Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Írta
Tűzoltó bajtársunk szorul segítségre! 6314
Felhívás 4127
Szent Flórián 4996
Tépett rózsa 5592
Ördög László írása 5494
Ördög László írása 5224
Beadvány 6409
Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 7170
Látogatói levél 5295
1995. A tűzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 5349
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 5648
A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 5650
Vélemény a szakértő anyagáról. 5112
Szakértői anyag 5189
Ülök a lépcsőn 5549
Szakdoglozat 6156
Vérvád 6024
De miért vannak perek? 6284
Köszönöm, küldöttek! 5608
Elit-képzés 6096
Maltertündér 5418
Veszedelmes viszonyok! 6121
Vak tűzoltó! Vak tűzoltó? 5519
Szippantós Tóni 6122
Egy sebész éjszakája 6096
A Népszabadság szerkesztősége részére 5405
OKF kontra tűzoltás 5505
Matrózkaland 6015
Elmúlt egy év... 6014
Akkor most mi van?! 5458
Csak egy fiatal... 5013
A szél és a haraszt 5183
Befagyasztás 5294
Jog és hatalom. 5461
Megáldom őket... 5136
A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 5306
A tűzoltók korkedvezménye 6725
A nyugdíjreform értelme 5288
A nyugdíjreform célja 5234
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (3) 5305
Tűzoltás közben 5172
Elmebetegségem története (3) 5318
Elmebetegségem története (2) 5300
Tűzoltó-hiszekegy 6333
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (2) 5719
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (1) 5719
Olcsóbb Államot! 5434
Szferle Mihály bácsi 5558
Elmebetegségem története (1) 6025
Kinek ünnep?! 8250
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 10:26
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76