Kezdölap arrow Hírek arrow Bertha Szilvia írásbeli kérdése 2.
Bertha Szilvia írásbeli kérdése 2.
2011. May 04.

Bertha Szilvia

országgyűlési képviselő


Írásbeli kérdés


Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének


Helyben


Tisztelt Elnök Úr !


A Házszabály 91. § (1) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni a rendvédelemi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket, egyes állampolgári jogokról történő lemondását? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai igénybevétel miattif okozott elhasználódást kompenzálni?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

 

Tisztelt Miniszter Úr!


Talán Ön előtt is ismeretes, hogy az elmúlt évek, évtizedek során a közszolgálati szféra életpályamodelljét, legyen szó köztisztviselőkről, közalkalmazottakról, rendvédelmi szervekről, egyaránt szétverték. Mindent elvettek, ami vonzóvá tehette volna az állam szolgálatát: szolgálati lakáslehetőség, kedvezményes üdülés, oktatás-továbbképzés révén fejlődési és karrierlehetőség, kiemelt egészségügyi ellátás, majd a nyugdíjszámítás módját variálták addig, míg mára az éhenhaláshoz is kevés fizetést, az éhhalált garantáló nyugdíj követi.

Sajnos ezt a folyamatot látszik megkoronázni az elmúlt közel egy év intézkedéseivel a Fidesz-KDNP Kormány.

A mára szállóigévé lett „Két hét alatt rendet teszünk!” felkiáltás mögé sajnos nem került valódi tartalom, sem anyagi, sem hatásköri, jogalkotási szinten. Ellenben, változatlanok maradtak az évek óta befagyasztott bérek, a megvont 13 . havi fizetés (ami eredendően, történetileg a heti fizetésről havira történő áttérés kapcsán elveszett 49-52. hetek fizetését volt hivatott fedezni, nem pedig szociális adomány volt). A rendőrségnél felére csökkentették az egyenruha megvásárlására fordítható pénzt, melyből immár éves szinten egy fél rendőrdzsekire alig futja, és ezzel ki is merült a keret, a járőrök számára a benzinnorma ismételt csökkentése, mely miatt inkább állőröknek kéne őket hívni. Az átalakított utazási támogatással is természetesen a munkavállalók járnak rosszabbul, és most mindezek tetejére a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét is meg kívánják szüntetni.

Pedig, munkanélküliség ide vagy oda, azt, hogy a rendvédelmi szakmát választók számos, civilek számára természetes állampolgári jogukról le kell, hogy mondjanak, valamivel kompenzálni kell, különben a tragikus munkaerő-piaci kilátások ellenére is több ezres pályaelhagyásra kell felkészülni csak a rendőrség területén.

Ugyanis sok ezer, az elmúlt években bevonuló újonc számára a hivatástudat mellett a korkedvezményes nyugdíj lehetősége volt az egyetlen vonzereje a pályának. El kell ismerni, hogy visszaélésre alkalmat adott mind a törvény, mind az egyes kormányzati intézkedések, átszervezések kapcsán maga az éppen aktuális Kormány, mely maga hozta olyan kényszerhelyzetbe a társadalom részéről oly mértékben sérelmezett, 40 év körüli generációt, hogy nem maradt más lehetősége, mint korkedvezményes nyugdíjba vonulni.

A korkedvezményes nyugdíj megszüntetése azonban nem megoldás, különösen a már évtizedek óta szolgáló, ennek az életpályaelemnek a tudatában szolgálatot vállaló rendvédelmi dolgozók esetében. Ez gyakorlatilag szerződésszegésnek minősül, hiszen a munkavállaló a maga részéről teljesíti a vállalt kötelezettséget, azonban az állam egyoldalúan eláll a mag a kötelezettségének teljesítésétől.

Egyébként pedig senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy 65 éves tűzoltó képes teljes menetfelszerelésben, tűzben, extrém körülmények közt megfelelő hatékonysággal ellátni a munkáját. Egy járőr képes 65 éves koráig az utcán üldözni a bűnt, adott esetben tizenéves elkövetőket futva; hóban, fagyban, forróságban járni az utcákat, 40-45 éven keresztül elviselni a váltott műszak miatti fizikai, idegrendszeri terhelést, a brutális bűnesetek, szélsőséges felelősséggel járó döntési helyzetek miatti pszichés stresszt, és még sorolhatnánk az egészségügyi elhasználódást rohamosan felgyorsító körülményeket, melyek tekintettel a munka természetére, nem kiküszöbölhetők. Bizonyított, hogy az ilyen beosztásban évtizedeket szolgáló rendvédelmi dolgozók átlagéletkora 10 évvel rövidebb az országos átlaghoz képest.

Bizonyos kort elérve a megterhelő beosztásban, szolgálatra történő fizikai alkalmatlanság esetén az adminisztrációs munkakörbe történő tömeges áthelyezés nyilván elképzelhetetlen a rendvédelmi szervek állományi szerkezetének piramis felépítése miatt, például a rendőrségtől átszervezések keretében elvett adminisztrációs feladatkörök miatt ezen munkahelyek, státuszok száma az elmúlt évek során még az eredetihez képest is erősen lecsökkent. Amennyiben nem mehetnek korkedvezménnyel nyugdíjba, és nem is a rendőrség, rendvédelmi szervek kötelékében képzelik el ezen emberek foglalkoztatását, akkor további kérdésként merül fel, hogy mihez kezdhetnek ezek az emberek a munkaerőpiacon gazdaságilag életképes szakma nélkül. Sajnos a legvalószínűbb kimenetel, hogy a komoly elhasználódással járó beosztásokban dolgozó embereknek már lehetőségük sem lesz a nyugdíjkorhatár betöltésére.

Ilyen kilátásokkal mennyi és milyen minőségű rendvédelmi állományra, milyen utánpótlásra számítanak?

„Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni a rendvédelemi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket, egyes állampolgári jogokról történ ő lemondását? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai igénybevétel miatti fokozott elhasználódást kompenzálni?”

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2011 . április 15 .


Bertha Szilvia

Jobbik

 


 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR. PINTÉR, SÁNDOR

miniszter


BM/5588/2011


Válasz Bertha Szilvia (Jobbik) K/2884. számú, „Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni rendvédelmi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket egyes állampolgári jogokról történő lemondást ? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai igénybevétel miatti fokozott elhasználódást kompenzálni?” címen benyújtott írásbeli kérdésére.


Bertha Szilvia asszony részére

országgyűlési képviselő


Budapest

Széchenyi rakpart 19.

1358


Tisztelt Képviselő Asszony!


A Házszabály 91. §-a alapján „Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni a rendvédelmi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket, egyes állampolgári jogokról történő lemondást? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai igénybevétel miatti fokozott elhasználódást kompenzálni?” címmel hozzám intézett, K/2S84. számú, írásbeli választ igénylő kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az előző kormányzati ciklusokban számos intézkedés született, amely a hivatásos szolgálati viszonyban állóknak korábban jogszabályok alapján járó juttatásokat, támogatásokat felszámolta, megkurtította, ezért a személyi állomány tagjai tömegével éltek a korai nyugdíjazás lehetőségével, pályaelhagyással.

A rendvédelem olyan speciális hivatás, amelynek gyakorlóit méltán illeti meg az átlagostól eltérő figyelem és megbecsülés. Társadalmi érdek azonban, hogy megszüntessük a nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazások szerteágazó, a költségvetést jelentősen megterhelő rendszerét, ebbe beletartozik a hivatásos állománynak eddig biztosított felső korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségének megszüntetése.

A Nemzeti Együttműködés Kormányának nem célja, hogy olyan hivatásos állomány lásson el szolgálatot, amely arra az elvárt szinten egészségi okokból már nem képes. A Kormány célja az állomány egzisztenciális biztonságérzetének javítása és a hivatásos életpálya választását erősítő, a pályán maradást szolgáló megoldások kidolgozása. Ennek megfelelően új életpályamodell készül a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya számára, amelynek központi eleme az új illetményi- és előmeneteli rendszer, illetőleg a lakhatási feltételek, a családalapítás és a gyermekvállalás elősegítése.


Budapest, 2011. május 2.

Üdvözlettel:

Dr. Pintér Sándor

Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/02884/02884-0001.pdf

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:25
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75