Kezdölap arrow Hírek
Hírek
Itt találod a híreket különbözõ kategóriákba sorolva.


A munkavállalókat érintõ változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében
2011. August 08.

A munkavállalókat érintõ változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében


1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerzõdéseknek.
2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl. jognyilatkozatok, elévülés, kártérítés)
3. A jelenleginél kevésbé részletesen szabályozza a munkaviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
4. Bevezeti a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy fogalmát.
5. Lehetõvé teszi, hogy a munkáltató a munkavállaló bármely személyes adatát az adott személy azonosítására alkalmas módon– a beleegyezése nélkül – átadja külsõ cégnek, vagy személynek munkaügyi elemzések készítésére.
Tovább...
 
Kötelezõ legkisebb munkabér és a szolgálati járandóság összege
2011. August 08.

Kötelezõ legkisebb munkabér és a szolgálati járandóság összege

A 2011. december 31. napján megszûnõ szolgálati nyugdíjak helyébe 2012. január 01.-tõl belépõ szolgálati járandóság a mindenkori legmagasabb szja sávval adózik és nem lehet kevesebb a minimálbér 1,5 szeresénél –áll a legutóbbi Hszt tervezetben.

Azt már tudjuk, hogy a „legmagasabb szja” sáv törvényszerûen bejöhet 2012. január 01-én, akár kizárólag a szolgálati járandóságokra szabottan is, elsõ lépésben a 30-40%-os sávval.

Ez vonatkozni fog a munkavilágába visszatérõ senior rendõr „jövedelmi” minimumára is, ugyanis a senior rendõr jövedelme nem lehet alacsonyabb a korábban megállapított szolgálati járandóságánál, azaz a korábbi szolgálati nyugdíjának a mindenkori legmagasabb szja-val csökkentett összegénél. Ez utóbbi a legszerencsésebb esetben 2012. január 01-én 16%-os szja, vagy a várható 30-40%-os új, magasabb szja sáv. Ugyanakkor, ha országosan maximum 100-200 fõs létszámú, mai szolgálati nyugdíjas megy vissza a különleges (senior) rendõri szolgálatba önkéntesen, akkor a B terv lép érvénybe.

Tovább...
 
NYÍLT LEVÉL Szíjjártó Péter miniszterelnöki szóvivõnek
2011. August 08.

NYÍLT LEVÉL

Szíjjártó Péter miniszterelnöki szóvivõnek

Tisztelt Szóvivõ Úr!

Az MTV 2011. augusztus 1-én sugárzott MA REGGEL címû adásában Ön az államadósság elmúlt két kormányzati ciklus alatti felhalmozódásáért való felelõsség megállapításával kapcsolatban kijelentette, hogy „visszaható hatállyal nem lehet jogszabályt alkotni". Megállapításával a Független Rendõr Szakszervezet teljes mértékben egyetért, mivel az összhangban van a jogállamiság és a jogbiztonság magyar és nemzetközi jogban általánosan elfogadott elveivel. Mindezek tükrében viszont nem értjük, hogy miért alkalmaz a kormányzat más mércét az öregségi korhatár alatt nyugállományba vonultakkal szemben? Miért terveznek olyan jogszabályokat elfogadni, melyek a hatályos jogszabályok alapján jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogaiktól fosztanának meg visszamenõleges hatállyal több százezer nyugdíjast, köztük a fegyveres és rendvédelmi szféra szolgálati nyugdíjasait?

Az Alkotmánybíróság több döntésében elvi éllel mutatott rá arra, hogy a visszamenõleges hatályú jogalkotás tilalmába ütközik az is, ha valamely jogszabály rendelkezéseit a hatálybalépése elõtt létrejött jogviszonyokra rendeli alkalmazni a jogalkotó. Az Országgyûlés által június 06-án kormánypárti javaslatra elfogadott alkotmány-módosítás viszont éppen ebbe az irányba mutat, mivel megteremti annak lehetõségét, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen folyósított nyugellátásokat csökkentsék, szociális ellátássá alakítsák, vagy munkavégzésre való képesség esetén akár a meg is szüntessék!

Tisztelt Szóvivõ úr!

Nem gondolja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen nyugállományba vonultak jogait ugyan olyan mértékben védi a visszamenõleges hatályú jogalkotás tilalmának alkotmányos elve, mint az ország eladósításában közremûködõket? Ráadásul Önök a választási kampányban írásbeli garanciát vállaltak arra, hogy kormányzásunk alatt megvédik a nyugdíjakat! A Független Rendõr Szakszervezet tagsága választ vár arra, hogy miként érvényesül ez a garancia a június elején elfogadott alkotmány-módosítás fényében?

Budapest, 2011. augusztus 4.

Pongó Géza
fõtitkár

 

 
Dávid Tibor: 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz?
2011. August 08.

Dávid Tibor: 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz?

Július utolsó munkanapján a közszolgálati életpályamodellek koordinálásáért felelõs Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta az érintett tárcák által kidolgozott, egyes életutakhoz kapcsolódó ágazati személyzeti stratégiákat. Dávid Tibortól, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkár-helyettesétõl megtudhattuk: csaknem az egész nyár az érdekegyeztetõ fórumok jegyében telt el.

Tovább...
 
Tájékoztató a BÉT szakértõi ülésérõl
2011. August 01.

Személyzeti stratégia, nyugdíj

2011. július 27-én szerdán délben a Belügyminisztérium 108-as tárgyalójában szakértõi Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács üléseket tartottak, melyeken az FTSZ-t Kiss József elnök képviselte. Az ülésen jelen voltak – a TMRSZ kivételével – további, fegyvereseket képviselõ szakszervezetek is.

Tovább...
 
Újabb felfordulást ígérnek a csalódott rendvédelmisek
2011. August 01.

Újabb felfordulást ígérnek a csalódott rendvédelmisek

Hatvan év felett könnyített munka - ennyi engedményt tudtak kicsikarni a kormányból a több hónapon át tartó tárgyalásokon a korkedvezményes nyugdíjazás fenntartásáért harcoló rendvédelmi szakszervezetek. Januártól várhatóan teljesen felforgatják a korábbi rendvédelmi kedvezményeket, rendfokozatokat, ráadásul a tervek szerint 2014-ig nem kapnak fizetésemelést a rendõrök és a tûzoltók. Az elégedetlen szakszervezetek szeptemberre újabb tüntetéssorozatot szerveznek.

Tovább...
 
Nincs alku a szolgálati nyugdíjban és a rendvédelmi bérekben
2011. August 01.

Nincs alku a szolgálati nyugdíjban és a rendvédelmi bérekben

Sem a béremelésben, sem a szolgálati nyugdíjakra vonatkozó kérdésekben nem született megállapodás a rendvédelmi szakszervezetek és a Belügyminisztérium között - mondták el a Pénzcentrum.hu érdeklõdésére érdekképviseleti vezetõk. Tudomásul venni sem tudják a belügyi tárca által felvázolt életpályamodellt.
Tovább...
 
Négyszeresére emelik az orosz rendõrök fizetését
2011. July 22.

Oroszországi államférfiak, Putyin és Medvegyev tudják, hogy erõs államot megbecsült rendvédelmi dolgozókkal lehet építeni és mûködtetni. A megbecsültségbe pedig a korkedvezményes nyugdíj rendszere éppen úgy beletartozik, mint a kiemelt javadalmazás.

Oroszországban a duma (az orosz törvényhozás) üzeni az orosz rendõrnek, hogy nem csak a munkádra és verejtékedre, véredre van szükségünk, hanem megbecsülünk akkor is ha már leszolgáltad a megkívánt idõszakot.

A duma ezzel szeretné visszaszorítani a jelentõs méreteket öltött korrupciót, abban látja a megoldást, hogy a rendõröknek tisztességes bért, a ledolgozott évek után pedig a szolgálati nyugdíj lehetõségét biztosítja.

Nézzük a sajtóhírt:

Tovább...
 
Így szabják át a rendõrnyugdíjakat - Célkeresztben a rokkantak
2011. July 14.

Így szabják át a rendõrnyugdíjakat - Célkeresztben a rokkantak

2011. július 14., csütörtök 4:44 Dutka Noémi

Mégsem kellene az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozniuk a rendõröknek. Hatvanéves korukban, 30 év szolgálati viszony után rendelkezési állományba kerülhetnének, s csak katasztrófahelyzet vagy rendkívüli állapot esetén mozgósítanák õket - derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került életpályamodell -tervezetbõl. Mindezért az alapilletményük 80 százalékát kapnák meg. A visszahívott szolgálati nyugdíjasok többsége a különleges állományba kerül. Rokkantnyugdíjazás helyett tartalékállományba helyezik azokat, akik egészségügyi, vagy egyéb, önhibájukon kívüli ok miatt nem tudják ellátni a hivatásos szolgálatot. 

 

Tovább...
 
RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL tervezet
2011. July 14.

RENDÉSZETI ÉLETPÁLYA-MODELL

2011.

A közigazgatás átfogó fejlesztését célzó Magyary Zoltán Terv a „jó állam” eszményét tûzi ki célul, amelynek ismérve, hogy erõs, kiegyensúlyozott és hatékony legyen.

A megújuló közigazgatás prioritása a versenyképes közszolgálat megteremtése, amely a társadalmi megbecsülés és bizalom erõsítéséhez is hozzájárul. A jól mûködõ állam értékeinek, a közjó érdekének szolgálata, a közszolgálati alkalmazottak elkötelezettségén, hivatástudatán alapul.

Az állam a közszolgálat részének tekintett rendészeti szervek hivatásos állományától, tántoríthatatlan hûséget, bátor helytállást követel. A fegyveres szervek hivatásos állománya tekintetében erõteljes társadalmi érdek fûzõdik egy értéket hordozó, tudatos kiválasztással mûködtetett, szakmailag felkészült, stabil testület iránt. A hivatásos állomány nagyobb áldozatvállalással járó különleges közszolgálatot teljesít, ezért az azzal arányban álló erkölcsi és anyagi megbecsülése indokol.

A rendészeti életpálya-modell zsinórmértéke a kiszámítható, teljesítményelvû, karrierrendszerû, az állami gondoskodást kiemelten kezelõ pályaív, mely magában foglalja a belépéstõl a pályafutás lezárulásáig tartó életút valamennyi elemét úgy, hogy növeli a rendészeti pálya vonzerejét, a rendvédelmi szervek állománymegtartó képességét, ösztönöz az elõmenetelre, kialakítja és biztosítja az állomány pályán tartásának, az aktív szolgálati jogviszony fenntartásának eszközrendszerét.

Az új életpálya-modell az illetmény és elõmeneteli rendszer átalakítása, a képzési szerkezet megváltoztatása, a munkakör-családok kialakítása az új munka és teljesítményértékelési rendszer kialakítása mellett egyes területeken kijelöli közszolgálat más területeire vonatkozó életpályákkal közös kapcsolódási pontokat, elõsegítve ezzel a hivatásos életútról a közigazgatás más területeire történõ átlépés lehetõségét.

Az új rendészeti életpálya-modell megvalósítása révén az egyéni életpályák és karrierutak tervezhetõen építhetõk fel, amelynek köszönhetõen a hivatásos állomány szakmai és erkölcsi tekintélye erõsödhet, megbecsülése nõhet, ezáltal a szolgálati életutak valódi karrier-tartalommal tölthetõk meg.

A rendészeti életpálya-modell a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya alá tartozó szervek hivatásos állományának ad jövõképet, határozza meg az elérni kívánt viszonyokat, függetlenül attól, hogy mely ágazati miniszter irányítása alatt állnak.

A hivatásos életpálya modelljének kialakításakor az alábbi terülteket és célokat kell számba venni:

Tovább...
 
A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez
2011. July 08.

A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez

 

Szám: Kü.276/2011.

 

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

 

Dr. Schmitt Pál úrnak,
Magyar Köztársaság Elnöke részére!

 

Sándor-palota
1014 Budapest, Szent György tér 1.

Postacím: 1536 Budapest, Pf. 227.
E-mail:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr !

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) fõtitkára, a szervezet törvényes képviselõje, az alábbi megkeresést intézem a Tisztelt Köztársasági Elnök úrhoz:

Kérjük, Önt, mint a Magyar Köztársaság Elnökét, - tekintettel az Ön által 2010. év elején tett írásos garancia vállalására, amelyet az Ön becsületszavának lehet értékelni - hogy az 1949. évi XX. törvény 25-26. §-ában, továbbá az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságával élve, a mintegy 600 ezer embert érintõ, a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár elõtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetõvé tévõ törvénymódosítás tervezetét elõzetes normakontroll végett az alkotmánybíróságnak soron kívül küldje meg, továbbá a törvénymódosítást ne írja alá, azt megfontolásra küldje vissza, illetve annak kihirdetését tagadja meg.

Kérjük, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel járjon el annak érdekében, hogy a tervezett törvényjavaslat a jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra és a magyar választópolgároknak ne okozzon csalódást. A Magyar Köztársaság elnökének becsületszavában minden érintett magyar állampolgár bízni szeretne.

Ismeretes, hogy a Kormány tervezi az összes érintett magyar állampolgár, ideértve a fegyveres és rendvédelmi szervek tagjai – összességében több százezer fõ - korkedvezményes nyugdíjának a megszüntetését, annak járadékká minõsítését és a járadék alkalmankénti teljes elvonását, illetve megadóztatásának lehetõségét. A javaslat félreérthetetlenül rögzíti, hogy a már megállapított nyugellátás a törvényben meghatározottak szerint csökkenthetõ, szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethetõ.

Ez a szabály ellentétes az Alkotmánybíróság által rögzített, a jogállamiság és az európai demokratikus államok által megkívánt követelményekkel, valamint az európai joggyakorlattal is.

A magyar törvények mindig tiszteletben tartották a szerzett jogok védelmét. Ezeknek a nyugdíjaknak a megvédésére Ön a kormánypárt országgyûlési képviselõjelöltjeként alig egy évvel ezelõtt a becsületszavát adta. Megígérte a magyar állampolgároknak, hogy személy szerint Ön is és a kormánypárt is megvédi a nyugdíjakat. A kormánypárt már megszegte ezt a becsületszavát. Ön Köztársasági Elnökként még eljárhat a tisztessége és a becsülete megõrzése érdekében azzal, hogy adott szavát megtartja.

Már 13. században, a 1222. évi XVII. törvénycikk kimondja, hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék. "A mely birtokot valaki méltó szolgálatjával szerzett, attól soha meg ne fosztassék."

A fent idézett cikk, az ún. Aranybullából való, melyre utaló jelkép a magyar jogállamiság jelképe is egyben. Erre utalva például –a jogfolytonosság jegyében- Magyarország Alkotmánybíróságának tagjai talárjuk felett viselt láncukon viselik az aranybulla pecsétjének egy másolatát. Ezzel szimbolizálva a jog hatalmát az állami önös akarat felett. (A székesfehérvári Csúcs-hegyen álló aranybulla-emlékmû talapzatán is az alábbi felírat olvasható: "Méltó szolgálattal szerzett birtokából, soha senki meg ne fosztassék.)

Az egyik legnagyobb rendvédelmi szakszervezet fõtitkáraként, a fenti okok miatt, tagjainkért érzett felelõsségtudatból és aggodalomból indíttatva fordulok Önhöz.

Hosszú, a rendvédelmi dolgozók és a kormány között zajló meddõ, a kormánypárt részérõl álságos és ijesztõen cinikus jellegû „tárgyalássorozat” végére került pont azzal, hogy a kormányzópárt megszegte a korábban tett ígéretét és felrúgta a legelemibb tisztesség azon elvét is, hogy visszamenõleges jogalkotás nem lehetséges. Erre még a pártállami idõkben sem volt eddig példa. Szakszervezetünk számára már a tárgyalások elején nyilvánvalóvá vált, hogy ezek hátterében az érdemi vitára valós kormányzati szándék sajnos nincs.

Úgy véljük, hogy mind a rendszerváltás óta eltelt idõszak alatt kialakult magyar politikai életben, mind az európai gyakorlatban példa nélkül álló, hogy a kormány olyan módon kíván egy átfogó, paradigmaváltással felérõ törvényjavaslatot elfogadtatni, hogy a változtatással kapcsolatosan a rendvédelmi dolgozók érdekeit képviselõ szakszervezetek álláspontját semmilyen módon nem veszi figyelembe. Teszi ezt egy olyan törvényjavaslat esetében, amely 600.000 korkedvezményes nyugdíjast és több százezer rendvédelmi dolgozót érint és nem a jövõre nézve kíván a nyugdíjba vonulás szabályain változtatni, hanem már megszerzett jogokat vonna el. Az ötvenes évek kommunista padláslesöpréseitõl ez a kormányzati szándék semmiben nem különbözik és egy tisztességes politikus számára vállalhatatlan.

A TMRSZ tagjai, és a rendvédelmi dolgozók többsége –szakszervezeti vezetõként saját magam is- úgy ítéljük meg, hogy bizalmunk a magyar kormányban végérvényesen megrendült, szemünkben a kormány elvesztette szavahihetõségét, szószegõvé vált. A kormánypárt a választásokon tett ígéreteit megszegte, a rá szavazók jelentõs hányadát becsapta a szavazatok és ezáltal a kormányzati hatalom megszerzése érdekében.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a 2010. évi országgyûlési választások hajrájában akként nyilatkozott, hogy a nyugdíjasoknak garanciára van szükségük. A mindenkori magyar kormány kötelessége, hogy biztosítsa minden nyugdíjas számára a tisztes megélhetést, a nyugdíjak reálértékének megõrzését, és azt a minimumot, hogy a törvényesen, sok év tisztességes munka eredményeként megszerzett nyugdíját senki tõle el ne vehesse.

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a fentieket kormányra kerülése esetére, garantálta a nyugdíjasok számára.

Az errõl szóló Fidesz nyilatkozat az alábbi volt:

„Garancialevél

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség minden magyar nyugdíjas biztonsága érdekében garantálja a következõket:

1: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt megvédjük a nyugdíjakat.

2: Garanciát vállalunk arra, hogy törvényben fogjuk megtiltani a nyugdíjpénztárak privatizációját.

3: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt a nyugdíjak reálértékét megõrizzük. Kérem, vágja le, és õrizze meg garancia-nyilatkozatunkat!”

Jelenleg 238 ezren kapnak úgy öregségi nyugdíjat, 337 ezren pedig rokkantsági nyugdíjat, hogy nem érték el a nyugdíjkorhatárt. 15 ezren vannak korengedménnyel nyugdíjban illetve kapnak bányásznyugdíjat.

Jelenleg mintegy 30 ezer olyan egykori rendõr, vámos, pénzügyõr, tûzoltó, büntetés-végrehajtási dolgozó vagy tûzszerész van, aki nyugállományban van, de nem érte el a nyugdíjkorhatárt. További tízezer egykori katona is korkedvezményes nyugdíjat kap. Õk annak idején azért mehettek idõ elõtt nyugdíjba, mert megszûnt a beosztásuk, vagy nem tudtak más beosztást felajánlani nekik, esetleg szolgálatra alkalmatlannak minõsítették õket.

A magyar kormány a tervezett törvénymódosítással a szolgálati nyugdíjasok, a magyar nép, a magyar állampolgárok tulajdonhoz fûzõdõ jogát, a magyar törvények, illetve a nemzetközi jog által garantált alapvetõ emberi jogokat, és végeredményben a jogbiztonság, a jogállam elveit súlyosan sérti.

A TMRSZ és a többi rendvédelmi dolgozók érdekvédelmét ellátó szakszervezet a kezdetektõl fogva próbálta a problémát tárgyalásos úton megoldani. A kormány számára azonban a szakszervetekkel folytatott tárgyalások, és a szakszervezetek érvei semmilyen súllyal nem bírnak. A kormány eldöntötte, hogy a fenti törvénymódosításokat véghez viszi, és a rendvédelmi munkavállalók érdekeit képviselni hivatott szociális partnerek véleményét, a tárgyalásokon tett javaslataikat teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.

A rendvédelmi szakszervezetek, közöttük a TMRSZ is számtalan demonstrációt szervezett, azonban hiába vonultunk tiltakozásként az utcára, és hiába próbáltuk meg tárgyalóasztal mellett képviselni az érdekeinket, a kormány részérõl érdemben senki sem foglalkozott érveinkkel, süket fülekre találtunk.

A jelenlegi kormány egy olyan államforma kidolgozásán munkálkodik, amelynek a demokratikus jogállamiság elvéhez, a jogfolytonossághoz, továbbá az Európai Unió értékrendjéhez nem sok köze van. Célja, hogy egy kézben egyesítve a három hatalmi ágat (végrehajtó, törvényhozó, bírói hatalom) lehetõvé tegye, állami önkény alapján a magyar állampolgárok alapvetõ emberi jogainak megnyirbálását, adott esetben, -mint jelenleg a szolgálati nyugdíjas rendvédelmi dolgozók esetében- teljes elvételét.

A kormánnyal történõ további egyeztetés okafogyottá vált. Nem várható a tárgyalások során elõrelépés.

Egyedül az Alkotmánybírósághoz fordulhattunk volna az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 37. §-a alapján a törvény elfogadása után utólagos normakontroll iránti kérelemmel, a 2011. április hó 25. napján kihirdetett –új- Alkotmány azonban megakadályozza a magyar Alkotmánybíróságot abban, hogy feladatát teljesítve, a magyar és az egyetemes jogelvek alapján megsemmisíthesse a visszaható hatály tilalmát, a szerzett jogok védelmét és a jogbiztonság alapelvét súlyosan sértõ jogszabálytervezeteket, melyek a közeljövõben elfogadásra kerülnek.

Ebben a helyzetben a magyar állam egyetlen jogorvoslati szerve sem tud számunkra igazságot szolgáltatni, a fenti alkotmánymódosítással ugyanis minden, a bírói hatalom rendelkezésére álló eszközt felszámolt a kormány.

Egyik utolsó lehetõségünk az, hogy Önhöz, a Magyarország Köztársasági Elnökéhez forduljunk, hogy jogosítványait felhasználva, vállat kötelezettségének okán, adott becsületszavában bízva kérjük, akadályozza meg a törvény elfogadását.

Ön, Köztársasági elnök úr, még a tavalyi év elején, a FIDESZ európai parlamenti képviselõjeként garancialevelet küldött a nyugdíjasoknak, amelyben az állt: "biztosítanunk kell, hogy mindenki, aki ma nyugdíjat kap, a jövõben is hiánytalanul megkapja a nyugdíját", és erre a Fidesz garanciát is vállalt.

Mi, rendvédelmi dolgozók esküt tettünk arra, hogy Magyarországot, és a magyar jogállamiságot, jogfolytonosságot megvédjük, minden helyzetben, akár életünk árán is. Ön, Köztársasági elnök úr ugyanerre tett esküt. Egyben a nyugdíjas magyar állampolgárok millióinak is szavát adta, hogy szerzett jogaikat minden körülmények között megvédelmezi.

Mi bízunk Önben, tudjuk, mennyit ér az adott szó, és tudjuk, hogy mekkora súlya van annak, ha Magyarország Köztársasági elnöke, Schmitt Pál vállal garanciát valamiért.

(Mi eleget tettünk annak idején a kérésének, nagyon sok rendvédelmis és rendszeretõ magyar állampolgár támogatta Önt, illetve ahogyan kérte: levágtuk, és megõriztük garancia-nyilatkozatát!)

Bízunk Önben, és reméljük, hogy Ön is látja, hogy milyen nagy a tét. A tervezett törvényjavaslat elfogadásával nem csupán a szolgálati nyugdíjasok százezreit taszítják a létbizonytalanságba, hanem a visszamenõleges hatályú szabályalkotás megrengeti a jogállamiságba vetett bizalmat is.

A fentiekre tekintettel kérjük Önt, hogy esküjének megfelelõen védelmezze meg Magyarországot, a magyar jogállamiságot, az országunkról a külföldi államokban kialakult kedvezõ képet, és állítsa meg a kormánypártok törvénykezési "ámokfutását".

Kérjük Tisztelt Köztársasági elnök urat, hogy a fentiekben ismertetett körülményeket, illetve a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár elõtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetõvé tévõ törvénymódosítást, és a jogsértések megszüntetéséhez szükséges megfelelõ lépéseket megtenni szíveskedjen.

 

Szekszárd, 2011. július 06.

Tisztelettel:

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete
Fõtitkára

Forrás: http://tmrsz.hu/hirek-aktualis/1644-a-tmrsz-levele-a-magyar-koztarsasag-elnokehez.html

 
Jólétet, jó fizetést ígért Orbán a jövõ rendõreinek
2011. July 03.

Jólétet, jó fizetést ígért Orbán a jövõ rendõreinek

Budapest – Emelkedõ fizetést és biztonságos idõs kort ígért a miniszterelnök a Rendõrtiszti Fõiskola tisztavatási ünnepségén a végzõsöknek, akiktõl világszínvonalú teljesítményt kért. Mint mondta: lesz tisztességes, kiszámítható, jólétet biztosító és emelkedõ fizetésük, elõmenetelük, tisztességes otthonuk, a legjobb iskolák lesznek elérhetõek a gyermekeik számára, és lesz biztonságos, nyugodt idõs koruk. Hiszi a piszi.

Tovább...
 
Beadványok Viviane Reding részére
2011. July 02.

EURÓPAI UNIÓ
Európai Bizottság
Viviane Reding Alelnök Asszony
jogérvényesülésért felelõs uniós biztos részére írott beadványok!


 

FÜGGETLEN RENDÕR SZAKSZERVEZET

 

Tovább...
 
Magyar Munka Terv
2011. June 25.

Gazdaság-foglalkoztatás-kormány

Elkészült a Magyar Munka Terv


Budapest, 2011. június 23., csütörtök (MTI) - Elkészült a Magyar Munka Terv, amelynek célja a foglalkoztatási és képzési területet érintõen a Széll Kálmán Tervben, valamint a Konvergencia Programban vázolt strukturális átalakítások végrehajtása és az ebbõl eredõ költségvetési megtakarítások elérése.

Tovább...
 
Feljegyzés
2011. May 26.

Feljegyzés

A 2011. május 23-án megtartott plenáris RÉF ülésen, valamint a május 24-ei kormányülés utáni informális ülésen elhangzottakról

Dr. Pintér Sándor miniszter úr a szolgálati nyugdíjrendszer változásával kapcsolatosan az egyeztetõ tárgyalások során tájékoztatta a szakszervezeti vezetõket, hogy a megbeszélésen elhangzottakat kívánja a Kormány elõtt képviselni. A Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete kinyilvánította, hogy az elképzelésekkel nem ért egyet, semmiféle tárgyalásra nem hajlandó a „szerzett jogok” elvételének kérdésében és demonstráció céljából elhagyta a termet.

Miniszter úr közölte, hogy az általános nyugdíjkorhatár 65 év lesz.

Akik idén töltik be az 57. életévüket, azokra nem vonatkozik az alábbiakban vázolt koncepció.

Azok, akik idén nem töltik be az 57. életévüket, a továbbiakban négy kategóriába sorolhatók:

I. Nyugállományban lévõk, akik nem dolgoznak és nem is vállalnak munkát

II. Nyugállományban lévõk, akik dolgoznak/dolgoznának

III. Aktív állomány

IV. Egészségi alkalmatlanság miatt nyugállományba kerültek

 

Tovább...
 
Akasztott ember a Kossuth téren
2011. May 25.

Akasztott ember a Kossuth téren

Felakasztotta magát egy 60 év körüli férfi az Országháznál, a Kossuth téren - jelenti a HavariaPress. Szerdán délután, öngyilkossági szándékkal akasztotta fel magát egy férfi a Kossuth téren. A férfit a járókelõk vágták le a kötélrõl. A 60 év körüli ember nem halt meg, a helyszínre riasztott mentõk próbálják újraéleszteni. A hírügynökség információi szerint az öngyilkossági kísérlet összefüggésben lehet a rendvédelmi dolgozók hetek óta tartó tüntetéseivel, a férfi zsebében egy búcsúlevelet találtak, melynek tartalmáról a rendõrség egyelõre nem ad információt.

Forrás: http://www.havariapress.hu/index.php?menu=hir&hir=46048

 
Elkezdte kerülgetni kemény szavait a kormány
2011. May 23.

Elkezdte kerülgetni kemény szavait a kormány

Garancia a nyugdíjasoknak, egzisztenciális biztonság a rendõröknek, új alkotmány az élet szabályozására alkalmatlan jelenlegi helyett, a lassú kifizetések felszámolása - csupa olyan kijelentés, amelyet kormánypárti politikusok tettek a választási kampányban vagy az után. Úgy tûnik, hogy a kormány több ponton óvatosságra kényszerül. A nyugdíjasoknak ígért garanciát a kedvezményes nyugdíjak elleni lépés, az alkotmány használhatatlanságát az alkotmánybírósági erõviszonyok írhatják felül, de meggyûlik a kormány baja a hallgatói létszámmal is.

Tovább...
 
Korai nyugdíj: Köd ereszkedett a tárgyaló felekre
2011. May 23.

Korai nyugdíj: Köd ereszkedett a tárgyaló felekre

Rendvédelem - Ma jelentik be, miképpen kívánnak további nyomást gyakorolni a kormányra

Folyamatosan tárgyalt a hét végén Pintér Sándor belügyminiszter és a szakszervezetek küldöttsége, elõkészítendõ a Rendvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum hétfõre meghirdetett ülését.

Tovább...
 
Betelhet a pohár a rendvédelmieknél
2011. May 23.

Betelhet a pohár a rendvédelmieknél

A Rendészeti Érdekegyeztetõ Fórum mai ülésén derül ki, mi a kormány hivatalos álláspontja a korkedvezményes nyugdíj ügyében, továbbá ez alapján az is eldõlhet, hogy lesz-e minden eddiginél erõsebb tiltakozás. Az elõzetes nyilatkozatok nem sok jót sejtetnek, a kormány koncepciója ugyanis kész. Eszerint szinte minden 57 évnél fiatalabb nyugdíjast újra orvosi felülvizsgálatra küldenének. Az ügyben már beadott alkotmánymódosítás "átírására" viszont aligha lesz idõ.

 

Tovább...
 
A Fidesz megvédi a nyugdíjakat a Gyurcsány-korszaktól
2011. May 22.

2010. január 15., 13:22

 A Fidesz megvédi a nyugdíjakat a Gyurcsány-korszaktól

A szocialista politikusok "izgalomtól kipirult arccal sündörögnek gyûlöletkampány-tervezõ irodáikban", "most a nyugdíjasok számára jelölték ki az elsõ számú ellenséget: ez a Fidesz" - értékelte Navracsics Tibor (Kiemelés tõlünk.) az MSZP-nek a Fideszt támadó legújabb lejárató kampányát.

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 61 - 80 / 282
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:59
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75