Kezdölap arrow Hírek
Hírek
Itt találod a híreket különbözõ kategóriákba sorolva.


A KRESZ 2011. január 1-jén életbelépõ módosítása
2011. January 10.

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) módosításáról szóló 280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 2011. január 1-jei hatállyal módosította – többek között – a KRESZ 37. §-át, melyet a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészített ki.


Tovább...
 
BÉRLET
2011. January 05.

Tisztelt Érdekképviseleti Vezetõ!

A személyi állomány részére juttatandó helyi közlekedési bérlettel kapcsolatban több kérdés érkezett a BM vezetéshez. Ezek alapvetõen a jelenlegi jogszabályi környezetre, valamint miniszter úrnak a 2010. december 15-ei BÉT ülésen kijelentéseire utalnak.Tovább...
 
Ünnepi rendezvény a belügyminiszter részvételével
2011. January 05.

A katasztrófavédelem, a polgári védelem, a tûzoltóság aktív és nyugdíjas hivatásos elsõszintû vezetõi számára tartottak december 27-én ünnepi rendezvényt a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter.


Tovább...
 
Adóváltozások január 1-tõl:
2010. December 30.

 családi kedvezmény, új szja-kulcs, cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2011 évi módosításának fõ célja a magánszemélyek adóterhelésének csökkentése, az adózás jelentõs egyszerûsítése és a családok támogatása, már az elsõ gyermek vállalásától.

Az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Fõigazgatósága érdeklõdésünkre elõször is a személyi jövedelemadó törvény egyik változására, nevezetesen arra hívta fel a figyelmet, hogy az összevont adóalapba tartozó, valamint a külön adózó jövedelem esetében az adó mértéke  egyes kivételektõl eltekintve  egységesen 16 százalék lesz. Ettõl eltérõen 19 százalékos adó terheli az egyéni vállalkozó vállalkozói adóalapjának, 500 millió forintot meghaladó részét. Ugyanakkor 10 százalékos az adója a tartós befektetésbõl származó jövedelemnek, ha a lekötést három év után szakítják meg.


Tovább...
 
Online interjú Dobson Tibor tû. ezredessel
2010. December 11.

A nyilvánossá tett katasztrófavédelmi koncepció kapcsán online interjú Dobson Tibor tû. ezredessel az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Hivatalvezetõjével


- Rendelet kötelez minden jogalkotót, hogy rendelettervezeteket hatályba léptetésüket megelõzõen társadalmi egyeztetésnek vessék alá. Ezt az elõírást alkalmazzuk a katasztrófavédelmi, tûzvédelmi koncepció kialakításakor is.


Tovább...
 
Elismerés a megsérült kollégáknak
2010. December 08.
A Belügyminisztérium december 3-án miniszteri ünnepséget rendezett a szolgálatteljesítés közben, a szolgálati követelményekkel összefüggésben megsérült hivatásos és nyugállományú rendõrök, határõrök, tûzoltók és büntetés-végrehajtási dolgozók tiszteletére a Duna Palota Színháztermében.
Tovább...
 
Kiépül a rendvédelem egységes belsõ ellenõrzési rendszere
2010. December 06.
A rendõrség szervezetének átalakítását, a rendvédelem egységes belsõ ellenõrzési rendszerének megteremtését - benne a megbízhatósági vizsgálat bevezetését -, valamint uniós jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését tartalmazza egyebek mellett az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló javaslat, amelyet hétfõn fogadott el az Országgyûlés.
Tovább...
 
Új parancsnoka lesz a fõvárosi tûzoltóságnak
2010. November 26.
Nyugdíjba vonul a fõvárosi tûzoltóparancsnok, Bende Péter. Az MTI úgy tudja, hogy Tarlós istván fõpolgármester már ki is jelölte az új fõvárosi tûzoltóparancsnokot Varga Ferenc alezredes, a III. kerületi parancsnokság vezetõjének személyében. A vezérõrnagy az MTI információját csütörtök este megerõsítve elmondta: harminc éves szolgálati viszonyának betöltését követõ nyugdíjba vonulásáról már egyeztetett munkáltatójával, Tarlós István fõpolgármesterrel.
Tovább...
 
HELYZETÉRTÉKELÉS a tûzvédelem hazai helyzetérõl
2010. November 25.
Bevezetés
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója 2010. szeptember 2-án Tûzvédelmi Tanácsadó Testületet hozott létre, azzal a céllal, hogy segítse a tûzvédelem helyzetének javítását, véleményezze a szakterületet érintõ szakmai anyagokat, hogy minél szélesebb körû, szakmailag megalapozott döntések születhessenek. Az alakuló ülésen arra kérte a Testületet, hogy készítsen egy
helyzetértékelést a tûzvédelem hazai viszonyairól és tegyen javaslatot a rendszer fejlesztésére vonatkozóan. E célból készült a jelen anyag, amely felöleli a tûzvédelem teljes keresztmetszetét, kivéve a tûzvizsgálati területet, amelyre külön tanácsadó testület mûködik.

Tovább...
 
Államosítanák a tûzoltóságokat?
2010. November 19.
A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság elõkészítette a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztésérõl szóló koncepciót. A koncepció tervezetének szövege itt tekinthetõ meg és véleményezhetõ.
Véleményezési határidõ: 2011. január 10.

Tovább...
 
BÉT jegyzõkönyv (2010.11.05.)
2010. November 19.

JEGYZÕKÖNYV

a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács 2010. november 5-én megtartott ülésérõl

Dr. Felkai László úr, BM közigazgatási államtitkára:

Köszöntök mindenkit, a mai BÉT ülést megkezdenénk. Elsõ kérdésem, hogy a napirendi pontokkal egyetértünk-e?


Tovább...
 
SZÉF Szakértõi egyeztetés (2010.11.17.)
2010. November 18.

2010. november 17.-én megtartott szakértõi egyeztetésen a következõ napirendi pontok kerültek megbeszélésre:

  • egységes ruházat bevezetése, a riadócsomag visszaállítása

  • cafetéria mértéke 2011-es évben

  • illetmény- és nyugdíjváltozások a 2012-es évben

  • (valamint egy másik teremben a képzéssel kapcsolatban folyt tárgyalás)


Tovább...
 
SZÉF tájékoztató (2010.11.15.)
2010. November 16.
Tájékoztatom a tagságot, hogy a 2010. november 15.-én 15 órai kezdettel került sor a SZÉF (Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórum) plenáris ülésére. Az érdek-képviseletek közösen az ülés megkezdése elõtti egyeztetésen, minden kérdésben megállapodtak. A miniszter parlamenti szereplése okán, a levezetõ elnök 15:50-kor egy óra idõtartamra az ülést felfüggesztette.

Az ülésen elhangzottakról:


Tovább...
 
Átszabnák a sztrájktörvényt
2010. November 09.
http://www.fn.hu/files/_fn9/img/fn9_logo4.gif
Egyes vélemények szerint a sztrájktörvény azonnali változtatásra van szükség. A fegyveres szolgálatot ellátóknak, a rendõröknek, tûzoltóknak és az államigazgatásban dolgozóknak is lehetõvé tenné a munkabeszüntetést, illetve szabályoznák a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokat.
A szakértõk úgy vélik: a sztrájk elfogadottságát, társadalmi támogatottságát is növelni kellene.
Tovább...
 
BÉT háttértárgyalás 2010.10.26.
2010. November 01.

Kapják:

Iktatószám:30000/770/2010/BM.

Dr. Bárdos Judit asszony – BRDSZ fõtitkára

Árok Kornél úr – HTFSZ elnöke

Nagy Gábor úr – FTSZ elnöke

Vincze Tibor úr – RKDSZ elnöke

Hivatkozási szám:

Ügyintézõ: dr. Szabó Szonja

Telefon: 441-1150

E-mail cím: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló kormányrendelet tervezetének szakértõi szintû, október 6-i egyeztetésérõl készült emlékeztetõhöz a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) és a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) a következõ észrevételeket tette.


Tovább...
 
Levél Dr. Pintér Sándornak
2010. October 26.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) alapszabálya, illetve a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF) október 1-ei megállapodása alapján indítványozzuk, hogy a BÉT november 5-ei soros ülésén az érdekegyeztetõ fórum keretében tárgyaljuk meg, hogy:


Tovább...
 
BÉT háttértárgyalás emlékeztetõ
2010. October 25.

emlékeztetõ

Helyszín: Belügyminisztérium épülete, 133. tárgyaló

Idõpont: 2010. október 6. 14.00 óra

Jelen vannak:

Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete képviselõi

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete képviselõi

Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete képviselõi

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete képviselõi

Zsinka András fõosztályvezetõ

Babák László hivatalvezetõ

dr. Bányai György fõosztályvezetõ-helyettes

dr. Szabó Szonja osztályvezetõ

Tárgy: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl szóló kormány-rendelet tervezetének szakértõi szintû egyeztetése a Belügyminisztérium és az érdekképviseleti szervezetek részvételével

Tovább...
 
Minden, amit az adóváltoztatásokról tudni kell
2010. October 21.
Várhatóan az idei infláció mértékével megegyezõ, 4,7 százalékos minimálbér-emelésre tesz javaslatot a kormány a 2011-es évre - mondta az InfoRádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelõs helyettes államtitkára. Balog Ádám hangsúlyozta: a gyerekek utáni adókedvezményt a családi pótlék szabályaihoz hasonlóan, a gyermekek maximum 20 éves koráig lehet majd igénybe venni. Minden, a béren kívüli jövedelem is 16 százalékkal fog adózni jövõre, mint például az osztalékadó, vagy az ingatlan-bérbeadás. Beszélt arról is, hogy nem terveznek jelentõsebb változtatásokat középtávon az ekho, illetve az eva szabályaiban.
Tovább...
 
SZÉF JEGYZÕKÖNYV 2010.10.01.
2010. October 19.

a Szolgálati jogviszonyban állók Érdekegyeztetõ Fóruma 2010. október 1-jén megtartott plenáris ülésérõl

Godó Edit asszony, Munkaügyi Közvetítõ- és Döntõbírói Szolgálat, levezetõelnök:

Szép napot kívánok mindenkinek. A Munkaügyi Közvetítõ Döntõbíró Szolgálat és a magam nevében tisztelettel köszöntöm a Szolgálati jogviszonyban állók Érdekegyeztetõ Fóruma mai ülésén megjelenteket, üdvözlöm az oldalak képviselõit, szakértõit. Köszöntöm a sajtó képviselõit is. Megállapítom, hogy a tárgyaló oldalak képviselete biztosított. A mai ülést ezennel megnyitom. Kérem tisztelettel, szíveskedjenek megnevezni az oldalak elnökeiket. Kormányzati oldal?


Tovább...
 
Zajlik a kármentesítés Devecseren
2010. October 13.

Kétnaponkénti váltásokban dolgoznak a fõvárosi tûzoltók Devecserben. Feladatuk a lakhatatlanná vált házak kiürítése, a szennyezett bútorok és értéktárgyak konténerbe helyezése. Teljes védõfelszerelésben a tûzoltók kora reggeltõl késõ estig megállás nélkül vesznek részt a kárelhárításban.
Mindössze az étkezés ideje alatt szüneteltetik a munkát, enni is csak váltásokban mennek. A lomokkal és értékét vesztett használati tárgyakkal teli konténereket folyamatosan cserélik, a megtelt edényeket elszállítják.

Fotók a Galériában!


 

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 121 - 140 / 282
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:20
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75