Kezdölap arrow Hírek arrow RÉF arrow Feljegyzés
Feljegyzés
2011. May 26.

Feljegyzés

A 2011. május 23-án megtartott plenáris RÉF ülésen, valamint a május 24-ei kormányülés utáni informális ülésen elhangzottakról

Dr. Pintér Sándor miniszter úr a szolgálati nyugdíjrendszer változásával kapcsolatosan az egyeztető tárgyalások során tájékoztatta a szakszervezeti vezetőket, hogy a megbeszélésen elhangzottakat kívánja a Kormány előtt képviselni. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kinyilvánította, hogy az elképzelésekkel nem ért egyet, semmiféle tárgyalásra nem hajlandó a „szerzett jogok” elvételének kérdésében és demonstráció céljából elhagyta a termet.

Miniszter úr közölte, hogy az általános nyugdíjkorhatár 65 év lesz.

Akik idén töltik be az 57. életévüket, azokra nem vonatkozik az alábbiakban vázolt koncepció.

Azok, akik idén nem töltik be az 57. életévüket, a továbbiakban négy kategóriába sorolhatók:

I. Nyugállományban lévők, akik nem dolgoznak és nem is vállalnak munkát

II. Nyugállományban lévők, akik dolgoznak/dolgoznának

III. Aktív állomány

IV. Egészségi alkalmatlanság miatt nyugállományba kerültek

 

I. Nyugállományban lévők, akik nem dolgoznak és nem is vállalnak munkát

Alap megközelítésben a nyugállományban lévő döntése, hogy visszatér-e a munka világába.

Abban az esetben, ha a nyugdíj mellett – bejelentés nélkül – munkát vállal, ezt a tevékenységet szankcionálni szükséges. Az elképzelés szerint a feketén végzett munka során büntetni kell mind a munkaadót, mind a munkavállalót. Akiről kiderül, hogy munkavállalóként feketén végez munkát, az általános szabályok szerint szankciókra számíthat (nyugdíj megvonása öregségi korhatárig).

Aki úgy dönt, hogy nyugállományban marad, és nem jön vissza dolgozni, azt – a rá irányadó nyugdíjkorhatártól – jelenleg 65 év felett – illeti meg a teljes nyugdíj. A mindenkori nyugdíjkorhatár eléréséig az általános szabályok szerint a nyugdíjból 16%-os adót köteles fizetni, azonban a levonással terhelt nyugdíj összege nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5 szeresénél.

II. Nyugállományban lévők, akik dolgoznak/dolgoznának

A fenti kategóriába azok tartoznának, akik nyugállományban vannak, de dolgozni szeretnének, vagy már foglalkoztatásban állnak.

a) Aki a magánszektorban végez munkát, jövedelme és a nyugdíja együttesen adózik.

b) Annak részére, aki az állami szektorban (kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, közalkalmazottként, vagy Mt. hatálya alá tartozóként) kerül alkalmazásra, a nyugdíj folyósítása felfüggesztésre kerül.

c) Aki a visszafoglalkoztatást vállalja, és a Hszt., Hjv. visszavételre vonatkozó szabályai szerint nincs lehetőség állományba vételre, a fegyveres és rendvédelmi szervek különleges foglalkoztatási állományába kerül hivatásos jogviszonyba. Részére korábbi nyugdíjának megfelelő nettó illetmény jár, amely nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér másfélszeresénél.

A szolgálatteljesítés jellege: könnyített, ennek megfelelő alkalmassági követelményekkel és felszereléssel. (A heti munkaidőt 35 órában állapítanák meg, túlmunka kötelezettség alól mentesülne. Kihirdetett veszélyhelyzet esetén rendes szolgálatra kötelezett.)

d) A parancsnok egyetértésével – a szolgálati követelményeknek való megfelelés esetén – a c) kategóriába tartozó személy a megüresedő hivatásos státuszok feltöltésénél előnyben részesülhet.

III. Aktív állomány

A mindenkori nyugdíjkorhatárhoz képest (jelen esetben 65 év) 5 évvel korábban (jelen esetben 60 év) nyugdíjba vonulhat. Ehhez kapcsolódik az a feltétel, miszerint 30 év effektív – a jogszabályok alapján elismert szolgálati idő figyelembevételével – szolgálati viszonyt teljesíteni kell. A hivatásos életpályamodell kialakítása során a hosszabb szolgálati idő elismeréséül az 50 év feletti állomány illetményrendszere progresszívan emelkedő. A nyugdíjrögzítéssel rendelkezők szerzett jogai megmaradnak, azonban a vonzó illetményrendszerrel a szolgálati életpályán történő megőrzésük a cél. Ezen kívül a kormánytisztviselőkre vonatkozó elvárások az e kategóriába tartozó állományra is vonatkoznak.

Hivatásos állományú 25 év (HM állománynál 15 év) tényleges szolgálat és betöltött 52. életév együttes megléte esetén a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kérheti könnyített szolgálatba történő továbbfoglalkoztatását. A 60. életév elérésekor a hivatásos szolgálatot teljesítő választhat, hogy a nyugdíjba vonulást vagy a további foglalkoztatást választja. Alkalmasságától függően az I. vagy a II. kategóriába sorolandó.

2011. december 31-ével a szolgálati idő a jelenleg hatályos jogszabályok szerint rögzítésre kerül.

Felmerült, hogy amennyiben a jelenlegi hivatásos állományú, aki legalább 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válik, a munkáltató köteles más – állapotának megfelelő – jogviszonyban továbbfoglalkoztatni.

IV. Egészségi alkalmatlanság miatt nyugállományba kerültek

Akik korábban a hivatásos állományból egészségi alkalmatlanság miatt rokkantsági nyugállományba kerültek, azoknak egészségi állapotát a civil szabályok szerint felülvizsgálják, és döntenek foglalkoztathatóságukról. Amennyiben a felülvizsgálat során az érintett rokkant nyugdíjasoknál az egészségkárosodás a rokkantsági mértéket nem éri el, esetükben a civil szabályok lesznek irányadók. A 70%-os határ feletti rokkantak ellátása nem változik.

Különös figyelmet fordítunk a szolgálatteljesítéssel összefüggésben megsérült baleseti járadékos kollégákra, ellátásukat változatlan mértékben biztosítjuk.

V. Egyéb felvetések

  1. A nők 40 év munkaviszony (szolgálati idő) utáni kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége a szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre kerül, a Hszt. és a Hjt. módosításával.

  2. A szolgálati idő rendszerek egységesítése érdekében 2011. augusztus 31-éig felülvizsgálatra kerülnek a rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott szolgálati idő rendszerek.


2011. május 24.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 12:12
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75