Kezdölap arrow Jogszabály arrow Elõterjesztések
Elõterjesztések
Nagy Gábor véleménye a Kat. tv. módosításról
2011. April 28.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Eiselt György

Szabályozási és koordinációs

Helyettes államtitkár Úr

részére!

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

  

A belügyi ágazati érdekegyeztetésrõl szóló EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

5. pontja szerint: „ A 3. pontban rögzítettek teljesülése érdekében a BM a BÉT munkavállalói oldalának tagjait fenti tárgykörökben a belügyminiszter feladatkörében elkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, tervezetének véleményezésébe kötelezõen bevonja.”

3. pont: „A BÉT hatásköre kiterjed a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit, a munkavállalókat közvetlenül vagy közvetve érintõ gazdasági, jövedelmi, szociális, foglalkoztatási és egészségügyi kérdésekre, így különösen:

a) a foglalkoztatottak szélesebb körét érintõ vezetõi koncepciók, döntések, belsõ rendelkezések kiadása elõtti egyeztetésekre, amelyekben a döntés vagy a javaslattétel a miniszter feladata;

b) a foglalkoztatottak illetményével, jövedelmével és juttatásaival összefüggõ kérdésekre, illetõleg az évenkénti bértárgyalásokra.

c) az érintett szervezetek – miniszteri döntési kompetenciába tartozó – csoportos létszámcsökkentéssel járó átalakítása, átszervezése, szervezeti egységek megszüntetése és változtatása, valamint létszámcsökkentés esetén annak végrehajtására, illetve az ezekben érintett munkavállalókat megilletõ juttatásokra és járandóságokra;

d) a foglalkoztatottak üdültetését és rekreációját biztosító jóléti ingatlanok hasznosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítására;

e) munkavédelemmel, munkaegészségüggyel kapcsolatos kérdések egyeztetésére.”

 

Fentiek alapján kérdezem Államtitkár urat, hogy a Belügyminisztérium szakszervezetünket

a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

tervezet véleményezésébe miért nem vonta be?

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A Kormányportálon közzétett, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénycsomag tervezethez (a továbbiakban: tervezet; elérhetõ innen) az alábbi észrevételeket teszem.

 

 

Tovább...
 
Nagy Gábor véleménye az államosításról
2010. December 03.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete elnökének, mint magyar állampolgárnak az egyéni véleménye,  a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztésérõl szóló SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ–ról.


Tovább...
 
Kormányrendelet tervezet..
2010. November 22.

Kormányrendelet tervezet a távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének rendjérõl

SZAKSZERVEZETÜNK NEM FOGADTA EL A KORMÁNY SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉT!

Idézet BÉT ülésrõl (2010.10.06):  Az FTSZ ebben a kérdésben nem csatlakozott a HTFSZ-hez és az RKDSZ-hez, fenntartotta azon álláspontját, hogy a távolléti díjat 174 órás osztószámmal kell számolni, szabadság esetén 24 órát kell szolgálati naponként számításba venni, és szolgálati naponként 24,5 órát kell figyelembe venni. (részletek: BÉT háttértárgyalás emlékeztetõ)

Tovább...
 
Képzési koncepció 2010.11.15.
2010. November 16.

KONCEPCIÓ

(átdolgozott)

A RENDVÉDELMI SZERVEK EGYSÉGES MODULÁRIS ALAPÚ KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ


  1. A téma idõszerûsége, szükségessége, fontossága

Az elmúlt két évtized fejlõdéstörténete bizonyította, hogy a társadalmi rendszerváltás politikai és gazdasági vonatkozásban rövid idõn belül véghezvihetõ, a humán szférát illetõen azonban több idõ szükséges a változások kiteljesítéséhez. Az eltelt húsz év tapasztalatai megerõsítik azt a paradigmát, amely szerint a társadalmi munkamegosztás szinte minden szegmensében, de különösen a közszolgálatban a legfõbb tényezõ a humánerõ.


Tovább...
 
T/10875. számú törvényjavaslat (HSZT)
2009. October 09.

T/10875. számú

törvényjavaslat


a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosításáról
 
Elõadó: Dr. Draskovics Tibor
igazságügyi és rendészeti miniszter
Budapest, 2009. október
Tovább...
 
OKÉT javasolt bérintézkedések
2009. September 03.

Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
Kormányzati oldal
559-15/2009-SZMM


Elõterjesztés

az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács részére
a közszféra 2010. évi bérpolitikájáról, a javasolt bérintézkedésekrõl


1. A 2010. július 15-i OKÉT ülésre készített kormányzati javaslatban foglaltakkal összhangban, valamint az ülésen elhangzottakra tekintettel a kormányzati oldal a következõ tárgyalási ajánlatot teszi:

a) Az elfogadott személyi jövedelemadó változások és a 2010-es bérintézkedések együttes hatására biztosítható, hogy a nettó keresetek egyetlen kereseti kategóriában se csökkenjenek 2010-ben.

b) A költségvetési tervezés során figyelembe vett 2010-es 4,1%-os átlagos infláció mellett a közszféra átlagában a nettó keresetek reálértéke megõrizhetõ.

c) A havi mintegy 155 ezer Ft-os illetményszintig a keresetek nettó értékének megõrzését bérpolitikai intézkedés, a fölött a nettó keresetek növekedését az adóterhelés csökkenése biztosítja.

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 10 - 15 / 15
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 12:22
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75