Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 10679
Életpálya modell 9026
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 7524
10M válasz 7765
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 9107
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 20182
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 13533
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 8436
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 9537
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 7506
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 7096
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 8746
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 10652
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 9551
Rajongói levél 7458
Zsinka András levele 7820
Belügyminiszternek vélemény 6964
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 7572
A BM válasza 8086
Cafeteria BM tervezet véleményezés 8254
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 8283
Cafetéria BM utasítás 8446
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 7841
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 8130
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 7710
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 8329
Levél Gyenge Koppánynak! 8397
Levél Árok Kornél Úr részére 8053
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 7803
Tisztelt Miniszter Úr! 9533
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 8771
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 9344
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 8916
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 9865
Dr. Takács Albert válaszlevele 8826
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 8913
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 8871
Reagálás a fórumra 8991
Tisztelt Miniszter Úr! 9135
Send a message to 8140
Takács Albert válaszlevele 8572
FTSZ levele Takács Albertnek 8836
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 8802
Levél a Miniszternek 9059
Tisztelt Dr. Szilvásy György 9818
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 10480
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 8826
Válaszra várva& 9922
Közlemény 8293
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 12181
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 77 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 18:48
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75