Tájékoztató
2008. November 27.
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA
A FEGYVERES ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK
TILTAKOZÓ DEMONSTRÁCIÓJÁNAK FORGATÓKÖNYVÉRÕL


EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI DEMONSTRÁCIÓ
2008. november 29. szombat

GYÜLEKEZÕ HELYSZÍN:
HÕSÖK TERE (Szépmûvészeti Múzeum elõtt)                          

DEMONSTRÁLÓ SZAKSZERVEZETEK:
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége
Független Rendõr Szakszervezet
Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete
Honvédszakszervezet
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetség
Rendészeti Védegylet
Vám-és Pénzügyõrség Független Szakszervezete
Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete
Magyar Orvosok Szövetsége
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Munkástanácsok Egészségügyi Ágazata

EGYÉB HELYSZÍNEKEN GYÜLEKEZÕ DEMONSTRÁLÓ SZAKSZERVEZETEK:
Adó- és Pénzügyi-ellenõrzési Dolgozók Szakszervezete
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete
Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége  
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
Mentõdolgozók Önálló Szakszervezete
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége
Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervez
 
PROGRAM:
10.00-11.00      Gyülekezõ, az egyenruhások menetoszlopának összeállítása
11.00                 Felhívó szirénaszó
11.00-11.05      AZ FRDÉSZ elnöke  ismerteti a fegyveresek    követeléseit
11.05-11.10     Az FRDÉSZ tagszervezetek elnökei közös (FRDÉSZ) koszorút helyeznek el az ismeretlen katona emlékmûvénél.
11.10               Tiltakozó menetoszlop indulása a Parlamenthez  

VONULÁSI ÚTVONAL:
Hõsök tere- Oktogon –Opera-Bajcsy Zs. u. – Arany J. u.  metró megálló – Alkotmány u. –Kossuth tér

KÖZPONTI DEMONSTRÁCIÓ
(Parlament, V. ker. Kossuth tér)
 
PROGRAM:
13.00-13.05      Narrátor köszönti a résztvevõ szervezeteket
13.05-13.10      Himnusz
13.10-13.25      Petíció ismertetése
13.25-13.40      Petíció átadása a Miniszterelnöknek
13.40-13.45      Szózat, a központi demonstráció zárása

A Központi demonstrációt követõen a szervezetek megkezdik az elvonulást a szakminisztériumok elé.

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

(Budapest, V. ker. Roosevelt tér.)                        

PETÍCIÓT ÁTADÓ SZAKSZERVEZETEK:
Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete
Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete,
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetség,

Fontos tudnivalók a 2008. november 29-i demonstrációról:
- Bármilyen fegyver viselése (önvédelmi is) és alkohol fogyasztása a demonstráció elõtt és alatt tilos!
- Minden tagszervezet megfelelõ számú (minimum a létszám 10%-a) rendezõt – lehetõleg erõs testalkatú, határozott fellépésû embereket – jelöljön ki. A rendezõk jól látható megkülönböztetõ jelzéssel (karszalag, vagy kitûzõ, vagy mellény stb.) lesznek ellátva!
- Ha nemkívánatos személy próbál csatlakozni, a rendezõk udvariasan kérjék meg a távozásra, ha szükséges kérjék a biztosító rendõrök segítségét!
- A vonulás zárt alakzatban történik.
- Lehetõleg semmilyen külsõ provokációra ne reagáljon senki. Ha valaki az alakzaton belül kezd el nem megfelelõen viselkedni, azonnal ki kell zárni. Ha szükséges, kérjétek a biztosító rendõrök segítségét.


RUHÁZAT:

Mindenki maga dönti el, a szolgálati és a védõruházat viselése Parancsnok Úr által engedélyezett.
 
Budapest, 2008. november 27.
 
Nagy Gábor
                                                                                                                                                                            elnök
 
Tájékoztató
2008. November 26.
 
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJAA szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai tanulói jogviszonynak a szolgálati idõbe történõ beszámítása tárgyában indított perben a Bíróság 2008. november 25-én 9 órakor, Bp., II., Gyorskocsi u. 52. I. em. 109. tárgyalótermében megtartott tárgyaláson történtekrõl, az alábbi tájékoztatást adom:

A Bíróság bizonyítást kér a felperesek vonatkozásában, azaz, hogy az adott szakközépiskolában szakmunkásképzés folyt, valamint egyes szakmák megnevezése mit takar. A bizonyításra 60 napot adott a Bíróság.

A következõ tárgyalási nap:
2009. március 31. 9 óra

Budapest, 2008. november 26.


             
Tisztelettel:


Nagy Gábor
elnök
 
FRDÉSZ nyilatkozat
2008. November 21.
 
FRDÉSZ nyilatkozat
2008-11-21

A Fegyveres Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségét alkotó szakszervezetek a Szövetség 2008. november 18-ai tanácskozásán egyhangúan egységes akarattal az alábbi döntést hozták:

A munkavállalói érdekképviseletek a 2009. évi reálbérek értékének megõrzése érdekében - a fegyveres és rendvédelmi szervek munkavállalói vonatkozásában - egységesen csak a közös tárcaközi érdekegyeztetés fóruma (SZÉF) keretei között folytatnak tárgyalást a fegyveres rendvédelmi szervezetek teljes állományát érintõ bérmegállapodás megkötése érdekében.
A munkavállalók jövedelmét növelõ további bérjellegû juttatások tekintetében csak a reálbér megõrzõ megállapodást követõen tárgyalnak az ágazati érdekegyeztetõ fórumokon.
A nyilatkozatot az FRDÉSZ elnöksége egyhangú-egységes döntéssel fogadta el, és azt a Szövetséget alkotó szakszervezetek vezetõi, mint szervezetükre nézve kötelezõ döntést aláírásukkal megerõsítik.

Kelt, Nagyberény, 2008. november 20.                                                                        

                                                                                                                                                  Kónya Péter
                                                                                                                                                  FRDÉSz elnök

 

 Forrás: http://www.frdesz.org.hu/cikk/1507/adrasko1.html?PHPSESSID=342291b59ec3bdc22174f11d40fd603c


 

 
Tájékoztató
2008. November 17.

Tájékoztató

a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége által 2008. november 29-ére meghirdetett tiltakozó demonstrációval kapcsolatban

 

A demonstrációban részt vevõ fegyveres és rendvédelmi dolgozók, valamint az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság felhívására a demonstrációhoz csatlakozó köztisztviselõk és közalkalmazottak a  Kossuth térre vonulnak, ahol közös petíció kerül átadásra a kormány képviselõjének.

Gyülekezés a Hõsök terén 10.00 órától. A menet indulása 11.00 órakor.

Jogaink és érdekeink védelmében összefogásra van szükség, ezért a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete csatlakozásra hívja fel a Fõvárosi Tûzoltóság valamennyi munkavállalóját, közalkalmazottakat és  hivatásos állományúakat, szakszervezeti tagokat és a szakszervezeten kívülieket egyaránt!

Budapest. 2008. november 17.

Nagy Gábor
elnök
 
Nyílt levél
2008. November 10.
N Y Í L T L E V É L

AZ ORSZÁGGYÛLÉS
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAIHOZ!


Tisztelt Képviselõ Hölgyek és Urak!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete határozottan tiltakozik a Tûzoltóság hivatásos és közalkalmazotti állománya bérének 2009. évre tervezett befagyasztása és 13. havi illetményük megvonása ellen. A Kormány képviselõi az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. november 03-ai ülésén hivatalosan is bejelentették, hogy nem kívánják maradéktalanul betartani az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. február hónapban kötött bérmegállapodást.
Mindezekre figyelemmel fordulunk most Önökhöz! Bízunk benne, hogy a rendvédelmi szféra belsõ viszonyait, valamint munkavállalóinak élet és munkakörülményeit alaposabban ismerõ felelõs politikusként felemelik szavukat a Tûzoltóság személyi állományának érdekében.

Ennek elõmozdítása céljából az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket:

A konvergencia program megszorításai 2 éven keresztül a bérbõl és fizetésbõl élõket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit terhelték. Mindezt türelemmel és megértéssel viseltük annak reményében, hogy a Kormány állja a szavát és 2009-tõl javulásnak indulhatnak jövedelmi viszonyaink. E helyett most újabb megszorításokat jelentettek be, melyekkel a pénzügyi spekulációk és az annak hatására beindult negatív gazdasági folyamat valamennyi terhét a sztrájkjogában korlátozott közszférára és a csekély érdekérvényesítõ képességû nyugdíjas társadalomra akarják hárítani.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakaszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány:
- a jogbiztonság alkotmányos követelményét figyelmen kívül hagyva egyoldalúan felrúgja a közszféra több százezer munkavállalójával szemben írásbeli megállapodásban vállalt kötelezettségeit!
- a közteherviselés alkotmányos alapelvét semmibe véve a gazdaság valamennyi terhét a közszféra munkavállalóira hárítsa!
- a 2006. óta tartó folyamatos megszorítások után, a törvényes járandóságok megvonásával újabb 12 %-al csökkentse valamennyi tûzoltósági munkavállaló reálbérét és ezzel a kereseteket a 2002. évi bérszínvonalra visszavetve családok ezreinek megélhetését sodorja veszélybe!

A Magyar Köztársaság Országgyûlése elõtt, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló T/6571 számú folyamatban levõ törvényjavaslathoz Veres János pénzügyminiszter által benyújtott 6571/3 és 6571/4 számú módosító javaslatnak, a helyi Önkormányzati Hivatásos Tûzoltóságok támogatásához biztosított normatívának, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelõ – 2008. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt kell tartalmaznia.

A hivatásos tûzoltók személyi juttatás normatívájában kerül kifizetésre a személyi állomány Hszt.-ben és miniszteri rendeletben elõírt illetménye, valamint ezen felül a Hszt. elõírásai szerinti, béren kívüli egyéb juttatásai, jelentõs kiadással járó része a köztisztviselõi illetményalaphoz kötött.
Ez a személyi normatíva 2008. évi költségvetési törvényben 3 920 172 Ft-ban van meghatározva.
Ezt a 2008. évi központi bérfejlesztési intézkedések végrehajtására tett intézkedések hatására 5%-al növelni lett volna szükséges, amely összeg 4 116 180 forint, a 2008. évi költségvetési törvényben ez nem került rögzítésre, de ezen összeg kell, hogy bázisadatul szolgáljon a 2009. évi költségvetés tervezéséhez. A költségvetési törvény jelenlegi tervezete illetve a módosító javaslat szerint, 2009. évre a hivatásos tûzoltóság személyi juttatás normatív finanszírozásának fajlagos összege 3 813 425 ft/fõ. Ezen személyi normatíva a 2008. évben számított illetményt sem tartalmazza, sõt 104 157 ft/fõ-vel kevesebbet határoz meg, mint 2006. évben volt.

2006. évi normatíva: 3 917 582 forint/fõ
2007. évi normatíva: 3 919 470 forint/fõ
2008. évi normatíva: 3 920 172 forint/fõ
2009. évi normatíva: 3 813 425 forint/fõ

A normatíva ezen drasztikus és érthetetlen csökkentése, nem csak a 13. havi illetmény elvételét jelenti, hanem a fentiekben írt béren kívüli egyéb juttatások megszüntetését is magában hordozza, azaz a Hszt.-ben és miniszteri rendeletben  meghatározott béren kívüli egyéb juttatások kifizetése nem hajthatók végre 2009. évben a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság állományánál.

Szeretnénk, hogy a Kormány megértse, terheinket nem lehet következmények nélkül a végtelenségig fokozni!

Eskünkhöz híven kívánjuk szolgálati feladatainkat teljesíteni, ennek viszonzásaként pedig nem kérünk mást, csak azt, hogy a Kormány teljesítse vállalt kötelezettségeit.

Mindezekre figyelemmel kérjük, emeljék fel szavukat a Tûzoltóság munkavállalóinak érdekében!


Budapest, 2008. november 10.
             
         
Tisztelettel:

Nagy Gábor sk.

elnök

 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:44
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75