Tájékoztató
2008. November 27.
FŐVÁROSI TŰZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA
A FEGYVERES ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK
TILTAKOZÓ DEMONSTRÁCIÓJÁNAK FORGATÓKÖNYVÉRŐL


EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI DEMONSTRÁCIÓ
2008. november 29. szombat

GYÜLEKEZŐ HELYSZÍN:
HŐSÖK TERE (Szépművészeti Múzeum előtt)                          

DEMONSTRÁLÓ SZAKSZERVEZETEK:
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége
Független Rendőr Szakszervezet
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
Honvédszakszervezet
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetség
Rendészeti Védegylet
Vám-és Pénzügyőrség Független Szakszervezete
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
Magyar Orvosok Szövetsége
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Munkástanácsok Egészségügyi Ágazata

EGYÉB HELYSZÍNEKEN GYÜLEKEZŐ DEMONSTRÁLÓ SZAKSZERVEZETEK:
Adó- és Pénzügyi-ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége  
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
Mentődolgozók Önálló Szakszervezete
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége
Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervez
 
PROGRAM:
10.00-11.00      Gyülekező, az egyenruhások menetoszlopának összeállítása
11.00                 Felhívó szirénaszó
11.00-11.05      AZ FRDÉSZ elnöke  ismerteti a fegyveresek    követeléseit
11.05-11.10     Az FRDÉSZ tagszervezetek elnökei közös (FRDÉSZ) koszorút helyeznek el az ismeretlen katona emlékművénél.
11.10               Tiltakozó menetoszlop indulása a Parlamenthez  

VONULÁSI ÚTVONAL:
Hősök tere- Oktogon –Opera-Bajcsy Zs. u. – Arany J. u.  metró megálló – Alkotmány u. –Kossuth tér

KÖZPONTI DEMONSTRÁCIÓ
(Parlament, V. ker. Kossuth tér)
 
PROGRAM:
13.00-13.05      Narrátor köszönti a résztvevő szervezeteket
13.05-13.10      Himnusz
13.10-13.25      Petíció ismertetése
13.25-13.40      Petíció átadása a Miniszterelnöknek
13.40-13.45      Szózat, a központi demonstráció zárása

A Központi demonstrációt követően a szervezetek megkezdik az elvonulást a szakminisztériumok elé.

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

(Budapest, V. ker. Roosevelt tér.)                        

PETÍCIÓT ÁTADÓ SZAKSZERVEZETEK:
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete,
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetség,

Fontos tudnivalók a 2008. november 29-i demonstrációról:
- Bármilyen fegyver viselése (önvédelmi is) és alkohol fogyasztása a demonstráció előtt és alatt tilos!
- Minden tagszervezet megfelelő számú (minimum a létszám 10%-a) rendezőt – lehetőleg erős testalkatú, határozott fellépésű embereket – jelöljön ki. A rendezők jól látható megkülönböztető jelzéssel (karszalag, vagy kitűző, vagy mellény stb.) lesznek ellátva!
- Ha nemkívánatos személy próbál csatlakozni, a rendezők udvariasan kérjék meg a távozásra, ha szükséges kérjék a biztosító rendőrök segítségét!
- A vonulás zárt alakzatban történik.
- Lehetőleg semmilyen külső provokációra ne reagáljon senki. Ha valaki az alakzaton belül kezd el nem megfelelően viselkedni, azonnal ki kell zárni. Ha szükséges, kérjétek a biztosító rendőrök segítségét.


RUHÁZAT:

Mindenki maga dönti el, a szolgálati és a védőruházat viselése Parancsnok Úr által engedélyezett.
 
Budapest, 2008. november 27.
 
Nagy Gábor
                                                                                                                                                                            elnök
 
Tájékoztató
2008. November 26.
 
FŐVÁROSI TŰZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJAA szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai tanulói jogviszonynak a szolgálati időbe történő beszámítása tárgyában indított perben a Bíróság 2008. november 25-én 9 órakor, Bp., II., Gyorskocsi u. 52. I. em. 109. tárgyalótermében megtartott tárgyaláson történtekről, az alábbi tájékoztatást adom:

A Bíróság bizonyítást kér a felperesek vonatkozásában, azaz, hogy az adott szakközépiskolában szakmunkásképzés folyt, valamint egyes szakmák megnevezése mit takar. A bizonyításra 60 napot adott a Bíróság.

A következő tárgyalási nap:
2009. március 31. 9 óra

Budapest, 2008. november 26.


             
Tisztelettel:


Nagy Gábor
elnök
 
FRDÉSZ nyilatkozat
2008. November 21.
 
FRDÉSZ nyilatkozat
2008-11-21

A Fegyveres Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségét alkotó szakszervezetek a Szövetség 2008. november 18-ai tanácskozásán egyhangúan egységes akarattal az alábbi döntést hozták:

A munkavállalói érdekképviseletek a 2009. évi reálbérek értékének megőrzése érdekében - a fegyveres és rendvédelmi szervek munkavállalói vonatkozásában - egységesen csak a közös tárcaközi érdekegyeztetés fóruma (SZÉF) keretei között folytatnak tárgyalást a fegyveres rendvédelmi szervezetek teljes állományát érintő bérmegállapodás megkötése érdekében.
A munkavállalók jövedelmét növelő további bérjellegű juttatások tekintetében csak a reálbér megőrző megállapodást követően tárgyalnak az ágazati érdekegyeztető fórumokon.
A nyilatkozatot az FRDÉSZ elnöksége egyhangú-egységes döntéssel fogadta el, és azt a Szövetséget alkotó szakszervezetek vezetői, mint szervezetükre nézve kötelező döntést aláírásukkal megerősítik.

Kelt, Nagyberény, 2008. november 20.                                                                        

                                                                                                                                                  Kónya Péter
                                                                                                                                                  FRDÉSz elnök

 

 Forrás: http://www.frdesz.org.hu/cikk/1507/adrasko1.html?PHPSESSID=342291b59ec3bdc22174f11d40fd603c


 

 
Tájékoztató
2008. November 17.

Tájékoztató

a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége által 2008. november 29-ére meghirdetett tiltakozó demonstrációval kapcsolatban

 

A demonstrációban részt vevő fegyveres és rendvédelmi dolgozók, valamint az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság felhívására a demonstrációhoz csatlakozó köztisztviselők és közalkalmazottak a  Kossuth térre vonulnak, ahol közös petíció kerül átadásra a kormány képviselőjének.

Gyülekezés a Hősök terén 10.00 órától. A menet indulása 11.00 órakor.

Jogaink és érdekeink védelmében összefogásra van szükség, ezért a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete csatlakozásra hívja fel a Fővárosi Tűzoltóság valamennyi munkavállalóját, közalkalmazottakat és  hivatásos állományúakat, szakszervezeti tagokat és a szakszervezeten kívülieket egyaránt!

Budapest. 2008. november 17.

Nagy Gábor
elnök
 
Nyílt levél
2008. November 10.
N Y Í L T L E V É L

AZ ORSZÁGGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAIHOZ!


Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete határozottan tiltakozik a Tűzoltóság hivatásos és közalkalmazotti állománya bérének 2009. évre tervezett befagyasztása és 13. havi illetményük megvonása ellen. A Kormány képviselői az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2008. november 03-ai ülésén hivatalosan is bejelentették, hogy nem kívánják maradéktalanul betartani az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. február hónapban kötött bérmegállapodást.
Mindezekre figyelemmel fordulunk most Önökhöz! Bízunk benne, hogy a rendvédelmi szféra belső viszonyait, valamint munkavállalóinak élet és munkakörülményeit alaposabban ismerő felelős politikusként felemelik szavukat a Tűzoltóság személyi állományának érdekében.

Ennek előmozdítása céljából az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket:

A konvergencia program megszorításai 2 éven keresztül a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit terhelték. Mindezt türelemmel és megértéssel viseltük annak reményében, hogy a Kormány állja a szavát és 2009-től javulásnak indulhatnak jövedelmi viszonyaink. E helyett most újabb megszorításokat jelentettek be, melyekkel a pénzügyi spekulációk és az annak hatására beindult negatív gazdasági folyamat valamennyi terhét a sztrájkjogában korlátozott közszférára és a csekély érdekérvényesítő képességű nyugdíjas társadalomra akarják hárítani.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakaszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány:
- a jogbiztonság alkotmányos követelményét figyelmen kívül hagyva egyoldalúan felrúgja a közszféra több százezer munkavállalójával szemben írásbeli megállapodásban vállalt kötelezettségeit!
- a közteherviselés alkotmányos alapelvét semmibe véve a gazdaság valamennyi terhét a közszféra munkavállalóira hárítsa!
- a 2006. óta tartó folyamatos megszorítások után, a törvényes járandóságok megvonásával újabb 12 %-al csökkentse valamennyi tűzoltósági munkavállaló reálbérét és ezzel a kereseteket a 2002. évi bérszínvonalra visszavetve családok ezreinek megélhetését sodorja veszélybe!

A Magyar Köztársaság Országgyűlése előtt, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 számú folyamatban levő törvényjavaslathoz Veres János pénzügyminiszter által benyújtott 6571/3 és 6571/4 számú módosító javaslatnak, a helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságok támogatásához biztosított normatívának, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő – 2008. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt kell tartalmaznia.

A hivatásos tűzoltók személyi juttatás normatívájában kerül kifizetésre a személyi állomány Hszt.-ben és miniszteri rendeletben előírt illetménye, valamint ezen felül a Hszt. előírásai szerinti, béren kívüli egyéb juttatásai, jelentős kiadással járó része a köztisztviselői illetményalaphoz kötött.
Ez a személyi normatíva 2008. évi költségvetési törvényben 3 920 172 Ft-ban van meghatározva.
Ezt a 2008. évi központi bérfejlesztési intézkedések végrehajtására tett intézkedések hatására 5%-al növelni lett volna szükséges, amely összeg 4 116 180 forint, a 2008. évi költségvetési törvényben ez nem került rögzítésre, de ezen összeg kell, hogy bázisadatul szolgáljon a 2009. évi költségvetés tervezéséhez. A költségvetési törvény jelenlegi tervezete illetve a módosító javaslat szerint, 2009. évre a hivatásos tűzoltóság személyi juttatás normatív finanszírozásának fajlagos összege 3 813 425 ft/fő. Ezen személyi normatíva a 2008. évben számított illetményt sem tartalmazza, sőt 104 157 ft/fő-vel kevesebbet határoz meg, mint 2006. évben volt.

2006. évi normatíva: 3 917 582 forint/fő
2007. évi normatíva: 3 919 470 forint/fő
2008. évi normatíva: 3 920 172 forint/fő
2009. évi normatíva: 3 813 425 forint/fő

A normatíva ezen drasztikus és érthetetlen csökkentése, nem csak a 13. havi illetmény elvételét jelenti, hanem a fentiekben írt béren kívüli egyéb juttatások megszüntetését is magában hordozza, azaz a Hszt.-ben és miniszteri rendeletben  meghatározott béren kívüli egyéb juttatások kifizetése nem hajthatók végre 2009. évben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományánál.

Szeretnénk, hogy a Kormány megértse, terheinket nem lehet következmények nélkül a végtelenségig fokozni!

Eskünkhöz híven kívánjuk szolgálati feladatainkat teljesíteni, ennek viszonzásaként pedig nem kérünk mást, csak azt, hogy a Kormány teljesítse vállalt kötelezettségeit.

Mindezekre figyelemmel kérjük, emeljék fel szavukat a Tűzoltóság munkavállalóinak érdekében!


Budapest, 2008. november 10.
             
         
Tisztelettel:

Nagy Gábor sk.

elnök

 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 09:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75