Kezdölap arrow FTSZ arrow VT Határozatai
Levelek
mail.jpg
   Rendezés     # 
Dátum Cím Találatok
2015. February 05. Új Hszt. véleményezés 12478
2014. November 26. Életpálya modell 10680
2013. August 29. Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 9133
2013. January 23. 10M válasz 9468
2012. October 12. 10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 10763
2012. April 28. Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 22233
2012. March 26. Viszontválasz Varga Ferenc tû. ezredes részére 15376
2012. March 26. Varga Ferenc tû. ezredes válaszlevele 10080
2012. March 23. Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 11190
2011. December 18. Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetõi részére! 9119
2011. November 11. Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 8664
2011. October 21. Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 10288
2011. July 24. Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-rõl 12240
2011. May 18. Egy tûzoltó reagálása a Kitartottak címû cikkre 11132
2011. April 28. Rajongói levél 9007
2011. April 01. Zsinka András levele 9280
2011. April 01. Belügyminiszternek vélemény 8515
2011. March 11. Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 9057
2011. March 03. A BM válasza 9651
2011. February 24. Cafeteria BM tervezet véleményezés 9810
2011. February 23. Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 9802
2011. January 25. Cafetéria BM utasítás 9994
2010. December 20. Levél Dobson Tibor tû. ezredes Hivatalvezetõ Úr részére 9422
2010. October 24. 1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 9715
2010. May 27. Nyílt levél az Országgyûlés elnökéhez! 9280
2010. May 11. Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivõ részére! 9958
2010. April 28. Levél Gyenge Koppánynak! 10063
2010. March 27. Levél Árok Kornél Úr részére 9756
2009. October 02. ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 9446
2008. April 18. Tisztelt Miniszter Úr! 11191
2008. April 14. Levél Bajnai Gordon Miniszternek 10459
2008. February 17. Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 10957
2008. February 17. Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 10560
2008. January 15. Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 11588
2008. January 04. Dr. Takács Albert válaszlevele 10571
2007. November 15. Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 10593
2007. October 18. Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 10518
2007. September 18. Reagálás a fórumra 10643
2007. September 03. Tisztelt Miniszter Úr! 10792
2007. August 24. Send a message to 9816
2007. August 04. Takács Albert válaszlevele 10221
2007. August 04. FTSZ levele Takács Albertnek 10557
2007. February 14. dr. Lamperth Mónika válaszlevele 10456
2007. January 10. Levél a Miniszternek 10782
2006. December 10. Tisztelt Dr. Szilvásy György 11552
2006. December 10. MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 12210
2006. December 09. Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 10575
2006. October 17. Válaszra várva& 11555
2006. September 18. Közlemény 9922
2006. September 11. Higgadtan az úgynevezett Tervezetrõl 13862
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fõvárosi Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) fõtitkára küldöttgyûlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A fõtitkár úr beszámolóját követõen feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerûen válaszolni nem tudott. A küldöttgyûlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fõs teljes jogkörben eljáró ügyvivõi testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivõ testület tagjai: 4 fõ hivatásos, 1 fõ közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivõ testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta fõtitkárnak, egyben a küldöttgyûlés egyetértésével megbízta a folyamatban levõ és leendõ ügyekben a szakszervezet képviselõjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivõ testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyûlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezetõ testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így elõzõtõl független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fõ Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetõi testületet választott.
  • A fõvárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fõvárosi” név használatára pedig a Fõvárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fõvárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettõl a naptól jogszerûen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fõvárosi Tûzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szervezõdési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Mûködésének elsõ évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fõ, napjainkban közel 1200 fõvárosi tûzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthetõ, így a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács ülésein 1999. szeptember 14-tõl jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevõdik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezetõ Testület – Elnök - / Felügyelõ Bizottság/ - Küldöttgyûlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezetõ Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 78 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 17:59
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75