
d) tartalmazza, hogy az igénybe vehető munkaidő-kedvezmény mértéke a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra;
 
e) biztosítja, hogy a munkaidő-kedvezmény igénybe vételéről a szakszervezet jogosult rendelkezni, a munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló a szakszervezet döntése alapján veheti igénybe.”

 
Megállapodás 2. pontja szerint: „A felek egyetértenek azzal, hogy az új törvény megalkotására szükség van és a törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vitákat a kölcsönös engedmények mentén, tárgyalásos úton, megegyezéssel indokolt lezárni, Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, így    különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeiben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.”
 
Értelmezésemben, ha és amennyiben a megállapodásban foglalt szakszervezeti „jogok”a fegyveres és rendvédelmi szakszervezetekre nem terjed ki, akkor kimondható, hogy  a belügyminiszter előterjesztésének következményként, a magyar országgyűlés nem  biztosítja a fegyveres és rendvédelmi szakszervezetek számára a működéshez és az érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételeket.
 
A zárószavazás előtti módosító javaslatból a fentiek alapján egyértelműen kiolvasható, hogy   a fegyveres és rendvédelmi szakszervezetek számára a működéshez és az érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételek, Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, így különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeiben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, sérülnek.
[ A Hszt. módosításának  tervezetét (törvényjavaslatot) alapvetően és általánosságban elfogadhatatlannak, a nemzetközi és hazai jogszabályokkal (ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) 87;98;135;140;151 és 154. egyezmény, 1976. évi 13 tvr., 2000. évi LII.tv, 2000. évi LV.tv, 2000. évi LXVII.tv, 2000. évi LXXIII. tv, 2000. évi LXXIV. tv ) összeegyeztethetetlennek és antidemokratikusnak ítéljük!]
[ Minden tagállam, amelyre ezen Egyezmény vonatkozik, kötelezi magát arra, hogy országán belül olyan politikát állapít meg és követ, amelynek az a célja, hogy az ország belső viszonyainak és szokásainak megfelelő módszerekkel elősegíti az esélyek és a bánásmód egyenlőségét a foglalkoztatás és a szakmák vonatkozásában, annak érdekében, hogy megszüntessen minden megkülönböztetést ezen a téren.]
[A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden tagállama, amely vonatkozásában a jelen Egyezmény hatályban van, vállalja minden szükséges és megfelelő intézkedés megtételét annak biztosítására, hogy a munkavállalók a munkáltatók szabadon gyakorolhassák szervezkedési jogukat.]
Amennyiben a Parlament a belügyminiszter zárószavazás előtti módosító javaslatát változtatás nélkül fogadja el, akkor azt hátrányos megkülönböztetésnek, negatív diszkriminációnak kell  tekinteni, és közösen kell tiltakoznunk, fellépnünk ez ellen!
 
Budapest, 2011. december 16.
 
Tisztelettel:
Kiss József sk.
     elnök


Mellékletek:

A szakszervezetek és a kormány között létrejött megállapodás szövege:

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 4998/49 - zárószavazás előtti módosító javaslat szövegge:

4786/725 - zárószavazás előtti módosító javaslat A Munka Törvénykönyvéről:
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:47
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75