Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 7672
Életpálya modell 6306
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 5245
10M válasz 5632
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 6850
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 17126
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 10827
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 6293
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 7280
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 5396
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 5162
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 6590
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 8232
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 7335
Rajongói levél 5427
Zsinka András levele 5883
Belügyminiszternek vélemény 4978
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 5646
A BM válasza 6048
Cafeteria BM tervezet véleményezés 6217
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 6330
Cafetéria BM utasítás 6527
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 5841
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 6101
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 5596
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 6166
Levél Gyenge Koppánynak! 6280
Levél Árok Kornél Úr részére 6020
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 5785
Tisztelt Miniszter Úr! 7450
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 6794
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 7294
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 6796
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 7730
Dr. Takács Albert válaszlevele 6679
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 6861
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 6863
Reagálás a fórumra 6840
Tisztelt Miniszter Úr! 7132
Send a message to 6137
Takács Albert válaszlevele 6504
FTSZ levele Takács Albertnek 6695
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 6807
Levél a Miniszternek 7020
Tisztelt Dr. Szilvásy György 7656
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 8346
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 6677
Válaszra várva& 7844
Közlemény 6179
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 10060
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 13:25
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76