Kezdölap arrow Jogszabály arrow Előterjesztések
Előterjesztések
Nagy Gábor véleménye a Kat. tv. módosításról
2011. April 28.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Eiselt György

Szabályozási és koordinációs

Helyettes államtitkár Úr

részére!

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

  

A belügyi ágazati érdekegyeztetésről szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

5. pontja szerint: „ A 3. pontban rögzítettek teljesülése érdekében a BM a BÉT munkavállalói oldalának tagjait fenti tárgykörökben a belügyminiszter feladatkörében elkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, tervezetének véleményezésébe kötelezően bevonja.”

3. pont: „A BÉT hatásköre kiterjed a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit, a munkavállalókat közvetlenül vagy közvetve érintő gazdasági, jövedelmi, szociális, foglalkoztatási és egészségügyi kérdésekre, így különösen:

a) a foglalkoztatottak szélesebb körét érintő vezetői koncepciók, döntések, belső rendelkezések kiadása előtti egyeztetésekre, amelyekben a döntés vagy a javaslattétel a miniszter feladata;

b) a foglalkoztatottak illetményével, jövedelmével és juttatásaival összefüggő kérdésekre, illetőleg az évenkénti bértárgyalásokra.

c) az érintett szervezetek – miniszteri döntési kompetenciába tartozó – csoportos létszámcsökkentéssel járó átalakítása, átszervezése, szervezeti egységek megszüntetése és változtatása, valamint létszámcsökkentés esetén annak végrehajtására, illetve az ezekben érintett munkavállalókat megillető juttatásokra és járandóságokra;

d) a foglalkoztatottak üdültetését és rekreációját biztosító jóléti ingatlanok hasznosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítására;

e) munkavédelemmel, munkaegészségüggyel kapcsolatos kérdések egyeztetésére.”

 

Fentiek alapján kérdezem Államtitkár urat, hogy a Belügyminisztérium szakszervezetünket

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

tervezet véleményezésébe miért nem vonta be?

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A Kormányportálon közzétett, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénycsomag tervezethez (a továbbiakban: tervezet; elérhető innen) az alábbi észrevételeket teszem.

 

 

Tovább...
 
Nagy Gábor véleménye az államosításról
2010. December 03.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete elnökének, mint magyar állampolgárnak az egyéni véleménye,  a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ–ról.


Tovább...
 
Kormányrendelet tervezet..
2010. November 22.

Kormányrendelet tervezet a távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének rendjéről

SZAKSZERVEZETÜNK NEM FOGADTA EL A KORMÁNY SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉT!

Idézet BÉT ülésről (2010.10.06):  Az FTSZ ebben a kérdésben nem csatlakozott a HTFSZ-hez és az RKDSZ-hez, fenntartotta azon álláspontját, hogy a távolléti díjat 174 órás osztószámmal kell számolni, szabadság esetén 24 órát kell szolgálati naponként számításba venni, és szolgálati naponként 24,5 órát kell figyelembe venni. (részletek: BÉT háttértárgyalás emlékeztető)

Tovább...
 
Képzési koncepció 2010.11.15.
2010. November 16.

KONCEPCIÓ

(átdolgozott)

A RENDVÉDELMI SZERVEK EGYSÉGES MODULÁRIS ALAPÚ KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ


  1. A téma időszerűsége, szükségessége, fontossága

Az elmúlt két évtized fejlődéstörténete bizonyította, hogy a társadalmi rendszerváltás politikai és gazdasági vonatkozásban rövid időn belül véghezvihető, a humán szférát illetően azonban több idő szükséges a változások kiteljesítéséhez. Az eltelt húsz év tapasztalatai megerősítik azt a paradigmát, amely szerint a társadalmi munkamegosztás szinte minden szegmensében, de különösen a közszolgálatban a legfőbb tényező a humánerő.


Tovább...
 
T/10875. számú törvényjavaslat (HSZT)
2009. October 09.

T/10875. számú

törvényjavaslat


a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosításáról
 
Előadó: Dr. Draskovics Tibor
igazságügyi és rendészeti miniszter
Budapest, 2009. október
Tovább...
 
OKÉT javasolt bérintézkedések
2009. September 03.

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
Kormányzati oldal
559-15/2009-SZMM


Előterjesztés

az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács részére
a közszféra 2010. évi bérpolitikájáról, a javasolt bérintézkedésekről


1. A 2010. július 15-i OKÉT ülésre készített kormányzati javaslatban foglaltakkal összhangban, valamint az ülésen elhangzottakra tekintettel a kormányzati oldal a következő tárgyalási ajánlatot teszi:

a) Az elfogadott személyi jövedelemadó változások és a 2010-es bérintézkedések együttes hatására biztosítható, hogy a nettó keresetek egyetlen kereseti kategóriában se csökkenjenek 2010-ben.

b) A költségvetési tervezés során figyelembe vett 2010-es 4,1%-os átlagos infláció mellett a közszféra átlagában a nettó keresetek reálértéke megőrizhető.

c) A havi mintegy 155 ezer Ft-os illetményszintig a keresetek nettó értékének megőrzését bérpolitikai intézkedés, a fölött a nettó keresetek növekedését az adóterhelés csökkenése biztosítja.

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 10 - 15 / 15
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 03:05
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75