Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré
Levelek
mail.jpg
Új Hszt. véleményezés 7421
Életpálya modell 6090
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa? 5059
10M válasz 5458
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet 6657
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április 16899
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére 10610
Varga Ferenc tű. ezredes válaszlevele 6121
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez 7106
Levél a Fegyveres és Rendvédelmi Szakszervezetek Vezetői részére! 5227
Az FTSZ levele az Állami Egészségügyi Központtal kapcsolatban 4992
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése 6403
Az FTSZ véleménye a RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL 2011.-ről 8043
Egy tűzoltó reagálása a Kitartottak című cikkre 7142
Rajongói levél 5275
Zsinka András levele 5728
Belügyminiszternek vélemény 4827
Levél Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére 5491
A BM válasza 5893
Cafeteria BM tervezet véleményezés 6074
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 6155
Cafetéria BM utasítás 6367
Levél Dobson Tibor tű. ezredes Hivatalvezető Úr részére 5680
1/2006. (VI. 26.) és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosításának véleményezése 5945
Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez! 5433
Levél a HTFSZ Gazdasági ügyvivő részére! 6016
Levél Gyenge Koppánynak! 6109
Levél Árok Kornél Úr részére 5848
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel 5614
Tisztelt Miniszter Úr! 7260
Levél Bajnai Gordon Miniszternek 6636
Levél az ÖTM-nek (véleményezés) 7109
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak 6598
Dr. Takács Albert Miniszter Úr részére 7534
Dr. Takács Albert válaszlevele 6503
Levél az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére! 6687
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek 6680
Reagálás a fórumra 6645
Tisztelt Miniszter Úr! 6925
Send a message to 5963
Takács Albert válaszlevele 6332
FTSZ levele Takács Albertnek 6506
dr. Lamperth Mónika válaszlevele 6640
Levél a Miniszternek 6844
Tisztelt Dr. Szilvásy György 7482
MINISZTERELNÖKI HIVATAL válasza 8153
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 6495
Válaszra várva& 7650
Közlemény 6006
Higgadtan az úgynevezett Tervezetről 9894
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 50 / 58
 • Választás 2011  ( 4 elem )
 • Vezetőség munkája  ( 0 elem )
 • Rólunk  ( 1 elem )
  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

  1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
   
   
  Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

  Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

  1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

  • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
  • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
  • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

  1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


  Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

  Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
  Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

  Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
  A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés


 • Írta  ( 63 elem )
 • TÚLÓRAPÉNZ  ( 70 elem )
 • Videótár  ( 2 elem )
 • Demonstrációs Bizottság  ( 0 elem )
 • Hangtár  ( 4 elem )
 • Portré  ( 12 elem )
 • Hírlevél  ( 3 elem )
 • Letöltések  ( 3 elem )
 • Vezető Testületi Határozatai  ( 7 elem )

 • FTSZ Hírek  ( 76 elem )

FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:42
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76