Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 6206
Életpálya modell 5128
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 4341
10M válasz 4795
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 5959
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 15913
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 9714
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 5488
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 6454
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 4632
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 4419
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 5697
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 7292
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 6399
Rajongói levél 4692
Zsinka András levele 5162
Belügyminiszternek vélemény 4248
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 4899
A BM válasza 5311
Cafeteria BM tervezet véleményezés 5493
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 5453
Cafetéria BM utasítás 5759
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 5092
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 5356
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 4785
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 5388
Levél Gyenge Koppánynak! 5519
Levél Árok Kornél Úr részére 5258
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 4954
Tisztelt Miniszter Úr! 6632
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 6015
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 6439
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 5868
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 6829
Dr. Takács Albert válaszlevele 5897
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 6003
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 6039
Reagálás a fórumra 5901
Tisztelt Miniszter Úr! 6235
Send a message to 5347
Takács Albert válaszlevele 5733
FTSZ levele Takács Albertnek 5859
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 6008
Levél a Miniszternek 6171
Tisztelt Dr. Szilvásy György 6815
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 7426
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 5860
Válaszra várva& 6976
Közlemény 5314
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 9262
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 75 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 5 vendég online
Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 06:09
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1131
Linkek: 76