Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Írta
Tűzoltó bajtársunk szorul segítségre! 7502
Felhívás 5207
Szent Flórián 6158
Tépett rózsa 7338
Ördög László írása 6633
Ördög László írása 6322
Beadvány 7478
Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 8443
Látogatói levél 6336
1995. A tűzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 6385
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 6683
A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 6724
Vélemény a szakértő anyagáról. 6162
Szakértői anyag 6230
Ülök a lépcsőn 6606
Szakdoglozat 7212
Vérvád 7139
De miért vannak perek? 7400
Köszönöm, küldöttek! 6691
Elit-képzés 7209
Maltertündér 6484
Veszedelmes viszonyok! 7237
Vak tűzoltó! Vak tűzoltó? 6615
Szippantós Tóni 7188
Egy sebész éjszakája 7144
A Népszabadság szerkesztősége részére 6412
OKF kontra tűzoltás 6574
Matrózkaland 7100
Elmúlt egy év... 7131
Akkor most mi van?! 6584
Csak egy fiatal... 6028
A szél és a haraszt 6205
Befagyasztás 6317
Jog és hatalom. 6656
Megáldom őket... 6158
A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 6390
A tűzoltók korkedvezménye 7875
A nyugdíjreform értelme 6350
A nyugdíjreform célja 6275
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (3) 6382
Tűzoltás közben 6186
Elmebetegségem története (3) 6358
Elmebetegségem története (2) 6365
Tűzoltó-hiszekegy 7365
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (2) 6773
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (1) 6732
Olcsóbb Államot! 6473
Szferle Mihály bácsi 6609
Elmebetegségem története (1) 7168
Kinek ünnep?! 9731
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 77 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 20:13
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75