Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 9281
Életpálya modell 7712
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 6281
10M válasz 6533
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 7872
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 18545
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 12178
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 7178
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 8269
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 6259
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 5973
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 7560
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 9333
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 8326
Rajongói levél 6264
Zsinka András levele 6697
Belügyminiszternek vélemény 5813
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 6483
A BM válasza 6910
Cafeteria BM tervezet véleményezés 7059
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 7191
Cafetéria BM utasítás 7371
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 6677
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 6953
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 6492
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 7057
Levél Gyenge Koppánynak! 7173
Levél Árok Kornél Úr részére 6833
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 6659
Tisztelt Miniszter Úr! 8329
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 7641
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 8180
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 7727
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 8599
Dr. Takács Albert válaszlevele 7576
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 7742
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 7690
Reagálás a fórumra 7779
Tisztelt Miniszter Úr! 8033
Send a message to 6973
Takács Albert válaszlevele 7350
FTSZ levele Takács Albertnek 7570
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 7661
Levél a Miniszternek 7877
Tisztelt Dr. Szilvásy György 8584
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 9258
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 7599
Válaszra várva& 8712
Közlemény 7056
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 10936
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 77 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 18:41
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75