Kezdölap arrow Hírek
Hírek
Itt találod a híreket különböző kategóriákba sorolva.


Kötelező legkisebb munkabér és a szolgálati járandóság összege
2011. August 08.

Kötelező legkisebb munkabér és a szolgálati járandóság összege

A 2011. december 31. napján megszűnő szolgálati nyugdíjak helyébe 2012. január 01.-től belépő szolgálati járandóság a mindenkori legmagasabb szja sávval adózik és nem lehet kevesebb a minimálbér 1,5 szeresénél –áll a legutóbbi Hszt tervezetben.

Azt már tudjuk, hogy a „legmagasabb szja” sáv törvényszerűen bejöhet 2012. január 01-én, akár kizárólag a szolgálati járandóságokra szabottan is, első lépésben a 30-40%-os sávval.

Ez vonatkozni fog a munkavilágába visszatérő senior rendőr „jövedelmi” minimumára is, ugyanis a senior rendőr jövedelme nem lehet alacsonyabb a korábban megállapított szolgálati járandóságánál, azaz a korábbi szolgálati nyugdíjának a mindenkori legmagasabb szja-val csökkentett összegénél. Ez utóbbi a legszerencsésebb esetben 2012. január 01-én 16%-os szja, vagy a várható 30-40%-os új, magasabb szja sáv. Ugyanakkor, ha országosan maximum 100-200 fős létszámú, mai szolgálati nyugdíjas megy vissza a különleges (senior) rendőri szolgálatba önkéntesen, akkor a B terv lép érvénybe.

Tovább...
 
NYÍLT LEVÉL Szíjjártó Péter miniszterelnöki szóvivőnek
2011. August 08.

NYÍLT LEVÉL

Szíjjártó Péter miniszterelnöki szóvivőnek

Tisztelt Szóvivő Úr!

Az MTV 2011. augusztus 1-én sugárzott MA REGGEL című adásában Ön az államadósság elmúlt két kormányzati ciklus alatti felhalmozódásáért való felelősség megállapításával kapcsolatban kijelentette, hogy „visszaható hatállyal nem lehet jogszabályt alkotni". Megállapításával a Független Rendőr Szakszervezet teljes mértékben egyetért, mivel az összhangban van a jogállamiság és a jogbiztonság magyar és nemzetközi jogban általánosan elfogadott elveivel. Mindezek tükrében viszont nem értjük, hogy miért alkalmaz a kormányzat más mércét az öregségi korhatár alatt nyugállományba vonultakkal szemben? Miért terveznek olyan jogszabályokat elfogadni, melyek a hatályos jogszabályok alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogaiktól fosztanának meg visszamenőleges hatállyal több százezer nyugdíjast, köztük a fegyveres és rendvédelmi szféra szolgálati nyugdíjasait?

Az Alkotmánybíróság több döntésében elvi éllel mutatott rá arra, hogy a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütközik az is, ha valamely jogszabály rendelkezéseit a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra rendeli alkalmazni a jogalkotó. Az Országgyűlés által június 06-án kormánypárti javaslatra elfogadott alkotmány-módosítás viszont éppen ebbe az irányba mutat, mivel megteremti annak lehetőségét, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátásokat csökkentsék, szociális ellátássá alakítsák, vagy munkavégzésre való képesség esetén akár a meg is szüntessék!

Tisztelt Szóvivő úr!

Nem gondolja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően nyugállományba vonultak jogait ugyan olyan mértékben védi a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmának alkotmányos elve, mint az ország eladósításában közreműködőket? Ráadásul Önök a választási kampányban írásbeli garanciát vállaltak arra, hogy kormányzásunk alatt megvédik a nyugdíjakat! A Független Rendőr Szakszervezet tagsága választ vár arra, hogy miként érvényesül ez a garancia a június elején elfogadott alkotmány-módosítás fényében?

Budapest, 2011. augusztus 4.

Pongó Géza
főtitkár

 

 
Dávid Tibor: 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz?
2011. August 08.

Dávid Tibor: 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz?

Július utolsó munkanapján a közszolgálati életpályamodellek koordinálásáért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta az érintett tárcák által kidolgozott, egyes életutakhoz kapcsolódó ágazati személyzeti stratégiákat. Dávid Tibortól, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkár-helyettesétől megtudhattuk: csaknem az egész nyár az érdekegyeztető fórumok jegyében telt el.

Tovább...
 
Tájékoztató a BÉT szakértői üléséről
2011. August 01.

Személyzeti stratégia, nyugdíj

2011. július 27-én szerdán délben a Belügyminisztérium 108-as tárgyalójában szakértői Belügyi Érdekegyeztető Tanács üléseket tartottak, melyeken az FTSZ-t Kiss József elnök képviselte. Az ülésen jelen voltak – a TMRSZ kivételével – további, fegyvereseket képviselő szakszervezetek is.

Tovább...
 
Újabb felfordulást ígérnek a csalódott rendvédelmisek
2011. August 01.

Újabb felfordulást ígérnek a csalódott rendvédelmisek

Hatvan év felett könnyített munka - ennyi engedményt tudtak kicsikarni a kormányból a több hónapon át tartó tárgyalásokon a korkedvezményes nyugdíjazás fenntartásáért harcoló rendvédelmi szakszervezetek. Januártól várhatóan teljesen felforgatják a korábbi rendvédelmi kedvezményeket, rendfokozatokat, ráadásul a tervek szerint 2014-ig nem kapnak fizetésemelést a rendőrök és a tűzoltók. Az elégedetlen szakszervezetek szeptemberre újabb tüntetéssorozatot szerveznek.

Tovább...
 
Nincs alku a szolgálati nyugdíjban és a rendvédelmi bérekben
2011. August 01.

Nincs alku a szolgálati nyugdíjban és a rendvédelmi bérekben

Sem a béremelésben, sem a szolgálati nyugdíjakra vonatkozó kérdésekben nem született megállapodás a rendvédelmi szakszervezetek és a Belügyminisztérium között - mondták el a Pénzcentrum.hu érdeklődésére érdekképviseleti vezetők. Tudomásul venni sem tudják a belügyi tárca által felvázolt életpályamodellt.
Tovább...
 
Négyszeresére emelik az orosz rendőrök fizetését
2011. July 22.

Oroszországi államférfiak, Putyin és Medvegyev tudják, hogy erős államot megbecsült rendvédelmi dolgozókkal lehet építeni és működtetni. A megbecsültségbe pedig a korkedvezményes nyugdíj rendszere éppen úgy beletartozik, mint a kiemelt javadalmazás.

Oroszországban a duma (az orosz törvényhozás) üzeni az orosz rendőrnek, hogy nem csak a munkádra és verejtékedre, véredre van szükségünk, hanem megbecsülünk akkor is ha már leszolgáltad a megkívánt időszakot.

A duma ezzel szeretné visszaszorítani a jelentős méreteket öltött korrupciót, abban látja a megoldást, hogy a rendőröknek tisztességes bért, a ledolgozott évek után pedig a szolgálati nyugdíj lehetőségét biztosítja.

Nézzük a sajtóhírt:

Tovább...
 
Így szabják át a rendőrnyugdíjakat - Célkeresztben a rokkantak
2011. July 14.

Így szabják át a rendőrnyugdíjakat - Célkeresztben a rokkantak

2011. július 14., csütörtök 4:44 Dutka Noémi

Mégsem kellene az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozniuk a rendőröknek. Hatvanéves korukban, 30 év szolgálati viszony után rendelkezési állományba kerülhetnének, s csak katasztrófahelyzet vagy rendkívüli állapot esetén mozgósítanák őket - derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került életpályamodell -tervezetből. Mindezért az alapilletményük 80 százalékát kapnák meg. A visszahívott szolgálati nyugdíjasok többsége a különleges állományba kerül. Rokkantnyugdíjazás helyett tartalékállományba helyezik azokat, akik egészségügyi, vagy egyéb, önhibájukon kívüli ok miatt nem tudják ellátni a hivatásos szolgálatot. 

 

Tovább...
 
RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL tervezet
2011. July 14.

RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL

2011.

A közigazgatás átfogó fejlesztését célzó Magyary Zoltán Terv a „jó állam” eszményét tűzi ki célul, amelynek ismérve, hogy erős, kiegyensúlyozott és hatékony legyen.

A megújuló közigazgatás prioritása a versenyképes közszolgálat megteremtése, amely a társadalmi megbecsülés és bizalom erősítéséhez is hozzájárul. A jól működő állam értékeinek, a közjó érdekének szolgálata, a közszolgálati alkalmazottak elkötelezettségén, hivatástudatán alapul.

Az állam a közszolgálat részének tekintett rendészeti szervek hivatásos állományától, tántoríthatatlan hűséget, bátor helytállást követel. A fegyveres szervek hivatásos állománya tekintetében erőteljes társadalmi érdek fűződik egy értéket hordozó, tudatos kiválasztással működtetett, szakmailag felkészült, stabil testület iránt. A hivatásos állomány nagyobb áldozatvállalással járó különleges közszolgálatot teljesít, ezért az azzal arányban álló erkölcsi és anyagi megbecsülése indokol.

A rendészeti életpálya-modell zsinórmértéke a kiszámítható, teljesítményelvű, karrierrendszerű, az állami gondoskodást kiemelten kezelő pályaív, mely magában foglalja a belépéstől a pályafutás lezárulásáig tartó életút valamennyi elemét úgy, hogy növeli a rendészeti pálya vonzerejét, a rendvédelmi szervek állománymegtartó képességét, ösztönöz az előmenetelre, kialakítja és biztosítja az állomány pályán tartásának, az aktív szolgálati jogviszony fenntartásának eszközrendszerét.

Az új életpálya-modell az illetmény és előmeneteli rendszer átalakítása, a képzési szerkezet megváltoztatása, a munkakör-családok kialakítása az új munka és teljesítményértékelési rendszer kialakítása mellett egyes területeken kijelöli közszolgálat más területeire vonatkozó életpályákkal közös kapcsolódási pontokat, elősegítve ezzel a hivatásos életútról a közigazgatás más területeire történő átlépés lehetőségét.

Az új rendészeti életpálya-modell megvalósítása révén az egyéni életpályák és karrierutak tervezhetően építhetők fel, amelynek köszönhetően a hivatásos állomány szakmai és erkölcsi tekintélye erősödhet, megbecsülése nőhet, ezáltal a szolgálati életutak valódi karrier-tartalommal tölthetők meg.

A rendészeti életpálya-modell a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya alá tartozó szervek hivatásos állományának ad jövőképet, határozza meg az elérni kívánt viszonyokat, függetlenül attól, hogy mely ágazati miniszter irányítása alatt állnak.

A hivatásos életpálya modelljének kialakításakor az alábbi terülteket és célokat kell számba venni:

Tovább...
 
A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez
2011. July 08.

A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez

 

Szám: Kü.276/2011.

 

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

 

Dr. Schmitt Pál úrnak,
Magyar Köztársaság Elnöke részére!

 

Sándor-palota
1014 Budapest, Szent György tér 1.

Postacím: 1536 Budapest, Pf. 227.
E-mail:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr !

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) főtitkára, a szervezet törvényes képviselője, az alábbi megkeresést intézem a Tisztelt Köztársasági Elnök úrhoz:

Kérjük, Önt, mint a Magyar Köztársaság Elnökét, - tekintettel az Ön által 2010. év elején tett írásos garancia vállalására, amelyet az Ön becsületszavának lehet értékelni - hogy az 1949. évi XX. törvény 25-26. §-ában, továbbá az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságával élve, a mintegy 600 ezer embert érintő, a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár előtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetővé tévő törvénymódosítás tervezetét előzetes normakontroll végett az alkotmánybíróságnak soron kívül küldje meg, továbbá a törvénymódosítást ne írja alá, azt megfontolásra küldje vissza, illetve annak kihirdetését tagadja meg.

Kérjük, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel járjon el annak érdekében, hogy a tervezett törvényjavaslat a jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra és a magyar választópolgároknak ne okozzon csalódást. A Magyar Köztársaság elnökének becsületszavában minden érintett magyar állampolgár bízni szeretne.

Ismeretes, hogy a Kormány tervezi az összes érintett magyar állampolgár, ideértve a fegyveres és rendvédelmi szervek tagjai – összességében több százezer fő - korkedvezményes nyugdíjának a megszüntetését, annak járadékká minősítését és a járadék alkalmankénti teljes elvonását, illetve megadóztatásának lehetőségét. A javaslat félreérthetetlenül rögzíti, hogy a már megállapított nyugellátás a törvényben meghatározottak szerint csökkenthető, szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető.

Ez a szabály ellentétes az Alkotmánybíróság által rögzített, a jogállamiság és az európai demokratikus államok által megkívánt követelményekkel, valamint az európai joggyakorlattal is.

A magyar törvények mindig tiszteletben tartották a szerzett jogok védelmét. Ezeknek a nyugdíjaknak a megvédésére Ön a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltjeként alig egy évvel ezelőtt a becsületszavát adta. Megígérte a magyar állampolgároknak, hogy személy szerint Ön is és a kormánypárt is megvédi a nyugdíjakat. A kormánypárt már megszegte ezt a becsületszavát. Ön Köztársasági Elnökként még eljárhat a tisztessége és a becsülete megőrzése érdekében azzal, hogy adott szavát megtartja.

Már 13. században, a 1222. évi XVII. törvénycikk kimondja, hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék. "A mely birtokot valaki méltó szolgálatjával szerzett, attól soha meg ne fosztassék."

A fent idézett cikk, az ún. Aranybullából való, melyre utaló jelkép a magyar jogállamiság jelképe is egyben. Erre utalva például –a jogfolytonosság jegyében- Magyarország Alkotmánybíróságának tagjai talárjuk felett viselt láncukon viselik az aranybulla pecsétjének egy másolatát. Ezzel szimbolizálva a jog hatalmát az állami önös akarat felett. (A székesfehérvári Csúcs-hegyen álló aranybulla-emlékmű talapzatán is az alábbi felírat olvasható: "Méltó szolgálattal szerzett birtokából, soha senki meg ne fosztassék.)

Az egyik legnagyobb rendvédelmi szakszervezet főtitkáraként, a fenti okok miatt, tagjainkért érzett felelősségtudatból és aggodalomból indíttatva fordulok Önhöz.

Hosszú, a rendvédelmi dolgozók és a kormány között zajló meddő, a kormánypárt részéről álságos és ijesztően cinikus jellegű „tárgyalássorozat” végére került pont azzal, hogy a kormányzópárt megszegte a korábban tett ígéretét és felrúgta a legelemibb tisztesség azon elvét is, hogy visszamenőleges jogalkotás nem lehetséges. Erre még a pártállami időkben sem volt eddig példa. Szakszervezetünk számára már a tárgyalások elején nyilvánvalóvá vált, hogy ezek hátterében az érdemi vitára valós kormányzati szándék sajnos nincs.

Úgy véljük, hogy mind a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt kialakult magyar politikai életben, mind az európai gyakorlatban példa nélkül álló, hogy a kormány olyan módon kíván egy átfogó, paradigmaváltással felérő törvényjavaslatot elfogadtatni, hogy a változtatással kapcsolatosan a rendvédelmi dolgozók érdekeit képviselő szakszervezetek álláspontját semmilyen módon nem veszi figyelembe. Teszi ezt egy olyan törvényjavaslat esetében, amely 600.000 korkedvezményes nyugdíjast és több százezer rendvédelmi dolgozót érint és nem a jövőre nézve kíván a nyugdíjba vonulás szabályain változtatni, hanem már megszerzett jogokat vonna el. Az ötvenes évek kommunista padláslesöpréseitől ez a kormányzati szándék semmiben nem különbözik és egy tisztességes politikus számára vállalhatatlan.

A TMRSZ tagjai, és a rendvédelmi dolgozók többsége –szakszervezeti vezetőként saját magam is- úgy ítéljük meg, hogy bizalmunk a magyar kormányban végérvényesen megrendült, szemünkben a kormány elvesztette szavahihetőségét, szószegővé vált. A kormánypárt a választásokon tett ígéreteit megszegte, a rá szavazók jelentős hányadát becsapta a szavazatok és ezáltal a kormányzati hatalom megszerzése érdekében.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a 2010. évi országgyűlési választások hajrájában akként nyilatkozott, hogy a nyugdíjasoknak garanciára van szükségük. A mindenkori magyar kormány kötelessége, hogy biztosítsa minden nyugdíjas számára a tisztes megélhetést, a nyugdíjak reálértékének megőrzését, és azt a minimumot, hogy a törvényesen, sok év tisztességes munka eredményeként megszerzett nyugdíját senki tőle el ne vehesse.

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a fentieket kormányra kerülése esetére, garantálta a nyugdíjasok számára.

Az erről szóló Fidesz nyilatkozat az alábbi volt:

„Garancialevél

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség minden magyar nyugdíjas biztonsága érdekében garantálja a következőket:

1: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt megvédjük a nyugdíjakat.

2: Garanciát vállalunk arra, hogy törvényben fogjuk megtiltani a nyugdíjpénztárak privatizációját.

3: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt a nyugdíjak reálértékét megőrizzük. Kérem, vágja le, és őrizze meg garancia-nyilatkozatunkat!”

Jelenleg 238 ezren kapnak úgy öregségi nyugdíjat, 337 ezren pedig rokkantsági nyugdíjat, hogy nem érték el a nyugdíjkorhatárt. 15 ezren vannak korengedménnyel nyugdíjban illetve kapnak bányásznyugdíjat.

Jelenleg mintegy 30 ezer olyan egykori rendőr, vámos, pénzügyőr, tűzoltó, büntetés-végrehajtási dolgozó vagy tűzszerész van, aki nyugállományban van, de nem érte el a nyugdíjkorhatárt. További tízezer egykori katona is korkedvezményes nyugdíjat kap. Ők annak idején azért mehettek idő előtt nyugdíjba, mert megszűnt a beosztásuk, vagy nem tudtak más beosztást felajánlani nekik, esetleg szolgálatra alkalmatlannak minősítették őket.

A magyar kormány a tervezett törvénymódosítással a szolgálati nyugdíjasok, a magyar nép, a magyar állampolgárok tulajdonhoz fűződő jogát, a magyar törvények, illetve a nemzetközi jog által garantált alapvető emberi jogokat, és végeredményben a jogbiztonság, a jogállam elveit súlyosan sérti.

A TMRSZ és a többi rendvédelmi dolgozók érdekvédelmét ellátó szakszervezet a kezdetektől fogva próbálta a problémát tárgyalásos úton megoldani. A kormány számára azonban a szakszervetekkel folytatott tárgyalások, és a szakszervezetek érvei semmilyen súllyal nem bírnak. A kormány eldöntötte, hogy a fenti törvénymódosításokat véghez viszi, és a rendvédelmi munkavállalók érdekeit képviselni hivatott szociális partnerek véleményét, a tárgyalásokon tett javaslataikat teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.

A rendvédelmi szakszervezetek, közöttük a TMRSZ is számtalan demonstrációt szervezett, azonban hiába vonultunk tiltakozásként az utcára, és hiába próbáltuk meg tárgyalóasztal mellett képviselni az érdekeinket, a kormány részéről érdemben senki sem foglalkozott érveinkkel, süket fülekre találtunk.

A jelenlegi kormány egy olyan államforma kidolgozásán munkálkodik, amelynek a demokratikus jogállamiság elvéhez, a jogfolytonossághoz, továbbá az Európai Unió értékrendjéhez nem sok köze van. Célja, hogy egy kézben egyesítve a három hatalmi ágat (végrehajtó, törvényhozó, bírói hatalom) lehetővé tegye, állami önkény alapján a magyar állampolgárok alapvető emberi jogainak megnyirbálását, adott esetben, -mint jelenleg a szolgálati nyugdíjas rendvédelmi dolgozók esetében- teljes elvételét.

A kormánnyal történő további egyeztetés okafogyottá vált. Nem várható a tárgyalások során előrelépés.

Egyedül az Alkotmánybírósághoz fordulhattunk volna az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 37. §-a alapján a törvény elfogadása után utólagos normakontroll iránti kérelemmel, a 2011. április hó 25. napján kihirdetett –új- Alkotmány azonban megakadályozza a magyar Alkotmánybíróságot abban, hogy feladatát teljesítve, a magyar és az egyetemes jogelvek alapján megsemmisíthesse a visszaható hatály tilalmát, a szerzett jogok védelmét és a jogbiztonság alapelvét súlyosan sértő jogszabálytervezeteket, melyek a közeljövőben elfogadásra kerülnek.

Ebben a helyzetben a magyar állam egyetlen jogorvoslati szerve sem tud számunkra igazságot szolgáltatni, a fenti alkotmánymódosítással ugyanis minden, a bírói hatalom rendelkezésére álló eszközt felszámolt a kormány.

Egyik utolsó lehetőségünk az, hogy Önhöz, a Magyarország Köztársasági Elnökéhez forduljunk, hogy jogosítványait felhasználva, vállat kötelezettségének okán, adott becsületszavában bízva kérjük, akadályozza meg a törvény elfogadását.

Ön, Köztársasági elnök úr, még a tavalyi év elején, a FIDESZ európai parlamenti képviselőjeként garancialevelet küldött a nyugdíjasoknak, amelyben az állt: "biztosítanunk kell, hogy mindenki, aki ma nyugdíjat kap, a jövőben is hiánytalanul megkapja a nyugdíját", és erre a Fidesz garanciát is vállalt.

Mi, rendvédelmi dolgozók esküt tettünk arra, hogy Magyarországot, és a magyar jogállamiságot, jogfolytonosságot megvédjük, minden helyzetben, akár életünk árán is. Ön, Köztársasági elnök úr ugyanerre tett esküt. Egyben a nyugdíjas magyar állampolgárok millióinak is szavát adta, hogy szerzett jogaikat minden körülmények között megvédelmezi.

Mi bízunk Önben, tudjuk, mennyit ér az adott szó, és tudjuk, hogy mekkora súlya van annak, ha Magyarország Köztársasági elnöke, Schmitt Pál vállal garanciát valamiért.

(Mi eleget tettünk annak idején a kérésének, nagyon sok rendvédelmis és rendszerető magyar állampolgár támogatta Önt, illetve ahogyan kérte: levágtuk, és megőriztük garancia-nyilatkozatát!)

Bízunk Önben, és reméljük, hogy Ön is látja, hogy milyen nagy a tét. A tervezett törvényjavaslat elfogadásával nem csupán a szolgálati nyugdíjasok százezreit taszítják a létbizonytalanságba, hanem a visszamenőleges hatályú szabályalkotás megrengeti a jogállamiságba vetett bizalmat is.

A fentiekre tekintettel kérjük Önt, hogy esküjének megfelelően védelmezze meg Magyarországot, a magyar jogállamiságot, az országunkról a külföldi államokban kialakult kedvező képet, és állítsa meg a kormánypártok törvénykezési "ámokfutását".

Kérjük Tisztelt Köztársasági elnök urat, hogy a fentiekben ismertetett körülményeket, illetve a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár előtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetővé tévő törvénymódosítást, és a jogsértések megszüntetéséhez szükséges megfelelő lépéseket megtenni szíveskedjen.

 

Szekszárd, 2011. július 06.

Tisztelettel:

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára

Forrás: http://tmrsz.hu/hirek-aktualis/1644-a-tmrsz-levele-a-magyar-koztarsasag-elnokehez.html

 
Jólétet, jó fizetést ígért Orbán a jövő rendőreinek
2011. July 03.

Jólétet, jó fizetést ígért Orbán a jövő rendőreinek

Budapest – Emelkedő fizetést és biztonságos idős kort ígért a miniszterelnök a Rendőrtiszti Főiskola tisztavatási ünnepségén a végzősöknek, akiktől világszínvonalú teljesítményt kért. Mint mondta: lesz tisztességes, kiszámítható, jólétet biztosító és emelkedő fizetésük, előmenetelük, tisztességes otthonuk, a legjobb iskolák lesznek elérhetőek a gyermekeik számára, és lesz biztonságos, nyugodt idős koruk. Hiszi a piszi.

Tovább...
 
Beadványok Viviane Reding részére
2011. July 02.

EURÓPAI UNIÓ
Európai Bizottság
Viviane Reding Alelnök Asszony
jogérvényesülésért felelős uniós biztos részére írott beadványok!


 

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET

 

Tovább...
 
Magyar Munka Terv
2011. June 25.

Gazdaság-foglalkoztatás-kormány

Elkészült a Magyar Munka Terv


Budapest, 2011. június 23., csütörtök (MTI) - Elkészült a Magyar Munka Terv, amelynek célja a foglalkoztatási és képzési területet érintően a Széll Kálmán Tervben, valamint a Konvergencia Programban vázolt strukturális átalakítások végrehajtása és az ebből eredő költségvetési megtakarítások elérése.

Tovább...
 
Feljegyzés
2011. May 26.

Feljegyzés

A 2011. május 23-án megtartott plenáris RÉF ülésen, valamint a május 24-ei kormányülés utáni informális ülésen elhangzottakról

Dr. Pintér Sándor miniszter úr a szolgálati nyugdíjrendszer változásával kapcsolatosan az egyeztető tárgyalások során tájékoztatta a szakszervezeti vezetőket, hogy a megbeszélésen elhangzottakat kívánja a Kormány előtt képviselni. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kinyilvánította, hogy az elképzelésekkel nem ért egyet, semmiféle tárgyalásra nem hajlandó a „szerzett jogok” elvételének kérdésében és demonstráció céljából elhagyta a termet.

Miniszter úr közölte, hogy az általános nyugdíjkorhatár 65 év lesz.

Akik idén töltik be az 57. életévüket, azokra nem vonatkozik az alábbiakban vázolt koncepció.

Azok, akik idén nem töltik be az 57. életévüket, a továbbiakban négy kategóriába sorolhatók:

I. Nyugállományban lévők, akik nem dolgoznak és nem is vállalnak munkát

II. Nyugállományban lévők, akik dolgoznak/dolgoznának

III. Aktív állomány

IV. Egészségi alkalmatlanság miatt nyugállományba kerültek

 

Tovább...
 
Akasztott ember a Kossuth téren
2011. May 25.

Akasztott ember a Kossuth téren

Felakasztotta magát egy 60 év körüli férfi az Országháznál, a Kossuth téren - jelenti a HavariaPress. Szerdán délután, öngyilkossági szándékkal akasztotta fel magát egy férfi a Kossuth téren. A férfit a járókelők vágták le a kötélről. A 60 év körüli ember nem halt meg, a helyszínre riasztott mentők próbálják újraéleszteni. A hírügynökség információi szerint az öngyilkossági kísérlet összefüggésben lehet a rendvédelmi dolgozók hetek óta tartó tüntetéseivel, a férfi zsebében egy búcsúlevelet találtak, melynek tartalmáról a rendőrség egyelőre nem ad információt.

Forrás: http://www.havariapress.hu/index.php?menu=hir&hir=46048

 
Elkezdte kerülgetni kemény szavait a kormány
2011. May 23.

Elkezdte kerülgetni kemény szavait a kormány

Garancia a nyugdíjasoknak, egzisztenciális biztonság a rendőröknek, új alkotmány az élet szabályozására alkalmatlan jelenlegi helyett, a lassú kifizetések felszámolása - csupa olyan kijelentés, amelyet kormánypárti politikusok tettek a választási kampányban vagy az után. Úgy tűnik, hogy a kormány több ponton óvatosságra kényszerül. A nyugdíjasoknak ígért garanciát a kedvezményes nyugdíjak elleni lépés, az alkotmány használhatatlanságát az alkotmánybírósági erőviszonyok írhatják felül, de meggyűlik a kormány baja a hallgatói létszámmal is.

Tovább...
 
Korai nyugdíj: Köd ereszkedett a tárgyaló felekre
2011. May 23.

Korai nyugdíj: Köd ereszkedett a tárgyaló felekre

Rendvédelem - Ma jelentik be, miképpen kívánnak további nyomást gyakorolni a kormányra

Folyamatosan tárgyalt a hét végén Pintér Sándor belügyminiszter és a szakszervezetek küldöttsége, előkészítendő a Rendvédelmi Érdekegyeztető Fórum hétfőre meghirdetett ülését.

Tovább...
 
Betelhet a pohár a rendvédelmieknél
2011. May 23.

Betelhet a pohár a rendvédelmieknél

A Rendészeti Érdekegyeztető Fórum mai ülésén derül ki, mi a kormány hivatalos álláspontja a korkedvezményes nyugdíj ügyében, továbbá ez alapján az is eldőlhet, hogy lesz-e minden eddiginél erősebb tiltakozás. Az előzetes nyilatkozatok nem sok jót sejtetnek, a kormány koncepciója ugyanis kész. Eszerint szinte minden 57 évnél fiatalabb nyugdíjast újra orvosi felülvizsgálatra küldenének. Az ügyben már beadott alkotmánymódosítás "átírására" viszont aligha lesz idő.

 

Tovább...
 
A Fidesz megvédi a nyugdíjakat a Gyurcsány-korszaktól
2011. May 22.

2010. január 15., 13:22

 A Fidesz megvédi a nyugdíjakat a Gyurcsány-korszaktól

A szocialista politikusok "izgalomtól kipirult arccal sündörögnek gyűlöletkampány-tervező irodáikban", "most a nyugdíjasok számára jelölték ki az első számú ellenséget: ez a Fidesz" - értékelte Navracsics Tibor (Kiemelés tőlünk.) az MSZP-nek a Fideszt támadó legújabb lejárató kampányát.

Tovább...
 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához
2011. May 22.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul segítségért a FBVSZOSZ és a HTFSZ

Magyar Helsinki Bizottság és a Független Büntetés-Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FBVSZOSZ), megállapodott abban, hogy jogi úton fogják segíteni azokat, akiktől megvonják a korkedvezményes nyugdíjat, - olvasható a szombaton késő este a Szakszervezetek.hu-hoz megküldött közleményből.

    A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy ha megvonnák a kedvezményes nyugdíjat, az Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértését eredményezheti. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy a két szervezet munkakapcsolatot alakít ki, hogy az érintetteknek jogi úton segíthessenek. A terveik szerint a kártérítési igényeket nemzetközi jogi úton érvényesítenék.

    A közlemény azt is leszögezi Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) megállapodot abban, hogy a tagságuk közös érdekeit együtt képviselik a nemzetközi fórumokon!

    Közös közleményük szerint, az FBVSZOSZ és a HTFSZ az Emberi Jogok Európai Bíróságán fordul segítségért minden egyes tagjuk esetében.

    „Az élete munkájával tisztességesen megszerzett szolgálati nyugdíj önkényes megvonását nem tudjuk elfogadni”, - nyomatékosította a közleményt aláíró két szakszervezeti elnök Fabók Ferenc, és Árok Kornél.

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 61 - 80 / 281
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:29
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75