Kezdölap arrow Hírek
Hírek
Itt találod a híreket különbözõ kategóriákba sorolva.


A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közleménye
2011. December 15.

Sürgõs jogi megbeszélésen vett részt az egyesület elnöksége

2011.12.14. 23:41

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom elnöksége 2011. december 14-én 14.00 órától sürgõs jogi megbeszélésen vett részt a dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában.

A megbeszélésen a strasbourgi székhelyû Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtandó perkérelmek jogi és szervezési teendõit pontosítottuk.

A rendkívüli találkozó aktualitását az adta, hogy az Alkotmánybíróság eljárását újra szabályzó törvény szakmai áttanulmányozásának értékelése azt jelzi, valamint e hivatkozott törvényhez tartozó alkotmányjogi panasz lehetséges hatásai azt hozhatják, továbbá e törvénytõl részben vagy kevésbé függõen, olyan bizalmas információk jutottak el egyesületünk vezetõségéhez, amelyek egyértelmûen a 2012. január 01. nap után, Strasbourgba beadott egyéni felperesi kérelmek eredményességét kívánják nemzeti jogszabály(ok) hatálybalépésével - idõben és végsõ döntésében - aláásni, nehezíteni.

Az elmúlt idõszakban tapasztalható, akár rendszeres heti, pénteki napokon történõ alkotmánymódosítási törvénykezés és egyéb jelentõs szociális, társadalombiztosítási és gazdasági jellegû törvények naponta történõ át,- és megszavazása rendkívüli helyzeteket teremtett, teremt ma is, s a jövõben további bizonytalanságot és károkat fog okozni a jelenleg szolgálati nyugdíjas bajtársainknak, természetesen egyesületünknek is.

Tovább...
 
KÉT ülés 2011. 11. 21.
2011. December 13.
EMLÉKEZTETÕ

Felvéve a BM OKF Kistanácstermében 2011. 11. 21-én, 10 00-kor megtartott KÉT ülésrõl, hangfelvételrõl.

Jelen vannak:

Terjéki László (BRDSZ) tûzoltó és katasztrófavédelmi tagozatvezetõ
Szluka Ferenc (BRDSZ)
Pintér Mihály (BRDSZ)
Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) fõtitkár
Zentai Ferenc (KDSZ) fõtitkár
Nagy Gábor (HTFSZ) gazd. alelnök
Dr. Ese Ferenc (HTFSZ) jogtanácsos
Andráska Attila (HTFSZ) ügyvivõ
Kiss József (FTSZ) elnök
Nagy Gábor (FTSZ)
Talabér Zoltán (PVDÉSZ) elnök

Dobson Tibor tû. dandártábornok hivatalvezetõ
Olaszné Nagy Edit korm.t. jegyzõkönyvvezetõ
Tovább...
 
Tízmilliárdokat bukhat az állam a nyugdíj-átalakítás miatt
2011. December 01.

Tízmilliárdokat bukhat az állam a nyugdíj-átalakítás miatt

A luxembourgi székhelyû Európai Bírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul várhatóan még decemberben megközelítõen 10-15 ezer, jelenleg még szolgálati nyugdíjas, akiknek január elsejétõl megszûnik a nyugdíjas státuszuk, a járandóságukat pedig adóval sújtotta az Országgyûlés kormánypárti többsége. Meggyõzõdésük szerint a hétfõn elfogadott jogszabály több ponton is sérti a nemzetközi egyezményeket. Magyarországon nincs lehetõség jogorvoslatra. 

Tovább...
 
Ezt is bukják a korhatár alatti nyugdíjasok - vége a vállalkozói kedvezményeknek
2011. December 01.

Ezt is bukják a korhatár alatti nyugdíjasok - vége a vállalkozói kedvezményeknek

Elveszítik az öregségi korhatár alatti nyugdíjasok a kiegészítõ tevékenységet folytató vállalkozókra vonatkozó járulékkedvezményeket is, miután a jövõ évtõl már nem számítanak nyugdíjasnak. Ez óriási sarcot jelent az érintettek számára.

Tovább...
 
Megszûnnek a korhatár elõtti nyugdíjak
2011. December 01.

Megszûnnek a korhatár elõtti nyugdíjak

Megszûnnek a korhatár elõtti nyugdíjak, január 1-jétõl nem állapítható meg ilyen ellátás, a jelenleg folyósítottakat pedig nem a társadalombiztosítási kasszából, hanem a költségvetésbõl fizeti tovább az állam - döntött a parlament.

Tovább...
 
A Fidesz fél és bosszút áll a rendvédelmi szakszervezeteken?
2011. November 30.

A Fidesz fél és bosszút áll a rendvédelmi szakszervezeteken?

Az LMP szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosítása egyértelmûen a rendvédelmiek megfélemlítésére, megalázására és alávetésére szolgál - áll az ellenzéki párt vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében.

"A kormány fél és így áll bosszút a tavaszi demonstrációk miatt" - fogalmaznak.

Kifogásolják, hogy a törvény módosításával létrejövõ Magyar Rendvédelmi Karba minden rendvédelmi dolgozónak kötelezõ lesz belépnie, a különbözõ rendvédelmi szakmák pedig nem kapnak arányos képviseletet. Ezzel párhuzamosan szinte az összes jogosítványt elveszik a mostani szakszervezetektõl, lényegében "kiherélik õket" - fogalmaz az LMP.

Az ellenzéki párt szerint szintén a rendvédelmiek alávetését szolgálja, hogy megfogalmazásuk szerint a "kifogástalan életvitel" vizsgálatánál - amivel már eddig is félelemben tartották az állományt - most már akár azt is vizsgálni lehetne, hogy melyik kocsmába, mikor és hogyan jár a rendõr.

Forrás: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=495346&referer_id=friss

 Keményen beszólt a Belügyminisztérium az LMP-nek

A Belügyminisztérium szerint az LMP vasárnapi közleményével bebizonyította, hogy nem érdeke a rendvédelmi szervek átlátható, a teljes állomány érdekeinek megfelelõ képviselet létrehozása.

Az LMP korábban azt közölte az MTI-vel, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosítását egyértelmûen a rendvédelmiek megfélemlítésére, megalázására és alávetésére szolgáló javaslatnak tartják.

A Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára által aláírt, vasárnap esti közlemény hangsúlyozza: az ellenzéki párt véleményével "a politikailag manipulálható, részérdekeket képviselõ, elavult jelenlegi rendszer fenntartása mellett áll ki". Megjegyzik, hogy a törvényjavaslat például az orvosi, építész kamarai rendszerhez hasonlóan, hatékony, a szakma speciális lényegét megjelenítõ érdekvédelmi köztestület felállítását teszi lehetõvé.

 

 
Szakszervezetek levele az EÜ ellátáshoz
2011. November 10.
dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Belügyminisztérium

Budapest


Tisztelt Miniszter Úr!

Hivatkozással a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma 2011. október 27-ei plenáris ülésén elhangzottakra, a BM dolgozók egészségügyi ellátásának javításával kapcsolatban az érintett szakszervezetek az alábbi javaslatokat teszik:

2006. június 9.-e, a Belügyminisztérium megszûnése után – mint az várható volt – a rendvédelmi szervek állományába tartozók, a hozzátartozóik és az igényjogosultak is komoly hátrányt szenvedtek az egészségügyi ellátásban az elõzõ idõszakhoz képest. Miután bezárásra kerültek a volt BM Kórház és intézményei a teljes igényjogosulti kör átkerült az Állami Egészségügyi Központhoz (továbbiakban: ÁEK) . Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ÁEK nem volt felkészülve - és sajnos szerintünk ma sincs – ilyen méretû betegellátásra.
Tovább...
 
A közös vélemény miatt el nem küldött vélemény
2011. November 03.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter Úr

részére!

B U D A P E S T
 
Tisztelt Belügyminiszter Úr!
 
A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete áttanulmányozta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény a közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggõ módosításáról szóló tervezetet az abban foglaltakhoz az alábbi észrevételeket teszik.

     A munkavállalói oldal szóvivõjén keresztül benyújtott és elõterjesztett vélemény, illetve közös állásponton túl a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete véleménye és javaslatai a következõk.

     A tervezetet alapvetõen és általánosságban elfogadhatatlannak a nemzetközi és hazai jogszabályokkal (ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) 87;98;135;140;151 és 154. egyezmény, 1976. évi 13 tvr., 2000. évi LII.tv, 2000. évi LV.tv, 2000. évi LXVII.tv, 2000. évi LXXIII. tv, 2000. évi LXXIV. tv ) összeegyeztethetetlennek és antidemokratikusnak ítéljük!
Tovább...
 
Közös vélemény a Hszt. módosításról
2011. November 03.
Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma - Munkavállalói Oldal

Iktatószám: 51-87/11/2011

Dr. Pintér Sándor úrnak
belügyminiszter


Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

B u d a p e s t

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (RÉF) 2011. október 27-ei ülésén elhangzottaknak megfelelõen ezúton tájékoztatom a RÉF munkavállalói oldal a 1996. évi XLIII. törvénynek (Hszt.) a közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggõ módosításának tervezetével (a továbbiakban: Tervezet) kapcsolatos véleményérõl.
A Tervezet egyedüli célja a szakszervezetek jogok jelentõs részének megvonása, melyeket egy felülrõl szervezõdõ és munkáltatótól függõ Magyar Rendvédelmi Kar elnevezéssel illetett szervezetnek adna, minden hivatásos állományú tag számára kötelezõvé téve a kari tagságot. Ezzel szemben az új bértábláról, elõmeneteli rendszerrõl, az illetmények rendezésérõl, melyek az életpályamodell lényegi elemei lennének, egy árva szót sem ejt a jogszabály-tervezet! Az anyag egyetlen pozitívuma, hogy a miniszterelnök által korábban beharangozottaknak megfelelõen a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állományának tiszthelyettesei és zászlós rendfokozatú tagjai havonta 14 ezer forint összegû "kiegészítõ juttatásban" részesítené január 01-jétõl. Érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk viszont a tiszti állomány teljes kihagyását a kiegészítõ juttatásból, figyelemmel arra, hogy az illetményalapot utoljára 2006-ban emelték, így az elmúlt idõszak reálkereset vesztesége rendfokozattól függetlenül egyformán hátrányosan érintette a hivatásos állomány valemennyi tagját.
Tovább...
 
Megalakítottuk a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját
2011. October 10.

Megalakítottuk a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját (KARESZSZKA)


A Rendészeti Érdekegyeztetõ Fórumot (RÉF) alkotó szakszervezetek és a Honvédszakszervezet:

2011. október 5-én létrehozták a

Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját

(KARESZSZKA).

A kamara alulról szervezõdik. Feladata, hogy közremûködjön a hivatásos állomány etikai kódexének kidolgozásában. Õrködjön a normák betartása felett és vegyen részt az etikai eljárások lefolytatásában. Erõsítse meg a honvédelem és a rendvédelem területén mûködõ szakszervezetek érdekérvényesítõ tevékenységét és váljon alapvetõ részévé a munkavállalói érdekképviseleti rendszernek.

A kamara megalkotta alapszabályát, és megválasztotta tisztségviselõit.

A kamara elsõ soros elnökének egyhangúlag Powel Pált választotta.

Budapest, 2011. 10. 05.

Információ:
Powel Pál
+36 30 210 0727

 
Többsége csak a népnek van
2011. October 05.

Többsége csak a népnek van

Ha még nem is kétmillióan, de több tízezren tüntettek a hétvégén a fõvárosban az Orbán-kormány intézkedései, valamint a jogbiztonság fölszámolása ellen. Teljesen megtelt a Kossuth tér szombat délután a mintegy száz érdekvédelmi és társadalmi szervezet által meghírdetett demonstráción, ahol a résztvevõk lengyel mintára megalakították a magyarországi Szolidaritást, és a kormányzati politika elleni teljes összefogásra szólítottak fel.
Tovább...
 
Szervezõdik a szolidaritás, a szakszervezetek kivárnak
2011. October 05.

Szervezõdik a szolidaritás, a szakszervezetek kivárnak

Nem párt, hanem új társadalmi összefogás születik – szögezte le az egykori lengyel Szolidaritás mintájára meghirdetett magyar szolidaritási mozgalom egyik kezdeményezõje, Kónya Péter.

Tovább...
 
Orbán Viktor is csak egy szolga
2011. October 05.

Orbán Viktor is csak egy szolga

Szombat délután a nyolcvanas évek lengyel mozgalmának mintájára megalakult a magyar Szolidaritás, és megszülettek a parlamenten kívüli ellenzék új sztárjai is. Mit keres egymás mellett a katona, a Facebook-tüntetõ, a rapper és a harcos egyetemista? Zengett az Orbán, takarodj! a napsütésben.

Tovább...
 
Viktor, ne babráld! Több tízezer ember tüntet Orbánék ellen
2011. October 05.

Viktor, ne babráld! Több tízezer ember tüntet Orbánék ellen

A szervezõk szerint közel ötvenezer ember gyûlt már össze a Kossuth téren a szakszervezeti D-Day tüntetéssorozat szombati állomásán, hogy tiltakozzanak az Orbán-kormány intézkedései és hatalomgyakorlása ellen. Egyaránt kritizálják a kabinet által készített, szerintük a munkavállalói jogokat korlátozó törvénytervezetet, valamint minden érdemi tárgyalás elmaradását.

Tovább...
 
Török Gábor: a szakszervezetek átvették az ellenzék szerepét
2011. October 05.

Török Gábor: a szakszervezetek átvették az ellenzék szerepét

"Megszülettek a parlamenten kívüli ellenzék új sztárjai – írja közömbösnek biztosan nem, lelkesnek annál inkább nevezhetõ tudósításában az Index újságírója a tüntetésrõl. Árok Kornél és Kónya Péter neve mára valóban politikai jelentõséget kapott, õk ugyanis azt tudják, amit az ellenzék egyetlen vezetõje sem: egy végletesen politikaellenes, minden öltönyösben csalódott világban hiteles képviselõi sokaknak, akik elutasítják a kormány politikáját" - véli Török Gábor.

Tovább...
 
Szijjártó szerint kihasználták a szakszervezeteket
2011. October 05.

Szijjártó szerint kihasználták a szakszervezeteket

A szakszervezeti tüntetések jogszerûségét nem vitatja a kormány. A miniszterelnök szóvivõje szerint azonban "sajnálatos, hogy egyes szakszervezeti vezetõk nem az emberek érdekeit képviselik, hanem saját politikai ambícióikat helyezik elõtérbe".

Tovább...
 
Tüntetõ tûzoltók után nyomoz a BRFK Korrupciós Bûnözés elleni osztálya
2011. September 27.

Tüntetõ tûzoltók után nyomoz a BRFK Korrupciós Bûnözés elleni osztálya

Az atlatszo.hu birtokába került dokumentumok tanúsága szerint hónapokig tartó, rendkívül alapos nyomozást folytatott a rendészeti szakszervezetek által szervezett tavaszi demonstráción tûzcsapokat nyitogató tüntetõk után a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Korrupciós Bûnözés Elleni Osztálya. A 2011. április 16-án tartott demonstráció résztvevõi közül több tüntetõt azonosítottak, õket rongálás miatt akarják bíróság elé állítani. 

Tovább...
 
Extra teher a 202 ezer forint feletti jövedelmekre
2011. September 22.

Extra teher a 202 ezer forint feletti jövedelmekre

Lehullott a lepel a kormány jövõ évi adóterveirõl, s végre az is kiderült, hogy a nemzetgazdasági tárca hamarosan arra tesz javalatot a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), hogy a jövõ évi minimálbér 92 ezer forintra emelkedjen, s a garantált bérminimum (azaz a szakképzettséget igénylõ munkakörökben dolgozók minimumbére) 108 ezer forint legyen.

Tovább...
 
Nettó 140 ezres fizetés alatt nagy érvágás a Matolcsy-csomag
2011. September 18.

Nettó 140 ezres fizetés alatt nagy érvágás a Matolcsy-csomag

A minimálbéren foglalkoztatottak nettó bérük egyhatodát elveszítenék az adó- és járulékváltozások miatt, ha a bérük változatlan marad. Az áfaemelés ráadásul az árakat is megdobja, így a bér vásárlóértéke még inkább romlik. Milyen következményei lesznek a Matolcsy György által bejelentett adóváltozásoknak?
Tovább...
 
A Munkástanácsok Országos Szövetségének véleménye
2011. August 08.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének véleménye a Munka Törvénykönyve 2011. július 18-i Javaslattervezetérõl (a továbbiakban Jt.) annak a munkavállalókra való hatása alapján

 

A vélemény innen tölthetõ le: http://www.vpfsz.co.hu/2011pdffajl/pdf_08/Mt_MOSZ_velemeny_110804.pdf

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 41 - 60 / 282
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:47
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75