Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 7042
Életpálya modell 5776
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 4824
10M válasz 5251
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 6420
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 16563
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 10315
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 5911
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 6904
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 5037
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 4805
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 6163
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 7784
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 6882
Rajongói levél 5079
Zsinka András levele 5543
Belügyminiszternek vélemény 4643
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 5300
A BM válasza 5701
Cafeteria BM tervezet véleményezés 5884
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 5924
Cafetéria BM utasítás 6171
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 5483
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 5746
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 5209
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 5800
Levél Gyenge Koppánynak! 5916
Levél Árok Kornél Úr részére 5662
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 5393
Tisztelt Miniszter Úr! 7039
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 6432
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 6891
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 6337
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 7290
Dr. Takács Albert válaszlevele 6304
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 6463
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 6473
Reagálás a fórumra 6399
Tisztelt Miniszter Úr! 6692
Send a message to 5763
Takács Albert válaszlevele 6143
FTSZ levele Takács Albertnek 6285
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 6427
Levél a Miniszternek 6622
Tisztelt Dr. Szilvásy György 7269
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 7902
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 6292
Válaszra várva& 7440
Közlemény 5779
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 9675
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:12
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76