Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Írta
Tűzoltó bajtársunk szorul segítségre! 5992
Felhívás 3827
Szent Flórián 4676
Tépett rózsa 5276
Ördög László írása 5179
Ördög László írása 4917
Beadvány 6097
Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 6786
Látogatói levél 4998
1995. A tűzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 5047
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 5338
A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 5334
Vélemény a szakértő anyagáról. 4796
Szakértői anyag 4868
Ülök a lépcsőn 5226
Szakdoglozat 5835
Vérvád 5678
De miért vannak perek? 5950
Köszönöm, küldöttek! 5297
Elit-képzés 5757
Maltertündér 5091
Veszedelmes viszonyok! 5791
Vak tűzoltó! Vak tűzoltó? 5188
Szippantós Tóni 5794
Egy sebész éjszakája 5801
A Népszabadság szerkesztősége részére 5099
OKF kontra tűzoltás 5180
Matrózkaland 5696
Elmúlt egy év... 5693
Akkor most mi van?! 5120
Csak egy fiatal... 4713
A szél és a haraszt 4882
Befagyasztás 4997
Jog és hatalom. 5135
Megáldom őket... 4825
A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 5000
A tűzoltók korkedvezménye 6414
A nyugdíjreform értelme 4999
A nyugdíjreform célja 4944
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (3) 5003
Tűzoltás közben 4879
Elmebetegségem története (3) 5034
Elmebetegségem története (2) 5012
Tűzoltó-hiszekegy 6027
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (2) 5406
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (1) 5432
Olcsóbb Államot! 5117
Szferle Mihály bácsi 5223
Elmebetegségem története (1) 5703
Kinek ünnep?! 7802
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 75 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 04:01
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1132
Linkek: 76