Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 8870
Életpálya modell 7398
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 6031
10M válasz 6300
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 7600
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 18190
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 11661
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 6927
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 8001
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 6020
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 5756
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 7323
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 9018
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 8068
Rajongói levél 6036
Zsinka András levele 6482
Belügyminiszternek vélemény 5582
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 6255
A BM válasza 6675
Cafeteria BM tervezet véleményezés 6820
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 6966
Cafetéria BM utasítás 7133
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 6446
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 6723
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 6216
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 6783
Levél Gyenge Koppánynak! 6883
Levél Árok Kornél Úr részére 6606
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 6423
Tisztelt Miniszter Úr! 8100
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 7411
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 7936
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 7489
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 8368
Dr. Takács Albert válaszlevele 7343
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 7505
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 7469
Reagálás a fórumra 7503
Tisztelt Miniszter Úr! 7800
Send a message to 6764
Takács Albert válaszlevele 7118
FTSZ levele Takács Albertnek 7332
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 7423
Levél a Miniszternek 7641
Tisztelt Dr. Szilvásy György 8307
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 9024
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 7299
Válaszra várva& 8481
Közlemény 6824
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 10658
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 77 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:18
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75