Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Írta
Tűzoltó bajtársunk szorul segítségre! 6402
Felhívás 4206
Szent Flórián 5079
Tépett rózsa 5682
Ördög László írása 5571
Ördög László írása 5303
Beadvány 6488
Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 7273
Látogatói levél 5368
1995. A tűzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 5424
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 5728
A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 5725
Vélemény a szakértő anyagáról. 5189
Szakértői anyag 5262
Ülök a lépcsőn 5625
Szakdoglozat 6233
Vérvád 6118
De miért vannak perek? 6367
Köszönöm, küldöttek! 5688
Elit-képzés 6180
Maltertündér 5495
Veszedelmes viszonyok! 6202
Vak tűzoltó! Vak tűzoltó? 5597
Szippantós Tóni 6200
Egy sebész éjszakája 6171
A Népszabadság szerkesztősége részére 5476
OKF kontra tűzoltás 5575
Matrózkaland 6087
Elmúlt egy év... 6093
Akkor most mi van?! 5542
Csak egy fiatal... 5080
A szél és a haraszt 5255
Befagyasztás 5357
Jog és hatalom. 5538
Megáldom őket... 5208
A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 5392
A tűzoltók korkedvezménye 6817
A nyugdíjreform értelme 5364
A nyugdíjreform célja 5313
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (3) 5387
Tűzoltás közben 5235
Elmebetegségem története (3) 5393
Elmebetegségem története (2) 5381
Tűzoltó-hiszekegy 6413
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (2) 5806
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (1) 5795
Olcsóbb Államot! 5511
Szferle Mihály bácsi 5641
Elmebetegségem története (1) 6118
Kinek ünnep?! 8359
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 13:56
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76