Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Írta
Tűzoltó bajtársunk szorul segítségre! 6581
Felhívás 4371
Szent Flórián 5266
Tépett rózsa 5851
Ördög László írása 5741
Ördög László írása 5468
Beadvány 6659
Reagálás Dr. Répássy Róbert államtitkár részére 7458
Látogatói levél 5539
1995. A tűzvédelmi törvény javaslat parlamenti vitája. 5588
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei? 5885
A politika utasítása, vagy a politikai akarat szabotálása? 5893
Vélemény a szakértő anyagáról. 5354
Szakértői anyag 5430
Ülök a lépcsőn 5791
Szakdoglozat 6407
Vérvád 6292
De miért vannak perek? 6543
Köszönöm, küldöttek! 5854
Elit-képzés 6369
Maltertündér 5664
Veszedelmes viszonyok! 6389
Vak tűzoltó! Vak tűzoltó? 5775
Szippantós Tóni 6362
Egy sebész éjszakája 6335
A Népszabadság szerkesztősége részére 5638
OKF kontra tűzoltás 5746
Matrózkaland 6264
Elmúlt egy év... 6260
Akkor most mi van?! 5708
Csak egy fiatal... 5240
A szél és a haraszt 5415
Befagyasztás 5522
Jog és hatalom. 5721
Megáldom őket... 5366
A nyugdíjreform-tervek negatív eredménye 5578
A tűzoltók korkedvezménye 7008
A nyugdíjreform értelme 5537
A nyugdíjreform célja 5480
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (3) 5557
Tűzoltás közben 5401
Elmebetegségem története (3) 5578
Elmebetegségem története (2) 5562
Tűzoltó-hiszekegy 6578
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (2) 5981
Nyugdíj-reform, tűzoltó szemmel (1) 5975
Olcsóbb Államot! 5674
Szferle Mihály bácsi 5811
Elmebetegségem története (1) 6301
Kinek ünnep?! 8573
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 63
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Levelek  ( 58 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:35
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76