Kezdölap arrow FTSZ arrow VT Határozatai
Írta
   Rendezés     # 
Dátum Cím Találatok
2013. August 25. Tûzoltó bajtársunk szorul segítségre! 10414
2013. April 13. Felhívás 8000
2012. May 04. Szent Flórián 9002
2012. May 03. Tépett rózsa 10412
2011. November 30. Ördög László írása 9362
2011. November 11. Ördög László írása 8989
2011. May 30. Beadvány 10112
2011. May 26. Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 11133
2010. November 09. Látogatói levél 8984
2009. February 25. 1995. A tûzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 8986
2009. February 24. A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 9254
2009. February 23. A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 9289
2009. February 19. Vélemény a szakértõ anyagáról. 8727
2009. February 19. Szakértõi anyag 8855
2008. August 12. Ülök a lépcsõn 9200
2008. June 18. Szakdoglozat 9880
2008. January 31. Vérvád 9762
2008. January 15. De miért vannak perek? 10095
2007. December 07. Köszönöm, küldöttek! 9302
2007. November 21. Elit-képzés 9830
2007. November 18. Maltertündér 9090
2007. November 05. Veszedelmes viszonyok! 9981
2007. October 29. Vak tûzoltó! Vak tûzoltó? 9238
2007. October 23. Szippantós Tóni 9754
2007. October 18. Egy sebész éjszakája 9669
2007. September 25. A Népszabadság szerkesztõsége részére 9020
2007. September 09. OKF kontra tûzoltás 9086
2007. August 31. Matrózkaland 9652
2007. August 26. Elmúlt egy év... 9874
2007. August 21. Akkor most mi van?! 9229
2007. August 21. Csak egy fiatal... 8491
2007. August 04. A szél és a haraszt 8638
2007. August 04. Befagyasztás 8854
2007. July 20. Jog és hatalom. 9260
2007. July 20. Megáldom õket... 8696
2007. July 05. A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 8875
2007. July 05. A tûzoltók korkedvezménye 10361
2007. July 02. A nyugdíjreform értelme 8864
2007. July 02. A nyugdíjreform célja 8808
2007. July 02. Nyugdíj-reform, tûzoltó szemmel (3) 8920
2007. June 26. Tûzoltás közben 8674
2007. June 26. Elmebetegségem története (3) 8911
2007. June 25. Elmebetegségem története (2) 8888
2007. June 17. Tûzoltó-hiszekegy 9873
2007. June 17. Nyugdíj-reform, tûzoltó szemmel (2) 9355
2007. June 14. Nyugdíj-reform, tûzoltó szemmel (1) 9345
2007. June 11. Olcsóbb Államot! 9118
2007. June 08. Szferle Mihály bácsi 9166
2007. June 05. Elmebetegségem története (1) 9677
2007. May 22. Kinek ünnep?! 12342
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fõvárosi Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) fõtitkára küldöttgyûlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A fõtitkár úr beszámolóját követõen feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerûen válaszolni nem tudott. A küldöttgyûlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fõs teljes jogkörben eljáró ügyvivõi testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivõ testület tagjai: 4 fõ hivatásos, 1 fõ közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivõ testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta fõtitkárnak, egyben a küldöttgyûlés egyetértésével megbízta a folyamatban levõ és leendõ ügyekben a szakszervezet képviselõjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivõ testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyûlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezetõ testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így elõzõtõl független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fõ Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetõi testületet választott.
  • A fõvárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fõvárosi” név használatára pedig a Fõvárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fõvárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettõl a naptól jogszerûen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fõvárosi Tûzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szervezõdési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Mûködésének elsõ évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fõ, napjainkban közel 1200 fõvárosi tûzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthetõ, így a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács ülésein 1999. szeptember 14-tõl jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevõdik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezetõ Testület – Elnök - / Felügyelõ Bizottság/ - Küldöttgyûlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezetõ Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 78 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 19:17
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75